Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Mesleği

TANIM

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

A- GÖREVLER

– Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,
– Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,
– Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,
– PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar,
– Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,
– Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,
– İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Bilgisayar donanımı,
– Bilgisayar yazılımları,
– Büro makineleri,
– Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yönetim bilişim sistemleri uzmanı olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,
– Bilgisayara ilgi duyan,
– Bir işi planlayabilen,
– Başkalarını etkileyebilen,
– Dikkatli ve sabırlı
kişiler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında çalışmaktadırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki Üniversitelere bağlı Fakültelerin “Yönetim Bilişim Sistemleri” bölümünde verilmektedir.

– Başkent Üniversitesi Ticari Blimler Fakültesi,
– Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,
– Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
– Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Türkçe,
– Yabancı Dil,
– Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS)’ de “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Türkçe- Matematik” alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Meslek Liselerinin; Bilgiişlem, Bilgisayar, Bilgisayar Yazılım/Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Programcılığı, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Bilgi Yönetimi, Bilişim- Yönetim, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Genel İşletme, İş İdaresi, İşletme/İşletmecilik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bir yıl İngilizce Hazırlık Programı, dört yıllık lisans öğrenimi olmak üzere toplam beş yıllık eğitimle bu mesleğin eğitimi verilmektedir. Ancak öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar veya üniversitelerin eşdeğerliğini kabul ettiği (son iki yılda alınmış olmak koşuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE (yabancı devletler tarafından yapılan İngilizce sınavları) sınavlarının birinde başarılı olduğunu kanıtlayanlar bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar.
Yönetim Bilişim Sistemleri programında okutulan dersler üç grupta toplanabilir.
Bilişim Dersleri; Bilgisayar programlama, bilişim teknolojisi,, sistem tasarımı ve analizi, veri tabanları ve veri iletişlimi vb.

İşletme Dersleri; Yönetim, ekonomi, pazarlama, finans, hukuk, muhasebe vb.
Niteliksel Dersler; Matematik, İstatistik, yöneylem Araştırması, Lojistik Karar Destek Sistemleri vb.
Bu bölüme ait ders programı ektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Yönetim Bilişim Uzmanı” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.
Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.
Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Bu mesleğin Türkiye’de yeni gelişiyor olmasından dolayı, bu konuda henüz somut bir bilgi yoktur. Ancak üniversitelerin ilgili bölümlerince önümüzdeki yıllarda bu meslekte ilerleme olanaklarının yüksek olacağı belirtilmektedir. Ayrıca özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yönetici asistanı ve yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

– Bilgisayar programcısı,
– Bilgisayar mühendisi,
– İşletmeci.

H- EK BİLGİLER

Başkent ve Beykent Üniversitelerinde eğitim burslu ve ücretli olmak üzere iki şekilde verilmektedir. 2000-2001 ders yılında öğretim ücreti yıllık Başkent Üniversitesinde 3240 ABD doları, Beykent Üniversitesinde 2006 yılı için 10.206 YT Lirasıdır. Bu ücretler her yıl değişmektedir. İki taksit (Eylül ve Şubat aylarında) halinde ödenmektedir. Başkent Üniversitesinde öğretim ücretindeki yıllık artışlar bir yıl öncesine göre ABD dolar bazında %7,5’i geçememektedir.(DOĞRU BİLGİ) 2000-2001 öğretim yılı için Başkent Üniversitesi 5 kişi, Beykent Üniversitesi 2006 yılı için 4 kişi burslu öğrenci almıştır. Söz konusu burs öğrenci başarılı olduğu sürece devam etmektedir ve karşılıksızdır. Başkent Üniversitesinde ayrıca öğretim süresi boyunca her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız “Akademik Başarı Bursu” verilir.
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye genelinde ilk beş içinde olanlara bir kereye mahsus “Başarı Ödülü” vermektedir. Ayrıca öğrencinin özel durumuna göre “Gereksinim Bursu”, “Yemek Bursu”, “ Yurt Burs”, “Kitap Bursu” adı altında burslar verilmektedir.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

– Meslek elemanları,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu 2006,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi ÖSYM Yayınları (Prof. Dr. Y.KUZGUN),
– İlgili Üniversitelere Ait Rehberler,
– İlk Adım Üniversiteye Hazırlık Programı (CD),
– MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.