Yöneteci Sekreteri Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Yöneteci Sekreteri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yöneteci Sekreteri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Yöneteci Sekreteri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Yöneteci Sekreteri Mesleği

TANIM

Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir

A- GÖREVLER

– Yöneticiye daha önce programlanan işleri hatırlatır,
– Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır,
– Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar,
– Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar,
– Gelen yazıları (Fax, posta vb.) alır, sınıflandırır, kaydeder, büro içi evrak akışını sağlar,
– Mektup, rapor, tablo vb. dokümanları yazar, çoğaltır, dağıtır ve dosyalar,
– Dosyalardan istenen bilgileri bulur, dosyalardan alınan dokümanların işleri bitince yerlerine koyar,
– Bir toplantı yapılacaksa gündemini yazıp, ilgililere gönderir, salonu ve kullanılacak materyali hazırlatır,
– Yönetici seyahat edeceği zaman ulaşım aracında, kalacağı otelde yer ayırtır. Pasaport, vize vb. işlemleri yapar, ilgili kişilere durumu haber verir, seyahat materyali hazırlar,
– Büro için gerekli araç ve gerecin sağlanmasına çalışır, büro makinelerinin bakım ve onarımını yaptırır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem vb.),
– Bilgisayar, fax, telex, daktilo, fotokopi ve hesap makinesi,
– Telefon ve diğer büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yönetici sekreteri olmak isteyenlerin;
– Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine,
– Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip,
– Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,
– Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen,
– Nazik, güler yüzlü,
– Problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yönetici sekreteri büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmalarında hem veriler (yazılar vb.), hem de insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi;
– Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümünde,
– Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının yönetici sekreterliği dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Türkçe,
– Yabancı dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu kız meslek lisesi “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” alanı ile Anadolu ticaret meslek lisesine girebilmek için, ilköğretimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Anadolu kız meslek lisesi büro yönetimi ve sekreterlik alanı ile Anadolu ticaret meslek lisesi Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitimde genel olarak okutulan dersler; genel kültür dersleri ile meslek dersleridir.
Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografidir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Anadolu ticaret meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi ve kız meslek lisesi mezunlarına “Meslek Lisesi Diploması” verilir, bitirdiği bölümler belirtilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. İş hayatının her alanında ve özel sektör işletmelerinin hemen hemen büyük çoğunluğu bünyesinde sekreter çalıştırılmaktadır. Bu nedenle nitelikli ve her türlü mesleki bilgilerle (bilgisayar, fax, yabancı dil vb.) donatılmış sekreterler işveren tarafından talep edilmektedir. Özellikle yurtdışı bağlantılı çalışan işyerleri yabancı dil bilen, nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Anadolu kız meslek liseleri ve Anadolu sekreterlik meslek liselerinde öğrenciler son sınıfta 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, üç gün uygulamalı eğitimlerini işyerinde görmektedirler. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere ilgili işyerince asgari ücretin en az %30’u oranında ücret ödenmektedir.
Meslek yüksekokulu sekreterlik bölümünde eğitime başlayan öğrenciler ise Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredilerinden faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler başarılı olduklarında ve yeterli şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum veya kuruluşların burslarından da yararlanma olanağına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine vb. göre değişir. Kamu sektöründe göreve başlanıldığı taktirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar.
Özel işyerlerinde niteliği yüksek elemanlar oldukça yüksek ücretlerle çalışmaktadırlar.

G-MESLEKTE İLERLEME

– Meslek Liselerinin bu alan/bölüm veya dallarından mezun olanlar istedikleri takdirde, Büro yönetimi ve sekreterlik (Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Orta kademe yöneticilik, İnsan kaynakları ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını – tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Meslek eğitiminden sonra bir sekreter çalıştığı işyerinde seminerlere, yabancı dil kurslarına, hızlı okuma ve yazma kurslarına, bilgisayar kurslarına vb. katılarak kendini geliştirebilir. Bu meslekte birimler arası geçişler söz konusu olabilir. Örneğin; müdür sekreterliğinden başkan veya genel müdür sekreterliğine, yönetim kurulu sekreterliğine geçiş yapabilir. İdarecilik alanında özel kalem müdürlüğü ve sekreteryalarda sorumluluk yüklenebilir.

BENZER MESLEKLER

– Daktilograf,
– Zabıt Katibi,
– Tıbbi Sekreter,
– Hukuk Sekreteri.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları,
– Milli Eğitim Bakanlığı 2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
– 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

Yöneteci Sekreteri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yöneteci Sekreteri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.