Yazılım Mühendisi Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Yazılım Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yazılım Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Yazılım Mühendisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Yazılım Mühendisi Mesleği

TANIM

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

– Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar,
– Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar,
– Tasarım yapar,
– Program yazar,
– Programı test eder,
– Yazdığu programda eksiklik varsa düzeltir,
– Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,
– Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı,
– Cd, memory stick vs.
– Yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili
çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yazılım mühendisi olmak isteyenlerin;

– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
– Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
– Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
– Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (İkna) yeteneği olan,
– Dikkatli, sabırlı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Üniversitelere bağlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin “Yazılım Mühendisliği” bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin “ Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans” programında verilmektedir.
– Atılım Üni. (Ankara) Mühendislik Fakültesi yazılım Mühendisliği Bölümü
– Bahçeşehir Üni. (İstanbul) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
– İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Mantık,
– İngilizce,
– Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci seçme sınavı’nda (ÖSS) “Yazılım Mühendisliği” lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-2) puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Yazılım Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Yazılım Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, 1 yıl ingilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI

1.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Akademik ve Sosyal Oryantasyon, Bilgisayar Bilimlerine Giriş, Programlamaya Giriş, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Ayrık Matematik, Genel Matematik, Fizik I- Mekanik ve Dinamik, İkinci Yabancı Dil I
1.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Genel Kimya, İleri Programlama, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Genel Matematik, Fizik II – Elektromanyetik ve Optik, Yazılım Mühendisliğine Giriş, İkinci Yabancı Dil II
2.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Sosyal Bilimin İlkeleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Ekonominin İlkeleri , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yazılım Mühendisliği Temelleri, Türk Dili ve Edebiyatı I, İkinci Yabancı Dil III
2.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Sosyal Bilimin İllkeleri II, Hesaplama Kuramı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Veri Tabanı Sistemleri, Olasılık ve Rassal Süreçler, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Türk Dili ve Edebiyatı II İkinci Yabancı Dil IV
3.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Seçmeli Ders I (Teknik/Sosyal), Mantık Tasarımı, İşletim Sistemleri, Mühendislik Ekonomisi, Yazılım Analiz ve Tasarımı, İkinci Yabancı Dil V
3.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Seçmeli Ders II (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Grafiği ve Görsel Programlama, Bilgisayar Ağları ve İletişimi, Yazılım Doğrulama ve Onaylama, Yazılım Proje Yönetimi, İkinci Yabancı Dil VI
4.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Seçmeli Ders III (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders IV (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop I, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Etiği, Proje I (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VII
4.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Seçmeli Ders V (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders VI (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop II, Proje II (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VIII

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Yazılım Mühendisliği” lisans diploması ve “Yazılım Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.
– Günümüzde bir çok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem hergeçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları
uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Yazılım mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır.
Özel Sektörde ise tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Yazılım mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler.
– Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.
– Kendi işlerini kurabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Bilgisayar Mühendisi,
– Bilgisayar Programcısı.

H-EK BİLGİLER

Çeşitli üniversitelerimizde çoğunlukla mühendislik fakültelerine bağlı bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yetişen bilgisayar mühendisleri aldıkları eğitimin yoğunluğuna göre yazılım ağırlıklı bilgisayar mühendisi olarak da mezun olabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyeleri,
– İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Web Sitesi ( [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
– Boğaziçi Üniversitesi Web Sitesi ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
– Atılım Ünivesitesi Web Sitesi ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] )
– Meslek Elemanları,
– 2005 ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
– OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2006 Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULACAK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Yazılım Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yazılım Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.