Yabancı Dil Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Yabancı Dil Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yabancı Dil Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Yabancı Dil Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Yabancı Dil Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Yabancı dil ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Yabancı dil öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları,
– Okul araç ve gereçleri,
– Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yabancı dil öğretmeninin hem alanı ile, hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Yabancı dil öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– İnceleme, araştırma merakı olan,
– Yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– Belleği güçlü,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yabancı dil öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin “İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Ayrıca;
– İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,
– Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,
– Mütercim- Tercümanlık Bölümü,
– İngiliz Dil Bilimi Bölümü,
– Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü,
– Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü,
– Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü,
– İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü,
– İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü,
– Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü,
– Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü

mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda “Yabancı Dil Öğretmeni” olabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Yabancı Dil,
– Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’a girmek,
– YDS (Yabancı Dil Sınavı)’na girmek ve (İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, İtalyanca, İspanyolca) pogramları için, yeterli ÖSS-DİL puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda ilgili programlardan birini tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Akşam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının “Yabancı Dil” Alan/Kol/Bölümü alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin “Yabancı Dil” Alan/Kol/Bölümleri ile mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Ancak ÖSYM sınavlarında yabancı dil bölümünü kazananlar bir ön yetenek sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olamayanlar 1. sınıftan önce bir sene hazırlık sınıfında okumak zorundadırlar.

Eğitim süresince:
– Hazırlık Sınıfında: Sözlü Anlatım, Fonetik, Gramer, Yazılı Anlatım ve Metin okuma derslerini,
– 1. Yılda: Yabancı Dil Grameri, Metin Okuma ve İnceleme, Yabancı Dil Sözlü Anlatım, Yabancı Dil Yazılı Anlatım, Çeviriye Giriş, Türkçe Dil Bilgisi, Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi ve Seçmeli Ders (Aşağıda belirtilen derslerden birisini alırlar),
– 2. Yılda: Yabancı Dil Grameri, Edebiyata Giriş (Türkçe), Yabancı Dil Sözlü Anlatım, Yabancı Dil Yazılı Anlatım, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Bilgisayar Programlama, Eğitim Psikolojisi, Metin Okuma ve İnceleme, Genel Öğretim Metodları ve Seçmeli Dersleri,
– 3. Yılda: Yazılı Anlatım, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Yabancı Dil Edebiyatı, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Seçmeli Ders, Zorunlu Seçmeli Ders (Aşağıda belirtilmiştir.),
– 4. Yılda: Yazılı Anlatım, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Edebiyat Tarihi ve Metinleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Yönetimi, Bitirme Çalışması, Zorunlu Seçmeli Ders, Seçmeli Ders, Öğretmenlik Uygulaması derslerini alırlar,
– Zorunlu seçmeli dersler: Dilbilgisi, Uygarlık Tarihi, Karşılaştırmalı Dilbilim, Anadolu Mitolojisi, Sanat Tarihi, Seyahat İşletmeciliği, İktisat, Yabancı Dil, Genel Turizm Bilgisi, Turizm İşletmeciliği, Turizm Reklamcılığı, Turizm Pazarlama, Kambiyo İşlem, Müzecilik, Kütüphanecilik, Turizm Rehberliği, Arkeoloji, Turizm Dili,
– Seçmeli dersler: Mitoloji, Uygarlık Tarihi, Türkçe Yazılı Anlatım, Doğru ve Hızlı Okuma, Türkçe Sözlü Anlatım, Eleştiri, Çeviri Eleştirisi, Felsefe, Diksiyon, Sinema dersleridir.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadılar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten “Yabancı Dil Öğretmenliği” lisans diploması ve alana göre “Almanca, Fransızca, İngilizce, Japonca, Öğretmeni” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, lise ve meslek liseleri) ve özel okullarda Yabancı Dil ( İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Japonca) öğretmeni olarak çalışabilirler.

Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. İngilizce Öğretmenleri, İngilizce lisanının çok yaygın olarak konuşulmasından ötürü , diğer yabancı dil öğretmenlerine göre daha geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Yabancı dil öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup ticaret ve turizm şirketlerinde tercüman, üniversitelerde okutman olarak çalışabilmektedirler.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Gelişmekte olan bir sanayi ülkesi olmamız nedeniyle, diğer devletlerle olan ilişkilerin artması, zaman içerisinde diğer yabancı dillerin ve yabancı dil öğretmenliğinin geçerli olmasını sağlayacaktır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İngilizce öğretmenliği programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır. Fransızca , Almanca, Japonca ve Arapça öğretmenlikleri için böyle bir burs olanağı bulunmamaktadır.
Şartları uyan öğrenciler isterlerse Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yabancı dil öğretmenleri okullarda yönetici (okul müdürü veya müdür yardımcısı) olabilirler.
Alanlarında master ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyere girenler yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
MEB’ca yapılan sınavda başarılı olurlarsa “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
– Çevirmenlik,
– Yabancı Dil Okutmanlığı

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Yabancı Dil Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Yabancı Dil Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.