Vatandaşlık Dersi Kısa Notları ve Soruları

Vatandaşlık Dersi Kısa Notları ve Soruları, Vatandaşlık kpss soruları notları ve kısa çalışma notları

ders notları bilgi al sorular Vatandaşlık Dersi Kısa Notları
Vatandaşlık Dersi Kısa Notları

Geçen bilgisayarımda gezerken eski vatandaşlık notları dikkatimi çekti. KPSS’ye hazırlandığım yıllarda kullandığım ve bana full yaptıran notları sizlerle paylaşıyorum. Umarım işinize yarar.

nafaka hangi kurala girer ahlak kuralının hukuk kuralına dönmüş halidir
mutlak eşitlik nedir farklı konumdalara aynı muamele yapma hukukta işlevi yok
tazminat nedir maddi manevi zararın karşılanmasıdır ceza türü değildir
yokluk nedir resmi memur huzurunda evlenmeyenler
butlan nedir hısım akrabanın evlenmesidir savcı mahkeme ile iptal eder
nispi butlan nedir butlana göre hafif tarafların rızası şartıyla iptal edebilir
tek taraflı bağlamazlık nedir 18 yaşını doldurmamış kişinin satış yapması
tamamlayıcı hukuk kuralları nedir sözleşmede bazı şeyler bahsedilmemiş bunun için yasa uygulanması
yorumlayıcı hukuk nedir örneğin kira ayın ortasında ödenecek denmiş ve yasa ayın 15ini almış
tanımlayıcı hukuk bir konuyu hukukun tanımlaması örneğin ikametgah.
pozitif hukuk müspet hukuk dogmatik hukuk nedir ülkede belli zamanda yürürlükteki yazılı yazısız tüm kurallardır
mevzu hukuk sadece yazılı kurallardır kanun khk tüzük yönetmelik gibi
doğal hukuk tabi hukuk nedir olması istenen ama hepsinin olması mümkün olmayan hukuktur
pozitif hukuk kaça ayrılır 2ye ayrılır özel hukuk ve kamu hukuku
kamu hukuku nedir devletle özel kişi, devlet uluslararası kuruluşlar arasındadır
kamu – özel hukuk gibi ayrımlar nerden geldi roma hukuku
özel hukuk nedir kişi – kişi ve şirket arasında olur bazen devlette karışabilir
kıyas var mı hukukta? ceza hukukumuzda kıyas yoktur.
kanunilik esası nedir kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesidir
ölüm cezası ne zaman kalktı 2004 yılında anayasa değişikliği ile kalktı
devletler genel hukuku çeşitleri nelerdir antlaşmalar içtihatler doktrinler ve milletlerarası teamüller
vergi konulması şartı nedir sadece kanun ile konulur
özel hukuk kaça ayrılır 1-medeni hk. 2. ticari hk. 3.devletlr özel hk. 4.iş hukuku
medeni hukuk kaça ayrılır 1.kişiler hukuku 2 aile hk. 3miras hk. 4 eşya hukuk 5 borçlar
alt soy nedir kişinin kendinden üreyenlerdir çocukları torunları.
üst soy nedir ürediği kişiler anne baba anneanne babanne
yan soy nedir al ve üst soy dışındakilerdir amca teyze dayı gibi
velayet nedir aan babanın çocuk veya kısıtlanmış erginler üzerinde bakım hakkı
vesayet nedir velayet altında bulunmayanlara mahkeme tarafından uygulama
nesep soy bağı nedir ana baba ile çocukları arasındaki hukuki bağlantı
zümre sistemi nedir yasalarımızın mirasçıları sıralamada kullandığı sistemdir
zilyet nedir taşınırı hakimiyetinde bulunduran kimsedir
edim nedir borçlunun borç ilişkisinde yerine getirmesi gereken işlerdir
ifa nedir borç ilişkisindeki kişilerin yapmaları gereken işleri yerine getirmeleri
temerrüt nedir borçlunun borcunu ödememesi alacaklınında boşvermesidir
emprevizyon öngörmezlik nedir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan şeyle bozulması sonucu mahkemeye başvurma
kambiyo senedi nedir çek bono poliçe gibi kıymetli evraklara dedir
şahıs şirketleri nelerdi kolektif ve komandit şirketledir
sermaye şirketleri nedir anonim limited şirketler
devletler özel hukuku nedir farklı ülke vatandaşlarına uygulanacak ortak hukuktur
asli uyrukluk nedir türk anne babadan doğan çocuk her yerde türktür
kazanılmış müktesip uyrukluk nedir türkle evlenen yabancının isterse türk olması gibi
borçlunun ödememesi halinde şahıs sorumluluk varmı şahıs sorumluluk günümüzde yoktur ayrıca özgürlük kısıtlama da yok
uluslararası anlaşmalar nasıl çıkar TBMM’nin onayıyla çıkar kanunla eşdeğerdir
kamu kurumu niteliğinde tüzel kişilikler ile kamu idaresi niteliğinde tüzel kişilikler nelerdir kamu kurumu niteliğindekiler; Kamu kurumlarına ise TRT, Milli Piyango İdaresi, Üniversiteler birer örnektir. Barolar, Türk Tabipler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi meslek kuruluşları, Anayasa m. 135 gereği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Kamu idaresi nit. ise; Kamu idarelerine devlet, belediye, il (il özel idaresi), köy örnek olarak verilebilir.
anayasaya aykırılık sürülebilir mi uluslararası anlaşamada? hayır olmaz
khk nasıl çıkar bakanlar kurulu tbmmden yetki kanunu alarak çıkarır ohalde gerek yok.
tüzükler nasıl çıkar danıştayın incelemesi şartıyla CB imzalar danıştay iptal eder
örf adet kurallarına ne zaman başvurulmaz ceza hukukunda suç ve ceza kanunla korunur old için başvurmaz
hakim davayı çözemezse (kanun boşluğu varsa) napar? eğer kanun içi boşluksa yani kanun var ama sorunu çözemiyorsa hakim takdir yetkisi kullanır kanun dışı ise örf adete bakar
kanun boşluğu nedir yazılı hukukta bilerek yada bilmeden boş bırakmak kanun dışı ise örf adt kurallarına bakar
hukuk boşluğu nedir hem kanunda hemde örf adette yoksa hakim kendi kara verir
ilga nedir kanunun çıkaran kişi tarafında yürürlükten kaldırılmasıdır
mülga nedir yürürlükten kalkan kanuna denir
kamu hakları kaça ayrılır kişisel haklar- sosyal ekonomik haklar- siyasal h.
sağlıklı çevre hakkı hangi haktır sosyal ekonomik haklar
konut hakkı hangi haktır sosyal ve ekonomik haktır
ceza olması için ne gerekli ceza için mutlaka bir suçun olması gerekir. SUÇ varsa CEZA vardır
ceza ehliyeti 12 yaştır, +3 kuralı var. 15 yaş kaza-i rüşt 18 ergin olmadır
ceza türleri nelerdir disiplin cezası, para c. hapis c. kamu mahrumiyeti
cebri icra nedir kural devlet gücüyle zorla uygulamadır
tazminatta anahtar kelime nedir? Mağduriyet vardır. Mağrudumda mağdurum :)
Maddi tazminat ve manevi tazminat nedir maddi . para ödeme, manevi ise mağdurdan özür dileme yada teksip yayınlama
iptal nedir hukuk kurallarına uymayan idari işlemlerin geriye döndürülmesidir. örneğin yanlış yapılmış bina..
hükümsüzlük çeşitleri nelerdir Butlan (mutlak ve nispi) , yokluk ve tek taraflı bağlamazlık
yoklukta anahtar kelimemiz ne KURUCU UNSURUN OLMAMASIDIR. İMAM NİKAHI ÖR. KURUCU UNSUR RESMİ MEMUR YOK
BUTLANDA anahtar kelimeler neler batıl, sakatlık demektir. TAG İSE: içerikte sorun olması
mutlak butlana örnek nedir amca yeğenin evlenmesi , içerikte sorun iki tarafta da var tek tarafta olsaydı nispi olurdu
ölüm karinesi nedir kişinin ölümüne kesin gözüyle bakılmasıdır. ör. yangında cesedi bulunmaması
gaiplik nedir kişi ölüm tehlikesi içinde kaybolduysa  1yıl beklenir mahkeme gaiplik çıkarır, eğer uzun zamandır haber alınmayan biriyse 5 yıl sonra gaiplilik çıkarılır
hak ehliyeti nasıl kazanılır Sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü an kazanılır kişilik gibi
fiil ehliyetine sahip olma şartları nelerdir ayırt etme gücü olma, ergin olma, kısıtlı olmamak
anayasaya göre ergin olma şartı nedir 18 yaş doldurulur ancak; olağan evlenme 17 yaş doldurma, olağanüstü ise 16 yaş doldurma ile olur. ayrıca 15 yaşını dolduran çocuğun menfaati varsa mahkeme kararıyla ergin kılınır buna da kaza-i rüşt denir
ergin olma nasıl olur 18 yaş dolanlar olur ayrıca, olağan evlenme (17 yaş doldurma) olağanüstü evlenme (16 yaş doldurma) ve kaza-i rüşt ile olur
kaza-i rüşt nedir 15 yaşını dolduran çocuk eğer menfaatleri varsa mahkeme onu ergin kılar.
kısıtlı olmak nedir kişinin 18 yaşını doldurmuş ama akıl hastalıkları. uyuşturucu gibi nedenlerle mahkeme. 1yıl ve daha fazlası kısıtlamasıdır
fiil ehliyeti kişilere göre nasıldır tam ehliyetliler sınırlı ehliyetliler sınırlı ehliyetsizler tam ehliyetsizler
sınırlı ehliyetliler kimlerdir evli kişiler ile yasal temsilci atanmış kişilerdir bunların izniyle işlem yapabilir
sınırlı ehliyetsizler nedir ayırt etme gücü olan ama 18 yaşını dodurmamış kişiler borca girerken temsilciden izin alırlar
sınırlı ehliyetsizler vakıf kurup bağış yapan kefil olabilirler mi HAYIR  yasal temsilcisi izin verse bile yapamaz
tam ehliyetsizler kimlerdir ayırt etme gücü yerinde olmayanlardır ayrıca ceza ehliyeti yoktur
kamu hukuku tüzel kişileri nelerdir devlet -belediye-il özel idaresi -köy -kitler- kamu meslek odaları – bağımsız idari otoriteler
özel hukuk tüzel kişileri kimlerdir dernek, şirket ve vakıflardır
dernek vakıf şirket hangi kanuna bağlıdır dernek ve vakıf medeni kanuna, şirket ise ticari kanuna bağlıdır
Tahsis özgüleme prensibi nedir tüzel kişilerin fiil ehliyetinin kuruluş amaçlarıyla sınırlı olmasıdır
yargı kolları nelerdir 1.anayasa yarg. 2. askeri yrg. 3. adli yrg. yargıtay ) 4. idari 5.seçim 6. uyuşmazlık
denkleştirici adalet nedir bireylerin kişisel yada özel durumuna bakılmaksızın aynı işleme tabi tutulmasıdır
kişilerin hukuka aykırı kusurlu davranış ile başkasına zarar vermesi nedir haksız fiildir
savurganlık durumunda kısıtlı kişi olunabilirmi evet savurganlıkta sınırlı kişi yapılabilir. Mahkeme belirler.
inşai hak nedir yenilik kurucu haktır, yeni kukuk yaratma değiştirme yada ortadan kaldırma gibi
Ceza bir özel hukuk yaptırım türümüdür HAYIR ceza hukuku kamu hukuku altında incelenir. özel hukukta butlan yoluk geçersizlik
defi nedir borç ödeyecek adam bir şeyi bahane edip parayı ödememesi örneğin zaman aşımına girdi demesi
mülkilik ilkesi ile şahsilik ilkesi arası fark devletin kendi sınırında içinde olan olaya devletin kendi kanunu uygular. şahsilik ise insan başka devletteyse yine kendi devletininkini kullanması
mutlak  haklar nedir sahibine maddi manevi en geniş hakkı verir. ör mülkiyet h. kişilik hakkı, telif patent h. velayet hakkı
nispi hak nedir sadece hukuki ilişkiye girilen kişilere karşı haklardır ör. alacaklı borçlu ilişkisi
kişinin doğumu soy bağı falan hangi kütüğe yazılır doğum kütüğü
Fiil ehliyeti şartları nelerdir 1. erginlik 2. Temyiz gücü(ayırt etme gücü) 3. kısıtlı olmamak
mutlak butlanın sonucunda ne olur iptal edildiği anda işlem baştan itibaren geçersiz olur.
borçlunun vadesi gelmesine rağmen KENDİ KAYNAKLI SEBEPLE ÖDEMEMESİ NEDİR BORÇLUNUN PARASINI ÖDEMEMESİNE TEMERRÜT DİYORDUK AYNI ŞEKİLDE BORÇVERENDE ALMAK İSTEMEMESİ TEMERRÜTTÜR.
hak sahibi varlıkların ehliyetlerini türlerini düzenleyen medeni kanun türü nedir kişiler hukukudur. Çünkü ehliyetler kişilere aittir.
hukukun kaynakları nelerdir asıl kaynaklar ve yardımcı kaynaklardır. Asıl kaynaklarda birincil olan yazılı kaynaklar ikincil ise örf ve adet kurallarıdır. Yardımcı kaynaklar ise; bilim adamlarının doktrinleri mahkeme kararları içtihatleridir.
Kısıtlı olma olayı kimler olabilir Öncelikle MAHKEME KARARI İLE 18 yaşından büyük kimse kısıtlanabilir. Akıl hastalığı alkol kötü yaşam tarzı gibi sebeplerle olabilir. Ayrıca kişi sakatlık deneyimsizlik ağır hastalıklar sebebiyle de kendini kısıtlayabilir. AMA YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ KISITLILIK SEBEBİ DEĞİLDİR.
kişinin hak sahibi olabilme yada borç altına girebilmesine ne denir Hak ehliyetidir. Hak ehliyeti kişinin anne karnına düşmesiyle tam ve sağ doğması koşuluyla olur annenin karnındayken çocuk mirasçı olabilir.
Hak düşürücü süre nedir kanunda belirtilen bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına denir.
Hukuki fiil nedir insanın kendi iradesi ile ortaya çıkan ve hukukun sonuç bağladığı olaylardır. Bazıları hukuka uygun bazılar ise hukuka aykırı olabilir. Örneğin ikametgah hukuka uygun ancak haksız fiiller ise hukuka uygun olmayan hukuki fillerdir.
Hukuk kurallarının özellikleri içinde ne olmaz? hukuk kuralları soyut, sürekli, objektif ve genel olmalıdır. ANCAK KESİNLİKLE SUBJEKTİF OLAMAZ.
Ölüm karinesi ile gaiplik arasındaki fark nedir ikisi de gerçek kişiliği sona erdirir. Kişi ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde kayboldu yada cesedi bulunamadıysa ölüm karinesi çıkar; eğer ölümüne olası bakılıyorsa mahkeme kararıyla gaiplik çıkar.
ölüm karinesini kim verir gaiplik için başvuru lazım ve mahkeme çıkarır. ÖLÜM KARİNESİNİ İSE BULUNDUĞU YERİN EN BÜYÜK AMİRİ ÇIKARIR.
muvazaa nedir iki kişinin anlaşarak üçüncü kişileri yanıltmak için yaptıkları anlaşmadır. Ör. Adam borcu için evine el koyacak bankadan evi kaçırmak için tanıdığıyla anlaşıp evi onun üstüne geçirmesi gibi.
ikrah nedir kişiyi tehdit ederek sözleşme imzalatmaktır.
hangi davranışın suç sayıldığını ve hangi cezalar verileceğini hangi kanun düzenler ceza kanunudur.
siyasal nitelikli kamusal hak ve kişisel hak arasındaki fark nedir 82 anayasasında dernek kurmak, kişisel olarak işe girip çalışmak, sendikaya üye olmak ve toplu yürüyüşe katılmak kişisel niteliklidir. Ancak kamuda memur olmak ise siyasal nitelikli haktır.
2015te açılan türkiyenin en büyük avrupanın 10. büyük limanı Asyaport nerdedir Tekirdağ
İdarenin kamu düzenini sağlamak için giriştiği faaliyetler nedir Kolluk Görevidir. Genel kolluk görevleri polis jandarma ve sahil güvenliktir.
siyasi kolluk görevleri kimdir Milli istihbarat teş. Mittir.
Bakanlar kurulunun kanun hükmünde kararname KHK çıkarma yetkisi ilk ne zaman verildi 1961 yılındaki anayasanın 1971de yapılan değişiklikle yapıldı.

Umarım işinize yarar arkadaşlar…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir