Tur Operatörü Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Tur Operatörü Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Tur Operatörü Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Tur Operatörü Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Tur Operatörü Mesleği

TANIM

Yurtiçi ve yurtdışına spor, eğlence, sağlık, ibadet, bilimsel veya kültürel etkileşim amacıyla yapılacak gezileri planlayan ve düzenleyen kişidir.

A – GÖREVLER

– Genellikle yabancı turistlerin katıldığı, yurt dışında ya da yurt içinde başlayıp, gecelemesiz veya bir ya da daha çok gecelemeyi kapsayan turlar düzenler,
– Türkiye’ den başka ülkelere veya başka ülkelerden Türkiye’ye kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile gruplar halinde yapılacak gezilerin biletlerini satar, sattırır,
– Ulaşım araçlarını kiralar, kara, hava, deniz araçları (Charter Cruiser gibi) ile turistlerin getirilme ve götürülme hizmetlerini düzenler,
– Yurt içinde otobüs, minibüs, taksi, motor, yat vb. araçları sağlar, turistlerin araba kiralama işlerini düzenler,
– Yalnız veya grup halinde gelen turistlerin giriş kapıları ve kalacakları konaklama tesisleri ile turistik hizmet üniteleri arasında her türlü nakil aracı ile nakledilmesine ilişkin hizmetleri yapar veya yaptırır,
– Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence yerleri ve spor gösterilerinde yer ayırtır,
– Turistlere döviz mevzuatı, gümrük işlemleri, pasaport, vize ve seyahatleriyle ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olur, karşılama ve ağırlama hizmetlerini yerine getirir ve biletlerini sattığı bütün işletmelerin hizmetleri ile gezi plan ve programına ait bilgi verir,
– Doğal, tarihsel veya arkeolojik değerlerin görülüp gezilmesi amacıyla düzenlenen ve gecelemesi olmayan şehir ve yöre turları düzenler (yarım gün, tam gün, gece turları gibi).

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Teleks,
– Faks,
– Telefon,
– Fotokopi makinesi,
– Diğer büro malzemeleri,
– Turizmle ilgili yasa, yönetmelik ve tüzükler,
– Gezi programları,
– Turistik yerleri tanıtıcı yayınlar,
– Her türlü ulaşım araç biletleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tur operatörü olmak isteyenlerin;
– Genel yeteneği yüksek,
– Büro işlerinde çalışmaktan hoşlanan,
– Başkalarıyla iyi iletişim kurabilen, duygularını anlayabilen ve düşüncelerini aktarabilen,
– Pratik çözümler üretebilen, yaratıcı,
– İkna yeteneği yüksek,
– Dışa dönük,
– Araştırmacı ve girişimci,
– Yöneticilik özelliklerine sahip,
– Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen,
– Hesaplama yeteneği yüksek,
– Yabancı dil yeteneğine sahip,
– Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

C – ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tur operatörleri genellikle büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olup, iş değişiklik arz etmektedir. Çalışmalarını zamana bağlı olarak yürüttükleri için stres altında kalabilirler. Çalışırken Turizm Bakanlığı temsilcileriyle, turistlerle, turist rehberleriyle, otobüs- uçak şirket elemanlarıyla iletişim halindedirler.

D -MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Tur operatörlüğü mesleğinin eğitimi;
Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinin “Seyahat Acenteciliği” alanı “Operasyon “ dalı ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri bünyesindeki “Seyahat Acenteciliği” bölümünde verilmektedir.
Ayrıca, en az lise ve dengi okul mezunu olup, bir yabancı dili kullanabilir düzeyde bilenlere yönelik kamu ve özel sektörce düzenlenen 6 ay gibi kısa süreli kurslarda da mesleki eğitim verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GERKEN DERSLER

– Yabancı Dil,
– Türkçe,
– Coğrafya,
– Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Kız Meslek Liseleri ile Ticaret ve Turizm Öğretimi genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine girebilmek için;
– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı”nda ve okul tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
Sınav koşulları:
– TC vatandaşı olmak,
– İlköğretim 8. sınıfına devam ediyor olmak,
– Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Bu alana yönelik meslek elemanı yetiştiren, eğitim kurumlarında mesleğin eğitim süreleri:
– Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek liselerinde 1 yılı yabacı dil olmak üzere ilköğretimden sonra 4 yıl,
– Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinde, ilköğretim sonrası 4 yıl,

Eğitimin İçeriği:
Eğitimin amacı; ulaştırma, karşılama, dinlence, eğlence vb. turizm faaliyetlerinde, bilim ve teknolojinin verilerinden yararlanarak, eldeki bilgilerin uygulama alanına aktarılmasını sağlayan, bireyleri ve grubu; doğru ve amaca yönlendirebilen, turizm endüstrisindeki, kültürel, sanatsal ve teknolojik yenilikleri takip edebilen, alanıyla ilgili araç-gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.
– Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek Liselerinin “Seyahat Acenteciliği” alanı “Operasyon”dalında 1. yıl İngilizce veya almanca hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Öğrenciler, gelecek yıllardaki mesleki eğitimi yabancı dille tamamlayabilecek düzeyde yetiştirilirler. Sonraki 3 yılda genel kültür dersleri yanında, mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilir. Anadolu meslek liselerinin “Seyahat Acenteciliği ” bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 9. sınıfın sonunda (Nisan-Eylül ayları arasında) meslek eğitimlerini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak yaparlar.
– Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin”Seyahat Acenteciliği ” bölümlerinde 1. yıl yabancı dil hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Hazırlık sınıfında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılır ve diğer 6 dönemde (3 yıl) yabancı dile ağırlık verilir. Hazırlık sınıfını başaran öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerde mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi almaktadırlar. Üçüncü döneme kadar diğer bölümlerle ortak dersler yapılır. Üçüncü dönemden sonra bölümler seçilir ve eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülür. Öğrenim gören öğrenciler Ekim-Mart aylarında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül aylarında da uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren tesislerde yapmaktadırlar.
– Çeşitli Üniversitelerin Meslek Yüksekokulunda “Seyahat İşletmeciliği” bölümünde 1. yıl yabancı dil hazırlık sınıfı (İngilizce) okutulmaktadır. Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler 4 yarıyıllık dönemden oluşan 2 yıl boyunca; Ticari Matematik, Ekonomi, Turizm Coğrafyası, Yönetim İlkeleri, Seyahat İşletmeciliği, Tur Operatörlüğü, Mesleki İngilizce, Bilgisayar gibi mesleki derslerini teorik olarak alırlar. Yaz aylarında 3 aylık stajlarını anlaşma yapılan seyahat işletmelerinde yaparlar. 3 aylık staj 1. sınıf ya da 2. sınıfta yapılabilir. Seçmeli yabancı dil derslerinde Fransızca ya da Almanca tercih edilebilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE- DİPLOMA VE ÜNVAN

Mesleki eğitimini lise düzeyinde tamamlayanlar meslek lisesi, yüksekokul düzeyinde tamamlayanlar ön lisans diploması alırlar. Ayrıca, uygun şartları taşıyanlara Turizm Bakanlığı tarafından “Tur Operatörlüğü ” belgesi verilir.Seyahat İşletmeciliği programını bitirenler “Seyahat İşletmecisi” ünvanı alırlar. Seyahat İşletmecileri, Seyahat İşletmelerinde “Tur Operatörü veya Rehber” olarak çalışabilirler.

E – ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte eğitim gören kişiler turizm sektöründe, seyahat acentesi bürolarında, otel, motel, tatil köyü ve benzeri kurumların ön bürolarında teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.
Teknolojinin ilerlemesi, insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteğini arttırmaktadır. Yurt içinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında, özellikle yurtdışından birçok insan gezip görmek amacıyla ülkemize gelmektedir. Bu da hızla gelişen ve değişen dünyamızda, bireyin ve toplumun gereksinim ve isteklerinden kaynaklanan turizm faaliyetlerinde (ulaştırma, karşılama, dinlence, eğlence) bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak özgün çözümler geliştiren elemanlara gereksinimi ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca turizm sektörünün alan olarak genişlemesi söz konusudur. Daha önce, deniz kıyıları ile sınırlanmış sektör, dağ turizmi, orman kampingleri gibi alanlar veya yeni keşfedilen tarihi bölgeleri turizme açabilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTIM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde öğrencilere 2. sınıftan itibaren turistik tesislerde uygulamalı eğitim gördükleri sürece, işyerleri tarafından asgari ücretin en az %60′ u oranında, Anadolu kız meslek liselerinde ise, asgari ücretin %30’u oranında ücret ödenmektedir (3308 sayılı yasa). Ayrıca, hastalık ve iş kazalarına karşı sigortaları bu süre boyunca devlet tarafından yapılmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

– Tur operatörleri çalıştıkları gruplarda verdikleri hizmetlere göre farklı kazançlar elde etmektedir. Yurtiçi ya da yurtdışı turlarında %20 gibi bir kazançla çalışılmaktadır. Riski bol olan bu turlardan zarar etme olasılığı da vardır. Dış hatlar uçak bileti satışlarında her biletten %9, iç hatlar uçak bileti satışlarında her biletten %5 oranında gelir elde edilmektedir. Ancak, en fazla karın yurt dışından grup getiren ve araç kiralaması (rent-a-car) faaliyetlerinde bulunan seyahat acentelerinde olduğu söylenebilir.
– Bir seyahat acentesinde”Tur Operatörü” olarak görev yapan kişinin aylık kazancı seyahat acenteleri ile yaptıkları anlaşmalara göre değişiklik göstermektedir. Bu miktar bazı dönemlerde oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

– Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Seyahat Acenteciliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Seyahat Acenteciliği bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama işletmeciliği(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O), Seyahat İşletmeciliği(turizm işl.ve otelcil.y.o.) Seyahat İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşlet. Ve Turizm Rehber.Öğretmeni, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm işlt. Ve otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği(turizm ve otelcilik y.o.), Turist Rehberliği(turizm işlt. Ve otelcilik y.o.), Turizm İşletmeciliği(Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşlet. Ve Otelcilik (Turizm işl.ve otel.y.o.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel işletmeciliği(Uyg.Tek. ve İşl. YO.), Turizm ve Otel İşletmeciliği(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otel İşlet. (Turizm ve Otelcilik Y.O), Turizm ve Otelcilik(Bilgisayar ve Turizm Y.O) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Tecrübe kazanmış olan meslek elemanları turizm alanının değişik birimlerine geçiş yapabilirler.
– Yönetici kadrolarında görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Enformasyon Memurluğu,
– Turist Rehberliği,
– Otel Yöneticiliği.

H- EK BİLGİLER

Tur: Başladığı noktada bitebilen, bir programa bağlı olarak yapılan ve bu programda öngörülen hizmetleri kapsayan bir organizasyondur.

Turlar; Şehir ve yöre turları, yurtiçi ve yurtdışına düzenlenen turlar, yurtdışından düzenlenen turlar olarak çeşitlendirilmiştir.
Seyahat acenteleri; kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri veren ve turizm ekonomisine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır.
Seyahat acenteleri bizzat sahipleri tarafından işletilebileceği gibi, sorumluluklar işletme sahibinde saklı kalmak koşuluyla görevlendirilen sorumlu müdürler tarafından da işletilebilir.
Turları, (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri organize edebilirler.
Seyahat acenteleri, Turizm Bakanlığı’ nca verilen işletme belgesi ile kurulur. Seyahat acenteliği işletme belgesi almak isteyenler, Turizm Bakanlığı’ na başvururlar. Başvurular, Bakanlık ve TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) tarafından incelenir. İnceleme sırasında acentelerin bağlı oldukları gruplara göre işin gereklerine uygun bir yerde bulunup bulunmadığına, iç ve dış görünüşlerinin özenle düzenlenmiş olup, olmadığına, işyerlerinde Seyahat Acenteliği hizmetleri dışında yararlanılıp, yararlanılmadığına bakılır. İnceleme sonucu olumlu olduğunda başvuru sahibine “Seyahat Acenteliği İşletme Belgesi” verilir. Belge alındıktan sonra faaliyete başlanır. Ayrıca, seyahat acenteleri ve şubeleri müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma kuruluşlarına sunacakları hizmetler ve tüm seyahat acenteliği işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşılık olmak üzere Turizm Bakanlığı’na kuruluş teminatı vermek zorundadır.
Seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanmıştır ve faaliyetlerini gruplarında belirlenen esaslara göre yürütürler.

1)(A) Grubu Seyahat Acenteleri:
“Görevler” bölümünde yazılı her türlü hizmetleri yürütür.
2) (B) Grubu Seyahat Acenteleri:
Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satar.
3) (C) Grubu Seyahat Acenteleri:
Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenler.

Yeni faaliyete geçen seyahat acentelerinin sahiplerinde, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu (1618 sayılı yasa) gereğince aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 18 yaşını bitirmiş olmak.
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) En az iki yıl süre ile bir seyahat acentesinde çalışmış olmak.
d) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli iflastan hükümlü olmamak.
e) Ticari itibar bakımından yeterli olmak.
f) İşletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyetinde bulunarak bu faaliyetten dolayı 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmamış olmak.
g) ve (B) grubu Seyahat Acenteliği yapan kişiler için; İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan ve Arap dillerinden birini bildiklerini Turizm Bakanlığınca yapılan yabancı dil sınavını kazanmak suretiyle belgelendirmek şarttır.
h) grubu Seyahat Acenteliği yapan kişilerde yabancı dil zorunluluğu yoktur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları,
– Türkiye Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu (28.9.1972 tarih 1618 sayılı yasa).
– Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu Kılavuzu (1993-1994).
– İzmir Seyahat Acenteleri Rehberi.
– ÖSYM, 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– Meslek elemanları,
– ÖSS, 2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
– 4702 Sayılı Kanun.

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri,
– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB).
Tur Operatörü Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Tur Operatörü Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.