Sümerler Nedir Kimlerdir Tarihi

Sümerler anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sümerler Nedir, Sümerler Ne Anlama Gelir, Sümerler Ne Demektir, Sümerler Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Sümerler ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Sümerler Anlamı


İ.Ö. 4. binyılın ikinci yarısından 2. binyılın başlarına kadar Aşağı Mezopotamya’da yaşamış bir kavim. Sümerler, Aşağı Mezopotamya’nın yerli halkı değildir. Mezopotamya’ya ne zaman ve nereden geldikleri kesin olarak bilinememektedir. Kimi araştırmacılara göre deniz, kimi araştırmacılara göre karayoluyla geldiler. Üzerinde birleşilen tek noktaysa onların doğudan gelmiş bir kavim olduklarıdır. Geliş tarihleri de İ.Ö. 3500-3300 olarak tahmin edilmektedir.

Sümerler Mezopotamya’da başlıcaları Ur, Uruk, Lagaş, Lorsa, Eridu vb. olan kent devletleri kurdular. Bunların her biri hem siyasî hem dinî lider olan bir kral (lugal) ya da prens (ensi) tarafından yönetilirdi. Her kentin bir koruyucu tanrısı vardı. Sümer dininin üç baştanrısıysa Gök Tanrısı Anu, Rüzgâr ve Fırtına Tanrısı Enlil ve Toprak Tanrısı Enkin’di. Enkin aynı zamanda Sümer kavminin koruyucusuydu. Kent devletleri sürekli olarak birbirleriyle mücadele ettiler. İ.Ö. 2350 dolayında Akad Kralı Sargon, Sümerler’in ülkesini istilâ ederek onları egemenliği altına aldı. Ancak Akadlar Sümer uygarlığını büyük ölçüde benimsediler ve böylece bir Akad-Sümer Krallığı ortaya çıkmış oldu. Akad Krallığı’nın Gutiler tarafından yıkılması üzerine Sümerler yeniden bağımsızlıklarını kazandılar (İ.Ö. 2030 dolayları). Bu dönemde hüküm süren II. ve III. Ur sülâleleri Sümerlere parlak bir devir yaşattılar. Sümer kentleri İ.Ö. 1900-1800’lerde Amurruların ve Kenanların akınları sonucu yavaş yavaş ortadan kalktı. Sümerler Mezopotamya’da hiçbir zaman güçlü bir devlet kuramadılar. Topraklarını da fazla genişletemediler. Oysa yarattıkları uygarlığın etkileri yalnızca İlk Çağ Ön Asya halklarını etkilemekle kalmadı, Anadolu, Suriye-Filistin ve Mısır üzerinden Batı’ya yayılarak günümüze kadar ulaştı. Dönemlerinin en uygar kavimlerinden biri olan Sümerler daha Mezopotamya’ya göçtükleri yıllarda maden işlemeyi, çanak-çömlek yapmayı biliyorlardı. Kanallar açarak bataklık olan toprağı kuruttular. Setler yapıp ırmakların taşmasını önlemeye çalıştılar. Yaygın bir sulama sistemi kurdular. Buğday ve çeşitli tahıllar, hurma, zeytin vb. yetiştirdiler. Zeytinden zeytinyağı elde ettiler. Besledikleri hayvanların yünlerinden kumaş dokudular. Gereksinim duydukları kereste, değerli taşlar, mermer gibi ülkelerinde bulunmayan maddeleri dışarıdan getirttiler. Bu nedenle ticaret çok gelişti.

Sümerlerin ticaret ve toplum hayatını düzenlemek için koydukları yasalar sonraları öbür İlk Çağ kavimlerince de kullanıldı. Mimarîde kubbe ve kemeri ilk kullananlar da onlardır. Yapılarını güneşte kurutulmuş tuğladan yaptılar. Kentleri belli bir plâna göre kurulmuştu. “Ziggurat” adı verilen çok katlı piramitleri mimarlık alanındaki gelişmişliklerinin ilginç bir örneğidir. Dünyanın ilk yazısı İ.Ö. 3100’lerde bulunan Sümer çiviyazısıdır. Böylece Sümerler aynı zamanda tarih çağını başlatan kavim oldular. Bu yazı ve Sümer dili, Sümerlerin ortadan kalkışından sonra da yaşamaya devam etti. Orta Çağ’da Lâtincenin Avrupa’daki klasik bir dil olması gibi İlk Çağ’da da Sümerce bütün halklar tarafından klasik bir dil olarak benimsenip kullanıldı. Sümerler ayrıca yılın 360 gün olarak gösterildiği bir de takvim yapmışlardı.

Konu ile ilgili aramalar: Sümerler Nedir Sümerler ödev ara Sümerler kelime anlamı Sümerler sözlükte ara Sümerler ansiklopedi bilgi bankası ara Sümerler ne demek Sümerler neye denir

Sümerler ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.