Sosyoloji Bölümü Nedir, Ne İş Yapar | Üniversite Bölümleri

meslekler ve bölümler hakkında bilgiler
Sosyoloji Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ile ilgili yazıyı ve Sosyoloji bölümü ile ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Sosyoloji bölümü ile ilgili genel bilgiler ve bölümün geleceği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Sosyoloji Bölümü Nedir, Ne İş Yapar Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler, Sosyoloji Bölümü Nasıl bir bölümdür?

Sosyoloji Bölümü Nedir?

İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, bu alanlarda çalışacak elemanlar yetiştiren bir bölümdür.

Çalışma Alanları:

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, çeşitli yayın kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Sosyologlar, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırırlar. Eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum yapısı hakkında, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar ve bunları yorumlarlar. Toplumsal sorunları saptarlar ve bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunurlar.

Sosyologlar bazı kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının ilgili birimlerinde, araştırma şirketlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Ancak alanlarıyla ilgili görevlendirilen eleman sayısı çok fazla olmadığı için iş bulma olanakları sınırlıdır. Felsefe ve psikoloji alanında da yeterli eğitimi gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde orta dereceli okullarda Felsefe Grubu Öğretmeni olarak da görev yapabilirler. Ancak bu branşta öğretmen gereksinimi fazla olmadığı için, öğretmen olarak çalışma olanakları da sınırlıdır.

Sosyoloji Bölümü hakkında bilgiler ve şartları

Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan ülkelerde, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Ancak bu alanda çalışma yapmak, kişinin alanında uzmanlaşmasına ve bireysel başarıya bağlı olacaktır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Sosyal bilimlere ve matematiğe ilgi duyması
Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanması ve iyi bir gözlemci olması
Araştırma verilerini yorumlayabilmesi için soyut ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması
Düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilmesi yeteneğine sahip olması
Toplumsal olaylara meraklı olması, olaylar arasında bağlantı kurabilmesi
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi gerekir.
İlgili aramalar: Sosyoloji Bölümü Nedir, Ne İş Yapar Sosyoloji Bölümü Hakkında Bilgiler, Sosyoloji Bölümü Nasıl, Sosyoloji Bölümü seçilir mi, seçsem mi, Sosyoloji Bölümü okunurmu, hangi üniversitelerde vardır, Sosyoloji Bölümünün geleceği nasıl, Sosyoloji Bölümü okuyanlar nerede çalışabilirler, Sosyoloji Bölümü okuyanlar ne kadar maaş alırlar, Sosyoloji Bölümü okuyan maaşı, Sosyoloji Bölümü iş bulabilirmi, Sosyoloji Bölümü dersleri zor mudur, Sosyoloji Bölümü kolay mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.