Solak Olmanın Nedenleri, Solaklık Sebebi Nedir?

Solak Olmanın Nedenleri, Solaklık Sebebi Nedir

 1. Solaklığın hayattaki başka olgularla olan bağlantıları
  1. Beceri ve eğilimler
   1. Genel zeka
    1. Değişik yaşlarda genel zeka
   2. Müzik kabiliyeti
    1. Müzik aletlerinin yönü
   3. Matematik kabiliyeti
   4. Yaratıcılık
   5. Mantıksallık-hissilik derecesi
  2. Değişik cinsel yönelimler
  3. Hayat süresi
  4. Gelir seviyesi
  5. Değişik spor dallarında başarı
  6. Solaklığın erken ya da geç tezahürünün başka olgularla olan bağlantıları
 2. Nedenleri
  1. Irsi nedenler, ve genetik faktörlerin solaklığa katkı oran ve mekanizmaları
  2. Fetüsün ana karnında gebeliğin ve doğumun değişik dönemlerinde nasıl yer aldığı.
  3. Fetüse ana karnında ultrasonun etkisi.
  4. Sağ elin yetmemesi ya da kalıcı ve geçici hasarlardan sağ elin kullanılamaması.
  5. Prenetal hormon dengesizliklikleri.
  6. Zigotun başarısız bir ikiz olma denemesi.
  7. Erkek solaklarda annenin daha önce doğurmuş olduğu erkek kardeş sayısı.
  8. Beyin yarımküreleri arasında işbölümü (Geschwind–Galaburda hipotezi).
  9. İç organların yer değişimi (Situs inversus).
 3. Solaklığın toplumdaki oranı.
  1. Toplumda şiddet seviyesine bağlantısı.

Kaynak: Wikipedia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.