Serigraf Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Serigraf Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Serigraf Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Serigraf Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Serigraf Mesleği

TANIM

Kağıt, seramik, cam gibi çeşitli malzemelerden yapılmış parçalara; süsleme, yazı, sembol, işaret vb. şekilleri, değişik baskı teknikleriyle uygulayan kişidir.
(Meslek elemanları serigrafcı ismiyle de çalışmaktadırlar.)

A- GÖREVLER

Serigraf; okul armaları, afiş, tabela, bayrak, tekstil baskıları, seramik ve cam eşya için sulu çıkartma yapar.
Bunun için;
– İşi hangi yöntemle yapacağını planlar,
– Baskısı yapılacak şeklin çiziminden filmini alır,
– Filmden kalıp alır ve baskı yapacağı malzemeyi kalıba göre keser,
– Harcayacağı malzemeyi hesaplar ve malzemeyi sağlar,
– Üzerine baskı yapacağı malzemenin ön hazırlık işlemlerini yapar, kalıp alır ve malzemeyi keser,
– Renklere göre baskı yapar (pozlama),
– Kurutma, temizleme ve kontrol etme işlemlerini yapar,
– Son rötüşleri yaparak istenilen ölçüde kesim yapar,
– Parça veya mamülleri, daha sonraki işleme veya üretim istasyonu için hazır hale getirir,
– Kullandığı makine veya aletlerin günlük bakım ve temizliğini yapar.

KULANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Çeşitli serigrafi makineleri (serigraf baskı tezgahı, kurutma tezgahı),
– Çeşitli temizleme, fırçalama, aşındırma makineleri,
– Fotoğrafik baskı makineleri, film,
– Kimyasal maddeler, boyalar,
– Fırın ve kaplama donanımı,
– Levhalar ile değişik metal ve emaye parçalar,
– Matkap ve diğer kesici aletler,
– Rakle (baskı aracı),
– İpek kalıp-baskı şasesi,
– Işıklı pozlandırma masası,
– Bilgisayar ve tasarım programları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Serigraf olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– Göz ve elleri eşgüdümle kullanabilme gücüne sahip,
– Bedence güçlü ve sağlam,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Dikkatli, düzenli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Serigraflar çeşitli basım işletmelerinin tekstil, cam ve seramik fabrikalarının serigraf atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı boya ve kimyasal maddeler nedeni ile nemli ve rahatsız edici koku yüklüdür. Serigrafi tekniği ile çalışanlar, ürünün hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında pek çok kimyasal madde ile karşılaşırlar. Bu kimyasal maddelerin insan, çevre sağlığı ve güvenlik açısından bazı sakıncaları olduğundan bu sakıncaların neler olduğunun bilinmesi ve ona göre önlemler alınması gerekir. Serigraf genellikle ayakta çalışır, parçalara baskı uygularken ve onları istiflerken bedensel çaba harcaması gerekir. Görevini yaparken reklam ajansları elemanlarıyla, müşterilerle ve diğer çalışanlarla işbirliği yapma durumundadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
– Matbaa meslek liselerinin cilt ve serigrafi bölümlerinde İstanbul Matbaa Meslek Lisesi, İstanbul K.Çekmece Dr.Oktay Duran Matbaa Meslek Lisesi,
– Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinin serigrafi bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Resim,
– İş Teknik,
– Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Matbaa meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, sağlık durumunun mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olması gereklidir.
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi meslek liselerinde 4 yıldır.
Meslek Liselerinde;
Birinci yıl devamlı okulda teorik, 2. ve 3. yıllarda ise 2 gün okulda teorik, 3 gün işletmede beceri eğitimi şeklinde sürdürülür.
Eğitim süresince öğrencilere; Dizgi, Baskı, Reprodüksiyon, Fotoğraf, Klişe, Ciltleme, Serigrafi, Resim, Grafik, Makine Bilgisi, Genel Matbaacılık gibi dersler verilmektedir.
Mesleki Eğitim Merkezlerinde;
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Pratik eğitimde;
– İş güvenliği kurallarına uymak, iş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınması,
– İş alışkanlıkları ve iş disiplininin kazandırılması,
– Serigraf ve ciltleme bölümünde kullanılan alet ve gereçlerin tanınması ve tekniğine uygun olarak kullanılması,
– Serigraf ve ciltleme bölümü için gerekli teknolojik bilgilerin kavranması,
– Basit olarak yapılacak işin maliyetinin hesaplanması öğretilir.
Pratik eğitimin amacı; her çeşit dizgi, baskı vb. işleri en iyi ve amaca uygun şekilde yaparak gerekli malzeme, alet ve makinelerin en iyi şekilde kullanılmasını öğretmektir.
Teorik eğitimde;
– Dizgi, tipo baskı, serigraf ciltleme, ciltleme gibi meslek dersleri görülmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

– Matbaa meslek liselerinden mezun olanlara “Meslek Lisesi” diploması ve “Teknisyen” unvanı verilir.
– Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlara “Kalfalık” belgesi verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Serigraf, çeşitli basım işletmelerinin serigraf atölyelerinde, tekstil fabrikalarının baskı ünitelerinde, seramik-cam atölyelerinde, elektronik devre imal eden fabrikalarda, dokuma ve duvar kağıdı üreten fabrikalarda çalışabilir veya kendi işyerini açabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.
Meslek yüksek okullarında ise öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitim bittikten sonra ortalama aylık kazanç ilk işe başlanıldığında asgari ücret düzeyinde olup daha sonraki yıllarda ise artış görülebilmektedir. Bu meslekte kazancın üst sınırını belirlemek oldukça güçtür.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür.
– Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık belgesini alanlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleklerin özelliklerine göre belirlediği sürelerde ustalık eğitimi kurslarına devam edip, başarılı olmaları durumunda ustalık belgesini alırlar.
– Ayrıca, en az üç yıl süreli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından diploma almış veya çıraklık eğitimini başarı ile bitirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak çalıştığını belgelemek şartı ile ustalık sınavına doğrudan katılarak, başarı göstermeleri durumunda ustalık belgesini alırlar. Ustalık belgesini kendi işyerlerini açabilirler. Kendi işyerini kuranlar girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar işyerinde çırak çalıştırması için de mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp, başarılı olmaları durumda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.
– Matbaa meslek liselerinin “Cilt ve Serigrafi”, “Ciltleme ve Serigrafi” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Fotoğrafcılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca, endüstri meslek liselerinin “cilt ve serigrafi-ciltleme ve serigrafi bölümünü bitiren öğrenciler Matbaa Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

– Dizgici,
– Foto Klişecisi,
– Matbaacı,
– Grafiker,
– Tabelacı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları,
– ÖSYM, 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– ÖSS Sınavsız Geçiş Klavuzu,
– ÖSS Dikey Geçiş Klavuzu,
– 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Mesleki Eğitim Yönetmeliği,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
– 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Serigraf Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Serigraf Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.