Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Başvuru ve Dersleri

Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Başvuru ve Dersleri, Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Açılacak Dersler sorgulama, Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu fiyatları, Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu dersleri, hangi dersler açılacak, Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu süresi, Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu harçları, Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu ne zanan, Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu nasıl, 2010-2011 Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu başvuru, eğitim fakültesi yaz okulu, fakültesi yaz okulu ücretleri harçları ve başvuru zamanı açılacak dersleri 2011

2010-2011 YAZ ÖĞRETİMİ GENEL İŞLEYİŞİ

1. Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi

2. Ön Kayıt (Geçici kayıt) İşlemleri

3. Ders Ücretleri/Ödemeler

4. Ders Kayıt İşlemleri (Kesin Kayıtlar)

5. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler

6. Ücret İade İşlemleri

7. Yaz Dönemi Akademik Takvimi

1. Derslerin Belirlenmesi, Sistemde Aktif Edilmesi

Yaz Döneminde açılmak istenen dersler, ilgili bölümler tarafından bağlı olunan Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne; 23 Mayıs 2011 tarihine kadar bildirecektir.

(Dersler belirlenirken; geçmiş dönemlerde dersi alan ve dersten kalan öğrenci sayısı, öğrenci başvuru ve talepleri ile dersi verecek öğretim elemanının durumu… gibi parametreler dikkate alınır.)

Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine bölüm/program yönetimleri tarafından bildirilen dersler; Dekanlık/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu onayı ve talimatı ile birim öğrenci işleri personeli tarafından Ön Kayıt (Geçici Kayıt) için, 27 Mayıs 2011 tarihinde sistemde aktif hale getirilecektir.

Açılması düşünülen ve sistemde aktif hale getirilen ders listeleri, ayrıca Öğrenci işleri Daire Başkanlığına 06 Haziran 2011 tarihine kadar yazı ile bildirilecek ve ilgili birim duyuru panoları ile Üniversite web sayfasında 06-10 Haziran 2011 tarihleri arasında ilan edilecektir.

Açılması düşünülen ve sistemde Ön kayıt (Geçici kayıt) için tanımlanan derslerin dışında, Kesin kayıt günlerinde ilave ders açılması kayıt ve banka sistem sorunlarına yol açtığı için; 27 Mayıs 2011 tarihten sonra ders açma teklifleri dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle,  açılma olasılığı bulunan derslerin Ön kayıt (Geçici kayıt) tarihinden önce sistemde tanımlanması, bu konuda fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarımızın derslerin belirlenme aşamasında daha hassas olmaları gerekmektedir.

2. Ön kayıt (Geçici kayıt) İşlemleri

Diğer üniversite öğrencileri ve özel öğrenci kapsamında ders almak isteyen öğrenciler hariç, Yaz Döneminde ders almak isteyen Üniversitemiz önlisans ve lisans öğrencilerinin, 28 Mayıs-05 Haziran 2011 tarihleri arasında  http://pau.edu.tr/oidb internet adresinden almak istedikleri dersler için Ön kayıt (Geçici kayıt) yapmaları gerekmektedir.

Ön kayıt sonuç raporlarına göre açılması muhtemel dersler sistemde tanımlanacağından ve kesin kayıt ekranında yer almayan derslere kayıt imkanı verilemeyeceğinden, Yaz Döneminde ders almak isteyen Üniversitemiz önlisans ve lisans öğrencilerinin Ön kayıt (Geçici kayıt) yapmaları menfaatlerine olacaktır.

3. Yaz Dönemi Ücretleri  / Ödemeler

Öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Yükseköğretim Genel Kurulu’nca belirlenerek YÖK web sayfası ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanır.

Yaz Dönemine katılacak öğrencilerden alınacak ücretler, EK-1’ de verilmiştir.

Kesin kayıtlar için ders ücretleri, 13 Haziran ile 15 Haziran 2011 tarihleri arasında ödenecek olup, ödemeler aşağıda belirtilen açıklamalara göre yapılabilecektir:

Üniversitemiz öğrencilerinin ders ücretleri;

a)-Garanti Bankası’nın Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden PAÜ. Öğrenci numarası ile,

b)-Garanti Bankası internet bankacılığı,

c)-Garanti Paramatiklerden öğrenci numaraları önüne iki sıfır (00) ekleyerek 10 haneli öğrenci numarası ile ödenebilecektir.

Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrencilerin ders ücretleri;

Dersi almak istedikleri fakülte/yüksekokuldan sisteme kayıt olarak aldıkları geçici PAÜ. Numarasını kullanarak,

a)-Garanti Bankası’nın Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden PAÜ. Öğrenci numarası ile,

b)-Garanti Bankası internet bankacılığı,

c)-Garanti Paramatiklerden öğrenci numaraları önüne iki sıfır (00) ekleyerek 10 haneli öğrenci numarası ile ödenebilecektir.

Bankadan alınacak makbuz üzerinde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır :

 • Öğrenci Adı ve Soyadı
 • Öğrenci Numarası
 • Yatırılan Ücret  Tutarı

Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.

Öğrencilerin, kayıt olmak istedikleri derslerin bilgilerine http://katalog.pau.edu.tr adresinden veya ilgili fakülte/yüksekokuldan erişmeleri, dersin sayısı, kredisi ve toplam tutarını hesaplayıp buna göre ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Azami 15* saat (teorik ve uygulama saati toplamı) sınırını aşmamak kaydıyla ders seçilebileceği, yatırılan ücret yetersiz olduğunda sistemden ders seçimi yapılamayacağı hususlarına da ayrıca dikkat etmeleri gerekmektedir.

*Senato Kararı ile azami ders alma sınırı, 2010-2011 Yaz Dönemi için 12 saat yerine 15 saat olarak uygulanacaktır.

Açılma yeterliğini sağlamayan derslerin yerine veya 15 öğrencinin altına düşmeden açılan dersin yerine (açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 15’in  altına düşmemesi)) başka derse kayıt olmak üzere; 16-17 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak kayıtlar için, öğrencilerin ilave ücret yatırmaları gerekiyorsa  ilave ücreti de belirtilen tarihlerde veya daha önceden ilgili bankaya ödemiş olması gerekmektedir.

Ücret Yatırma İçin Örnek;

Fen-Edebiyat  Fakültesi  normal öğretim öğrencisi aşağıdaki tablodaki gibi dersleri almak için ücret yatıracak olsun;(Aşağıdaki örnekteki ücretler, 2009-2010 Yaz Öğretimi ücretleridir.)

Top. Eşdeğerliği
Kodu Adı Aldığı Okul T P K Saat Ücreti Olup Olmadığı
SBKY 401 Türk Siyasi Hayatı-I İkt.ve İd.Bil.Fak. 3 0 3 3 54 *
TAR 224 Osmanlı Tarihi-II Fen-Edebiyat Fak. 2 0 2 2 33
FENG 213 Gıda Mikrobiyolojisi Mühendislik Fak. 2 2 3 4 95 *

Toplam : 182 TL.  para yatırması gerekmektedir.

Fen-Edebiyat  Fakültesi  İkinci öğretim öğrencisi ve aşağıdaki dersler için ücret yatırmış olsun;

Top. Eşdeğerliği
Kodu Adı Aldığı Okul T P K Saat Ücreti Olup Olmadığı
SBKY 401 Türk Siyasi Hayatı-I İkt.ve İd.Bil.Fak. 3 0 3 3 109 *
TAR 224 Osmanlı Tarihi-II Fen-Edebiyat Fak. 2 0 2 2 67
FENG 213 Gıda Mikrobiyolojisi Mühendislik Fak. 2 2 3 4 190 *

Toplam : 366 TL. para yatırması gerekmektedir.

* Eşdeğerlik kararı yoksa alınacak ders geçersiz sayılır, eşdeğerlik onayı almadan derse ücret yatırılmaması gerekmektedir.

NOT : Yönetmelik gereği, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu programı öğrencileri hariç; alınmak istenen derslerin teori ve uygulama saati toplamının 15 saati aşmamasına dikkat edilecek ve  15 saatin üzerinde ders alınması mümkün olmayacaktır.

4. Ders Kayıt İşlemleri (Kesin Kayıtlar)

Ön kayıtlarda olduğu gibi tüm öğrenciler;  http://pau.edu.tr/oidb İnternet adresi üzerinden ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Ders ücretlerini 3 üncü maddede belirtilen açıklamalar ile “Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Yönetmeliğinin 8 inci ve 11 inci madde hükümleri çerçevesinde yatıran Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları yerden 13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında internet ortamında derslerini seçerek ders kayıtlarını yapacaklardır. Kayıt işlemleri, 15 Haziran 2011 tarihinde Saat: 24.00’de tamamlanacaktır.

Diğer üniversite öğrencileri ile özel öğrenciler almak istedikleri dersi/derslere; dersi açan fakülte/yüksekokullardan 13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında alacakları bilgiye (PAÜ. Öğrenci No: Ders Ücretleri) göre bankaya gerekli ödemeyi yaptıktan sonra yine 13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında internet ortamında derslerini seçerek kayıtlarını yapacaklardır.

13-15 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak kayıtların bitiminden sonra, açılma yeter sayısına (En az 15 öğrenci kaydı olan dersler) ulaşmış derslerin,  16 Haziran 2011 tarihinde açılması kesinleşmiş olacaktır.

13-15 Haziran 2011 tarihlerinde ders kaydı yapmış öğrenciler, 16-17 Haziran 2011 tarihlerindeki EKLE-SİL-ONAYLA günlerinde açılma yeterliliğini sağlamayıp silinen derslerin yerine (ders kredisi fazlalığı nedeniyle ilave ücret yatırılması gerekiyorsa ilave ücretin de ilgili bankaya ödenmesi koşulu ile) açılma yeterliliğine ulaşan dersler arasından veya açılma yeterliğini etkilememek koşuluyla (derse kayıt olan öğrenci sayısının 15’in altına düşmemesi) açılan dersin yerine başka derse/derslere kayıt olabileceklerdir.

15 öğrenci sayısına ulaşmamış olan dersler, 17 Haziran 2011 tarihinde sabah saat: 09.00’da sistemden silinecek veya ders üzerinde işlem yapılamayacaktır. Saat 10.00’dan itibaren 17 Haziran 2011 tarihi mesai bitimine kadar açılma yeterliliğini sağlamış derslere, 15 Haziran 2011 tarihine kadar herhangi bir ders için ücret yatırmış olan ve bankada ders almak için yeterli bakiyesi olan öğrenciler, isterlerse açılma yeterliliğini sağlamış derslere açılmayan dersleri üzerinden silerek kayıt olabileceklerdir. Ders almak için bankadaki bakiyesi yetersiz olan öğrenciler fark ücretini yatırdıktan sonra bu işlemi yapabileceklerdir. Ücret farkı olup, eksik ücreti olan öğrenciler Ekle-Sil yapamazlar.

Alınması istenen dersin eşdeğer ve doğru alınmış bir ders olup olmadığı teyidinin bağlı olunan fakülte/yüksekokuldan alınmasından ve ders alma kurallarına bağlı ders seçilmesinden öğrencilerimiz sorumludur. Öğrenci kataloğunda yer alan dersler dışında farklı ders alan veya eşdeğerliği bulunmayan dersi/dersleri alan öğrencilerin aldıkları bu dersler, öğrenci transkriptinde görünecek, ancak akademik ortalamaya katkısı olmayacaktır.

Yaz Dönemi ders kayıtlarında danışman onayı aranmaz. Öğrencilerin, Ekle-Sil-Onayla günlerinde (16-17 Haziran 2011) seçtikleri dersleri sistemde onaylamaları zorunludur.

5. Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücretler

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11. maddesi ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği ilkelere göre;

Yaz Döneminde ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman), ders ve sınav ücretleri, Yaz Dönemi ücretleri toplam miktarının % 70’ini aşmayacak şekilde, ayrıca ders saati ücretinin 5 katını, sınav ücretinin 3 katını geçmeyecek şekilde belirlenerek, ilgili fakülte/yüksekokulun ödenek havuzundan, ikinci paragrafta belirtilen parametrelere göre ücret tahakkuk ettirilir.

Ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri derslerin toplam ders saati ile derse kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre ders ve sınav ücreti ödenir.

Yaz Döneminde öğretim elemanları, Yaz Dönemi Yönetmeliği’nin 7 inci madde (5) inci bendine göre en fazla haftada toplam 20 saatlik teorik ve uygulamalı ders verebilirler, 20 saatten fazla ders veren öğretim elemanlarına fazla verdikleri ders saati için ücret ödenmez.

Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’i geçerse ders şubeli olarak verilebilir. Ancak, şubelendirilen ders ayrı bir ders olarak ücretlendirilemez, derse kayıtlı öğrenci katsayısı uygulanarak ücretlendirilir.

6. Ücret İade İşlemleri

1. Ders kaydı yapıldığı halde açılmayan veya ders değişikliği nedeniyle oluşan farka ilişkin Yaz Dönemi ücretleri, akademik takvimde belirtilen tarihler arasındaki kayıt sırasında öğrencinin vereceği IBAN numarasına doğrudan yapılacaktır. Yanlış ve hatalı verilen IBAN numaralarından kurumumuz sorumlu tutulamaz ve hiçbir hak talebinde bulunulamaz.

2. Ekle-Sil-Onayla işleminden (17 Haziran 2011 tarihinden) sonra kayıt olunan ders değiştirilemeyeceğinden, dersi almaktan vazgeçme (dersin normal döneminde başarılmış ve yanlışlıkla ders alınmış olması dahil) veya başka nedenden dolayı ücret talebi olumsuz değerlendirilecek ve ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

Detay bilgi EK-2’ de verilmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Başvuru ve Dersleri” için 10 yorum

 • 15 Haziran 2013 tarihinde, saat 00:05
  Permalink

  sınıf öğretmenliği açılacak dersler hangileri acil

 • 16 Mayıs 2013 tarihinde, saat 21:16
  Permalink

  cerrahi hemşireliği dersi yaz okulu açacak mı bu yıl

 • 14 Mayıs 2013 tarihinde, saat 21:54
  Permalink

  arkadaşlar 2013 inşaat muhendisliginde hangi dersler açılıyo bitirme durumum var yardımcı olursanız çok sevinirm

 • 12 Haziran 2012 tarihinde, saat 13:47
  Permalink

  inkilap tarihi açılıyo mu acaba..

 • 09 Haziran 2012 tarihinde, saat 18:05
  Permalink

  dahiliye ingilizce tarih fizyopatoloji veya farmakoloji dersleri yaz okulu nerede açılıyor bilen varsa yardımcı olun lütfen

 • 14 Mayıs 2012 tarihinde, saat 12:50
  Permalink

  TABİKİ EVET

 • 21 Nisan 2012 tarihinde, saat 13:01
  Permalink

  iki yıllıklar için yaz okulu acılıyor mu

 • 01 Nisan 2012 tarihinde, saat 18:28
  Permalink

  ANESTEZİ BÖLÜMÜ AÇAACKMI ACABA YZA OKULUNU

 • 01 Nisan 2012 tarihinde, saat 18:26
  Permalink

  ya anestezi bölümünde yaz okulu açılacak mı acaba

 • 08 Haziran 2011 tarihinde, saat 01:03
  Permalink

  arkadaşalr inşattan açılan dersler nelerdir kayıtlar ne zaman nsıl olacak kayıtlar bilgi verirmisiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.