Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri Sebepleri

Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri Sebepleri, Osmanlı Devletinin Yıkılmasının sebepleri nelerdir

Bu yazıda da Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri ile ilgili konuda yorumlarımızı yazacağız. Yazımızda Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri ile ilgili bilgiler açıklanmış.

Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri

İÇ NEDENLER

Devlet Yönetiminin Bozulması

• Padişahların yönetimde yetersiz olması yönetimin sadrazam ve saray kadınlarına kalması

• Tahta geçen padişahların küçük yaşta ve tecrübesiz olması.

• Sancak usulünün bırakılarak kafes usulüne geçilmesi.

• Devlet görevlerine rüşvet ve iltimasla yeteneksiz kişilerin getirilmesi. İmparatorluğun Genel Yapısı

• İmparatorluğun çok uluslu bir karaktere sahip olması.

• Duraklama döneminden sonra Osmanlı maliyesinin bozulması sonrası milliyetçilik akımının da etkisi ile Osmanlıya bağlı ulusların ayaklanması.

Ordu ve Donanmanın Bozulması

• III. Murattan itibaren Yeniçeri Ocağına usulüne uygun olmayan askerlerin alınması Yeniçeri Ocağının bozulması.

• Tımarların dağıtılmasmdaki adaletsizlik, tımarlı sipahilerin bozulmasına yol açar. (Yerini daha sonra iltizam sistemi alır.)

• Padişahın ordularının başında sefere katılmaması.

• Avrupada’ki askeri teknik gelişmelerin takip edilmemesi, donanmaya gereken önemin verilmemesi.

Maliyenin Bozulması

• Uzun süren savaşlardan dolayı masrafların artması.

• Gelirlerin azalmasına karşın israfın ve masrafların artması.

• Ulufe ve cülus bahşişlerinin artması (saray masraflarının artması)

• İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi.

• Kapitülasyonların olumsuz etkisi.

• Kapıkulu askerlerinin sayısının artması, Tımarlı sipahi sayısının azalması.

• Osmanlı parasının değer kaybetmesi.

İlmiye Teşkilatının Bozulması

• İlmi makamlara iltimasla atama yapılması.

• Pozitif bilimlere önem verilmemeye başlanması (I. Ahmet sonrası)

• Beşik ulemalığının ortaya çıkması.

• Ulema sınıfının siyasi entrikalara karışması.

• Medreselerin yozlaşması.- ( Sadece dini eğitime önem verilmesi)

DIŞ NEDENLER

• İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması.

• Avrupalıların Osmanlıya karşı ittifak oluşturmaları.

• Avrupa’nın gelişen bilim ve teknolojisine Osmanlının ayak uyduramaması.

• Kapitülasyonların İngiltere,Fransa’ya tanınan) olumsuz etkisi (Ticaret yollarındaki yön değiştirme kapitülasyon verilmesine yol açar)

• Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisi.

• Avrupa da güçlü merkezi krallıkların oluşması.
İlgili aramalar: Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri ile ilgili bilgiler detayları, Osmanlı Devletinin Duraklamasının İç ve Dış Nedenleri Ödev ara, Ödev araştır nedir arama yap.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.