MİT İstihbarat Uzman Yardımcısı Personel Alımı Başvuruları 2012 | Memur ve Personel Alımları

MİT İstihbarat Uzman Yardımcısı Personel Alımı Başvuruları, MİT İstihbarat Uzman Yardımcısı Personel Alımı ile ilgili başvuru şartlarını öğrenim durumunu ve başvuru tarihlerini bu yazıda bulabilirsiniz.

MİT İstihbarat Uzman Yardımcısı Personel Alımı İlanı

nalitik yönü kuvvetli, iletişim yeteneği güçlü, sorumluluk sahibi, kişisel gelişime açık, araştırmacı, pratik zekasına güvenen, yönetme ve yönlendirme becerilerine sahip, Türkiye’nin ve Dünya’nın çeşitli bölgelerinde görevlendirilmek üzere Erkek İstihbarat Uzman Yardımcısı Adayları alınacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

1.1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

1.2.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

1.3.    06 Ekim 2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (06 Ekim 1977 veya daha sonra doğmuş olmak).

1.4.  Askerlik görevini fiilen tamamlamış olmak veya üç ay içerisinde terhis olabilecek durumda olmak veya askerliğini en erken Temmuz 2013 tarihine kadar erteletmiş olmak.

1.5.    Sağlık durumu bakımından Türkiye’nin her yerinde ve her türlü iklim koşulunda görev yapmaya uygun olmak (İleriki aşamalarda Sağlık Kurulu Raporu istenecektir).

1.6.    MİT Müsteşarlığı memuru olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Müsteşarlığının mevzuatı ve takdiri esastır).

1.7.    MİT Müsteşarlığının daha önce açtığı giriş sınavlarının;

1.7.1. Yazılı bölümlerine bir defadan fazla katılmamış olmak.

1.7.2. Uygulamalı sınav veya mülakat aşamalarında başarısız olmamak.

1.8.   25 TL sınav katılım ücretini yatırmış olmak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

2.1. veya 2.2. de belirtilen şartları taşıyor olmak;

2.1. KPSS puanı olan adaylar için:

Sonuçları 2008 yılı veya sonrasına ait olmak üzere; KPSS’nin P1, P2 veya P3 puan türlerinin herhangi birinden 70 veya üzeri puan almış olmak.

Yurtiçi ve yurtdışı denkliği yetkili makamlarca tanınmış, en az dört yıllık örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının;

–     Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Ekonometri,

–     Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Tarih, Halkla İlişkiler, Gazetecilik,

–     Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği,

bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak veya herhangi bir örgün lisans programından mezun olmak şartıyla, yukarıda belirtilen programların herhangi birinde yandal, çift anadal veya lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.

Sonuçları 2008 yılı veya sonrasına ait olmak üzere; KPSS’nin yabancı dil bölümünde en az 42 soruyu doğru cevaplamak ya da KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puan almak ya da KPDS/ÜDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eş değerlik tabloları için bakınız www.osym.gov.tr).

2.2. KPSS puanı olmayan adaylar için:

•       En az dört yıllık örgün eğitim veren yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmak (Yurtdışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).

•       Arapça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Gürcüce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca, Yunanca dillerinden en az birinde 2008 yılı veya sonrasına ait KPDS’de 80 veya üzeri puan almış olmak ya da KPDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eş değerlik tabloları için bakınız www.osym.gov.tr).

3.      BAŞVURULARIN YAPILMASI

3.1.  Başvurular, sınav katılım ücretinin 17 Ağustos – 21 Eylül 2012 tarihleri arasında TC. Ziraat Bankası şubelerinden MİT Sınav İşlemleri için açılan Kurumsal Tahsilat Sistemi üzerinden yatırılmasını müteakip, aynı tarihler arasında Teşkilatın www.mit.gov.tr internet sitesi üzerinden İstihbarat Uzman Yardımcısı On-line İş Başvuru Formunun doldurulması ile yapılacaktır.

3.2. İstihbarat Uzman Yardımcısı On-line İş Başvuru Formu tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. Formun doldurulmasında yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

3.3.  Başvuruda bulunan adaylar, 02 – 04 Ekim 2012 tarihleri arasında www.mit.gov.tr internet sitesinin “Kariyer/Sınav Programı” bölümünden başvurularının kabul edilip edilmediğini, başvurusu kabul edilenler ise sınav tarihini ve yerini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

4.      SINAV SÜRECİ

4.1.  Adaylar; Genel Zihinsel Yetenek Testi, Kompozisyon, Kişilik Envanteri, Uygulamalı Sınavlar ve Mülakat aşamalarından oluşan sınav sürecine tabi tutulacaktır.

4.2.  Madde 2.2. kapsamında başvuru yapan adaylar, madde 4.1. de yer alan sınav aşamalarının yanı sıra Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavına da tabi tutulacaktır.

4.3. Sınav süreci, aşamalı eleme sistemiyle gerçekleştirilecektir.

5. UYARILAR

5.1.  Başvuru şartlarını taşımayan, sınav katılım ücretini yatırmayan, başvurularını yukarıda belirtilen esaslar dahilinde İstihbarat Uzman Yardımcısı On-line İş Başvuru Formunu kullanarak www.mit.gov.tr adresi üzerinden yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınav sürecine dahil edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve bunlara cevap verilmeyecektir.

5.2.  Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav katılım ücretini yatıran, sınav katılım ücretini yatırıp sınava katılmayan veya sınavda başarısız olan adayların yatırdıkları sınav katılım ücreti iade edilmeyecektir.

5.3.  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

5.4.  Adayların başvurularında gizliliğe riayet etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN TIKLA…

İlgili aramalar:

  • Memur Personel Alımları
  • 2012 Memur Alımları
  • 2012 İşçi Alımları
  • Memur Alımı İlanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.