Matematik Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Matematik Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Matematik Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Matematik Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Matematik Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Matematik öğretmeni, bu program çerçevesinde,

· Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
· Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
· Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
· Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
· Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
· Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
· Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

· Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
· Ders kitapları,
· Okul araç ve gereçleri,
· Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematik öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Matematik öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip,
· Matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
· İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
· Dikkatli, işine özen gösteren,
· Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
· Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matematik öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Matematik Öğretmenliği” ve “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Adıyaman Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Ahi Evran Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Amasya Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Balıkesir Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Başkent Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Cumhuriyet Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Erciyes Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Erzincan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Fırat Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Gaziantep Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
İnönü Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
İstanbul Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Kastamonu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Kocaeli Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Maltepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (BURDUR) Matematik Öğretmenliği,
Mersin Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Rize Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Sakarya Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Selçuk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Siirt Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Uludağ üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Yüzüncü yıl Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,
Uşak Üniversitesi Matematik Öğretmenliği,

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Ayrıca, üniversitelerin “Matematik”, “bölümünü bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Matematik,
· Fizik,
· Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için ,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Matematik Öğretmenliği lisans programı için yeterli “MF-1”puan almak.
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, Türkçe-Matematik” Alan/kol/bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp“Matematik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

Eğitim boyunca okutulan dersler;
– Genel Matematik, – Analitik Geometri I-II,
– Genel Fizik I-II, – Analiz I-II,
– Lineer Cebir I-II, – Bilgisayar ve Program I-II,
– Soyut Matematik I-II, – Seçmeli Fen (Olasılık),
– İstatistik, – Topolojiye Giriş I-II,
– Eğitime Giriş, – Kompleks Analiz I-II,
– Eğitim Psikolojisi, – Nümerik Analiz I-II,
– Eğitim Sosyolojisi, – Lineer Programlama I,
– Soyut Cebir I-II, – Matematik Öğrt. Yöntemleri,
– Dif.Geometri I II – Rehberlik,
– Dif Denklemler I-II, – Matematik Semineri vb.
– Dönüşümler ve Geometri I-II,
– Fonksiyonel Analiz I-II,
– Genel Öğretim Metodları,
– Ölçme ve Değerlendirme,
– Kısmi Türev. Diferan. Denk.,
– Reel Analiz,
– Öğretmenlik Uygulaması,
– Bitirme Çalışması,

Öğrenciler eğitimleri sırasında, okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara “Matematik Öğretmenliği” lisans diploması ve “Matematik Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim okulları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde,matematik alanında öğretmen olarak çalışabilirler.

Ayrıca Matematik, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel eğitim kuruluşlarında da görev yapabilirler.

Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını ve buralarda öğretmen istihdamını zorunlu kılmaktadır.

Ayrıca üniversiteye giriş sınavlarına hazırlığın bir yarış haline geldiği ülkemizde birbiri ardı sıra açılan özel dershaneler meslek öğretmenleri için ek çalışma alanı oluşturmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

· Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.

· Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

· Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

· Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

· Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamla***** bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmeni olarak göreve başlayanlar meslekteki başarılarına bağlı olarak müdür yardımcısı veya müdür olabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda eğitim yöneticisi olabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Matematik mühendisi.
· Fizik öğretmeni.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 ve 119 sayılı karar ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı.
· ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
· 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Matematik Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Matematik Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.