Kontrol Mühendisi Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Kontrol Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Kontrol Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Kontrol Mühendisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Kontrol Mühendisi Mesleği

TANIM

Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir.

GÖREVLER

· Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar,
· İşletilmesi için gereken malzeme ve teknik elemanı belirler,
· Sistemin kurulmasını sağlar, denetler,
· Mevcut sistemleri teknolojik gelişmelere göre yeniler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Kağıt, kalem, ampermetre, voltmetre, işaret üreteci, osiloskop, kontrol kalemi, pense, yan keski, iletken tel, tasarım için gerekli her türlü elektrik, elektronik ve mekanik malzeme,
· Bilgisayarlar, programlanabilir lojik kontrolörler (PLC), hesap makineleri, mikrokontrolörler, dijital işaret işleyiciler, sürücüler, robotlar vs.
· Kontrol mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman ve kitaplar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kontrol mühendisi olmak isteyenlerin;
· Sayısal düşünme gücü yüksek olan,
· Bir işi planlayıp yürütebilme yeteneğine sahip,
· Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
· Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kontrol Mühendisleri; işin planlaması ve projelendirilmesi aşamasında bürolarda, kurulum aşamasında fabrikalar ve benzeri tesislerde, onarım ve yenileştirme aşamasında ise tesis ve atölyelerde çalışırlar.

Tesis ve atölye ortamındaki çalışma esnasında yürüme, ayakta durma, eğilme, diz çökme, dönme, tırmanma gibi fiziksel faaliyetlerde bulunur. Büro ortamındaki çalışmalar esnasında ise, çoğunlukla oturarak çalışırlar.

Çalışırlarken meslektaşlarıyla, tesis sahipleri ve yöneticileriyle, bilgisayar, elektrik, makine ve elektronik mühendisleriyle, teknisyen, tekniker ve işçilerle işbirliği ve iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi “Kontrol Mühendisliği” bölümünde ve Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
GEREKEN DERSLER

· Matematik,
· Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· – Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Kontrol Mühendisliği “ lisans programı için yeterli “MF-4”puan almak.
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim Formunda “Kontrol Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
· Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iselerYGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

· Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
· Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknikerliği, Elektronik,Elektrik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi,Elektrik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otamasyon, Mekatronik, Muhasebe ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi,Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü,Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği,Bilgisayar Programcılığı,Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,Bilişim ve iletişim Teknolojisi, Oto-Elektrik Elektronik, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Kontrol Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 4 yıldır.
Programda okutulan belli başlı zorunlu dersler şunlardır; Matematik, fizik, kimya, lineer cebir, olasılık ve istatistik.

MESLEK EĞİTİMİ

Meslek dersleri ise; Kontrol Mühendisliğine Giriş, Diferansiyel Denklemler, Malzeme, Elektrik Devre Temelleri, Elektroniğe Giriş, Elekromagnetik Alanlara Giriş, İşaret İşleme, Sistem Modelleme ve Simülasyonu, Ölçme Tekniği ve Algılayıcılar, Elektroniğe Giriş Laboratuarı, Elektromekanik Enerji Dönüşüm Temelleri, Sayısal Sistemlere Giriş, Güç Elektroniği Devreleri, Geribeslemeli Kontrol Sistemleri, Elektrik Enstrümantasyon, Mikrokontrolör Tabanlı Sistemler, Kontrol Sistem Tasarımı, Robotiğe Giriş, Güç Elektroniği Laboratuarı, Servo Motörler, Kontrol Laboratuarı, Endüstriyel Otomasyon, Bilgisayar Kontrollü Sistemler, Bilgisayar Programlama, Kontrol Sistem Tasarım Projesi.

Öğrenciler 3. ve 4. sınıflarda her yıl bir ay olmak üzere toplam iki ay staj yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kontrol Mühendisliği” Lisans diploması ve “Kontrol Mühendisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Her türlü üretim tesislerinde, tasarım, tesis ve işletim aşamasında görev alabilirler,
· Bir takım tasarım firmalarında mühendis olarak görev alabilirler,
· Büyük işletmelerin AR-GE (Araştırma-Geliştirme) bölümlerinde görev alabilirler,
· Kendi tasarım firmalarını kurarak çalışabilirler.

· Kontrol mühendisliği diğer mühendislik dalları kadar tanınan bir mühendislik dalı olmadığından, özellikle ülkemizde kontrol mühendislerinin işlerini elektrik mühendisleri ya da elektronik mühendisleri yapmaktadır. Buna rağmen yetiştirilen ve mezun edilen kontrol mühendisi sayısının azlığı nedeni ile şimdilik herhangi bir işsizlik sorunu yaşanmamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

· Öğrencilerin eğitim süresince işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.Bu staj döneminde işletmelerinde uygun görmesi halinde işletmenin ücretlendirme politikası doğrultusunda ücret alabilmektedirler. Bu ücretin miktarı her firmada farklı olmakla beraber net asgari ücrete yakındır.
· Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen Öğrenim ve katkı kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarca özellikle başarılı öğrencilere sağlanan burslardan yararlanabilirler.
· Üniversitelerde öğrenci asistan olarak görev alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

· Kontrol Mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yada 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile eğer varsa çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar.
· Özel sektörde ise ücretler çalışılan işletme ve deneyime göre farklılıklar göstermekle beraber net asgari ücretin sekiz katına kadar ücret alabilmektedirler.

MERSLEKTE İLERLEME

· Kontrol Mühendisleri eğitimlerini sürdürerek akademik kariyer yapabilirler.
· Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

· Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
· Sistem Mühendisliği,
· Mekatronik Mühendisliği.

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

· Endüstriyel otomasyon ile ilgili konularda hesaplamaların doğru olarak yapılmasından, proje doğrultusunda imal, inşa, işletme ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamaktan, uluslararası kurallara uygun olarak tasarım ve doğru ve ekonomik üretim yapmaktan sorumludurlar.

· Yapılan tüm işlerde ulusal ve uluslararası norm ve standartlara uygun üretim yapılması beklenir.

İŞ GÜVENLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI

Özellikle işletmelerdeki çalışma sırasında koruyucu güvenlik önlemleri alınmalı, elektrik çarpması ve mekanik tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· İstanbul Teknik Üniversite Elektrik ve Elektronik Fakültesi, Kontrol Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri,
· Meslek Elemanları,
· Meslek Odaları,
· Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi (TOK),
· International Federation of Automatic Control (IFAC),
· ÖSYS- 2010 Başvuru Klavuzu,
· 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
· ÖSYM 2010 Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu.
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULACAK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi.

Kontrol Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Kontrol Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.