Gıda Teknolojisi Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Gıda Teknolojisi Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Gıda Teknolojisi Teknisyeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Mesleği

TANIM
Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanıdır.
GÖREVLER

Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında;
– Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et
ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,
– Gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır,
– Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir,
– Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar,
– İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar,
– Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder,
– Gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi,
– Gıda üretiminde kullanılan makineler,
– Analizler için laboratuar araç gereçleri,
– Gerektiğinde bilgisayar,
– Çeşitli kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
– Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
– Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
– Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
– Başkaları ile işbirliği yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gıda teknolojisi teknisyeni, özel sektörde gıda üreten fabrikaların üretim ve laboratuar bölümlerinde, kamu kuruluşlarının gıda laboratuarlarında görev yaparlar. Laboratuar ve iş ortamı temizdir. Ancak, üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, veterinerler, diyetisyenler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liselerinde Gıda Teknolojisi bölümü olarak verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu bölümün adı alan ismi olarak değiştirilmiş olup Gıda Kontrol, Süt İşleme,Sebze ve Meyve İşleme, Hububat İşleme, Zeytin İşleme, Çay Üretimi ve İşleme dallarında eğitim verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için Bakınız Genel Eğitim-Öğretim dosyaları.Bu dosyadaki mesleğin eğitimine ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Endüstri meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim mezunu olmak,Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.Endüstri meslek liselerinin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler.
– Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,Kız Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Gıda teknolojisi teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi Endüstri Meslek liselerinde 4 yıl, teknik liselerde 5 yıldır. Bu eğitimde öğrenciler; genel kültür dersleri olarak, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, DinKültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi. Teorik Meslek dersleri olarak; Teknik Resim, Temel Kimya, Analitik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Sınai Kimya, Gıda Üretim Makinaları, Gıda Analiz Metodları, Gıda Üretim Teknolojisi, Soğutma Tekniği. Uygulamalı meslek dersleri olarak; Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı, Gıda Laboratuarı ve Üretim Uygulama derslerini alırlar.Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.
– Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinde eğitim süresi, 4 yıl, Kız Meslek Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinde son sınıf öğrencileri, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre 3 gün işletmede, 2 gün okulda eğitim görmektedirler. Eğitimde öğrencilere; genel kültür derslerinin yanı sıra, temel sanat eğitimi, insan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri, girişimcilik, bilgisayar, ilk yardım, toplumsal sağlık, temel beslenme, turizm, II. yabancı dil, ağırlama ve gıda teknolojisi hizmet alanları, mesleki kimya, proje geliştirme, mesleki yabancı dil (İng.Alm.Fr.), besin üretim teknolojisi ve analizleri I, besin üretim teknolojisi ve analizleri II, temel laboratuar ve mesleki bilgisayar (paket prog.) dersleri verilmektedir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar.
BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işletmede aylık olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.Bütün öğrenci haklarından yararlanır.Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.Eğitim sonrası özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politkasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar.Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.
MESLEKTE İLERLEME

– Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Gıda Analizi dalından ve “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve-Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Yağ Endüstrisi, Zeytin Endüstrisi, Ev İdaresi (Açıköğretim) önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.), Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Gastronomi (Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Turizm İşl. Ve Bilişim Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. Y.O.)lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları” için bir yorum

  • 12 Temmuz 2013 tarihinde, saat 18:01
    Permalink

    gıdadan mezun olunca beslenme ve diyetetik bölümüne geçilrbiliniyor mu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.