Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları – 5 | Eğitim Bilimleri

Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları, Eğitim Bilimleri ile ilgili kısa notları ve soru cevap halinde bilgiler.

Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları Eğitim Bilimleri
KPSS zamanında aldığım notları sizlerle paylaşıyorum. Buyrun;

Vygotsky ile Piagetinin farkı nedir Vygotsky Piagetinin “bilişsel gelişim çocuğun neredeyse tek başına gerçekleştirdiği bir süreçtir ilkesine karşı çıkar. ANA KAVRAMLARI -İÇSELLEŞTİRME -YAKINSAK GELİŞİM ALANI VE DESTEKLEYİCİ KAVRAMLARIDIR.
Vygotsky ye göre bilişsel gelişimde en etkili süreç nedir  Vygotsky göre bilişsel gelişimin kaynağı psikolojik süreçler değildir SOSYAL ÇEVREDİR.
Vygotsky PİAGETEDEN AYIRAN CÜMLE NEDİR karmaşık düşünce biçimlerinin kökenlerinde toplumsal etkileşimler vardır.
Vygotsky bilişsel gelişim dönemleri nelerdir 1. ilkel dönem 0-2 yaş — 2. Naif Psikoloji Dönem 2-3 yaş — Benmerkezci konuşma kendi kendine konuşma özel konuşma 3-6 yaş ve 4. İçeriye büyüme dön. 6-7 yaş
ilkel dönem 0-2 yaşta neler görülür bebek doğadaki hayvanlar gibidir. koşullanma ile öğrenme gerçekleşir sadece.
Naif psikoloji döneminde neler görülür Dil gelişiminin başlaması ile bu dönem başlar. çocuk dili kullanabilir ama dilin simgesel olduğunun farkına varmaz.
Benmerkezci konuşma nedir 3-6yaş artık dilin simgesel yapısını anlar ancak bu dönemde çocuk kendine kendine konuşur ör. merdivenden inerken kendi kendine “dikkatli ol” demesi
İçeriye büyüme dönemi nedir artık çocuk sesten soyutlaşır ve kendi kendine düşünmeye başlar.
Vygotsky kuramındaki temel kavramlar nelerdir. Yakın Gelişim Alanı, Aktivite Teorisi ve İçselleştirmedir
Yakın gelişim alanı nedir önce çocuğun bilişsel gelişimi test edilmelidir buda; 1. çocuğu tek bırakıp destek vermeden incelemek sonrada bir yetişkin desteğiyle potansiyelini ortaya çıkarmadır.
Genetik metod nedir (Vygotskynin düşüncesi) Vygotsky bilişsel gelişimi filogenez(evrim) kültürel tarih ve otogenezis bireysel gelişim diye 3 genetik alandan etkilendiğini söyler. işte buna genetik metod denir
Aktivite Teorisi nedir Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları Vygotskyye göre insanlar karar verme hatırlama sınıflandırma gibi faaliyetlerini beyin yapmaz tam tersi gündelik yaşamda yaptıklarımızın bir eseri olduğunu düşünür.
İçselleştirme kavramı nedir Bir çocuk ilk zamanda bir ingilizce öğrenirken arada türkçe ana dilini de kullanabilir. Ama birinin yardımını alarak (yakınsal gelişim alanındaki kişiler yani) belli bir süre sonra anadilini içselleştirir yani artık kullanmaz ingilizce daha fazla kullanmaya başlar.
Yapı iskelesi nedir bir yöntemdir. aynı iskele yapımı gibi öğreten kişi öğrenciye; yeni konuyu öğretirken önce bildikleri ile bilmedikleri kavramlar arasında bağlantı ve köprü kurması işlemidir.
Arda bilgisayar oynarken ilk başlardan bilgisayarda yönergeleri ipuçları takip ederek ilerliyordu ama belli süre sonra yardıma ihtiyaç duymadan bölüm geçebiliyor nedir Yapı iskelesidir
Brunerin bilişsel gelişiminde ne vardır TEPKİLER İLK ZAMANLAR UYARICILARI BAĞIMLIDIR ANCAK BELLİ SÜRE SONRA UYARICILARDAN BAĞIMSIZ HALE GELİR İŞTE BİLİSSEL GELİŞİM BRUNERE GÖRE BÖYLE OLUŞUR.
Brunerde bilişsel gelişim dönemleri nelerdir eylemsel dönem 0-3 yaş imgesel dönem 4-6 yaş sembolik dönem  7 yaş üzeri
eylemsel dönem özellikleri nelerdir 0-3 yaş arasındır. ilk aşamadır. psikomotor öğrenme yoğundur. Vurma kırma patlatma gibi şeyler yaparlar nesneleri sorgulamazlar.
İkonik dönemde neler görülü 4-6 yaş bu dönemde öğrenmeler ağırlıkla görme ile olur. ama soyut düşünmez ne işe yaradığını fazla merak etmezler.
Sembolik Dönem nedir Soyut düşünebilir. Kitabı araştırır okur.
Brunere göre öğrenme sürecinde en etkili şey nedir Öğrenilecek konunun olgunlaşma düzeyine uygun olmasıdır. Çünkü adam zaten diyoki eylemsel dönemde vurup kırıp parçalar  imgesel dönemde gözlemler ve sembolik dönemde incelemeye araştırmaya başlar.
McGheenin mizah gelişimine göre çocuğun yetişkin tarzı espriyi anlaması için hangi dönemde olmalı. Çocukta mizah gelişiminin son dönemin çoklu anlamlar ve yetişkin türü mizah dönemidir. Bu dönemde mutlaka çocuk somut işlemler dönemine girmesi gerekir.
Özel konuşma nedir Vyogotsynin Benmerkezci konuşma döneminin 3-6 yaş diğer adıdır. bu döneme özel konuşma dönemi de denir.

 

Broca Alanı ve Wanickle Alanı nedir broca alanı, beyindeki seslendirme ve konuşmanın yapıldığı alandır. Warnickle ise; konuşma seslerinin tanınması ve ayırt edilmesini sağlayan bölgedir.
Dil gelişim kuramları neler 1davranışçı görüş, 2.sosyal etkileşimci görüş, 3.biyolojik temelli görüştür
Davranışçı görüşte dil gelişimi nasıl oluşur pekiştirme ve tekrar etkilidir. Bebek Ann Babb gibi ses çıkarınca annesi sevinir ve tepki verir her olayda annesi babası çocuğa sarılır ve sevinir çocukta tekrar tekrar bu tepkiyi vererek sonunda dil kazanılır.
Sosyal etkileşimli görüşte dil gelişimi nasıl oluşur Gözlem ve taklit yoluyla oluşur özellikle şiveli konuşmalarda bu özellik baskındır.
Biyolojik temeli dil gelişimi nasıl oluşur Chomsky ve Lenneberg görüşüdür. Chomskyye göre insan doğuştan dil öğrenme mekanizmasına sahiptir. Bu adama göre dil öğrenme yürümeye benzer ve olgunlaşma ile oluşur. İşte bu psikolojik ve biyolojik süreçlere bağlı dil gelişimine chomskynin Psikolinguistik kuram olarak açıklanır.
Chomskyye göre önce yüzeysel yapı mı temel yapı mı kazanılır chomsky dili Temel yapı (KAVRAMLARIN ANLAMI) VE yüzeysel yapı (kelimeler) olarak ayırır. Ona göre önce temel yapı yani anlamlar kavranır sonrada sözcükler kavranır yani yüzeysel yapı.
Fonem (ses) nedir harflerdir.
Morfem (biçim birim nedir hecelerdir.
Semantik anlam nedir Kelimenin anlamını bilmesidir ve anlamına göre kelimeyi kullanmasıdır.
Sentaks söz dimi nedir grameri kullanma bağlamdır. Örn güneş doğdu cümlesi hem semantik hem de sentaks kurallarına uyar.
Pragmatik nedir kişinin kişisine göre konuşmasını bilmesidir. Örn annesine çocuk anneciğim su verir misin der ama kardeşine suyu ver demesi gibi.
Morgem tek sözcük nedir burada çocuk tek kelime kullanır. ANCAK ÖNEMLİ OLAN ÇOCUĞUN TEK KELİME İLE BİRÇOK ŞEYİ ANLATMAYA ÇALIŞMASIDIR. ÖR ÇOCUK KEDİ DİYOR BURADA ANNESİNE KEDİYİ AL KEDİDEN KORKUYORUM KEDİYE BAK GİBİ ANLAMLAR DEMEK İSTEMİŞ OLABİLİR.
MORGEM ÇİFT KELİME OLABİLİRMİ evet. Örneğin suya bu bu derse burada yine ; bu bu diyerek su ver demek istiyor olabilir.
Alıcı dil nedir çocuğun dili öğrenmek için istekliliğini ifade eder. Ör alet çantası başına oturup çocuk teker teker anlamlarına sorabilir. Burada anne baba çocuğa nesneleri düzgün dille öğretmelidir.
İfade edici ifadesel dil nedir Buda çocuğun kendini ve isteklerini ifade edebilmesidir. Sürekli soru soran çocuk azarlanmamalı cesaretlendirilmelidir.
Yansıtıcı konuşma nedir çocuğun konuşmasını anne baba he öylemi demek istedik e sonra ne oldu gibi kelimeleri bulmaya özendirilmesidir.
Benmerkezci dil nedir burada çocuk sadece kendi ile ilgili konuşur tekrar vardır kelimeleri sürekli tekrar eder
Anne dili bebeğe yönelik konuşma nedir anne bebekle daha tiz sesle yavaşça kısa cümlelerle basit bir şekilde konuşmasıdır. Örn anne 2 yaşındaki çocuğuyla ali bak köpek der kısa kullanmış ama 10 yaşındaki çocuğuyla murat bak köpeği görebiliyor musun gibi uzun konuşur.
Yeniden biçimlendirme nedir Çocuğun kısa konuşmalarını anne baba biraz uzatarak tekrarlarlar. Ör. Ayşe ANNE RUJ DER ANNESİ DE; evet bu annenin ruju diyerek uzatır.
Tekrarlama nedir çocuk her kelimeyi sürekli tekrar eder bıkkınlık verir artık.
Piagetin dil gelişimi nelerdir 1. otistik konuşma 0-2yaş 2. benmerkezci konuşma 3-6 yaş 3. sosyalleşmiş konuşma 7 ve sonrası
otistik dönemde 0-2 yaş neler görülür piaget bu dönemde bebek morgem ve telegrafik konuşur der.
Sosyalleşmiş konuşma nedir çocuk artık karşısındaki kişler ile sosyalleşir VE EN ÖNEMLİSİ BU DÖNEMDE ARTIK BENMERKEZCİ KONUŞMA PİAGETEYE GÖRE SONA ERER. AMA VYOGOTSYYE GÖRE ÖMÜR BOYU GÖRÜLÜR.
Piagetin dil gelişim DÖNEMLERİ NELERDİR 1.AGULAMA(AĞLAMA BABILDAMA ÇAĞILDAMA D.) 2. TEK SÖZCÜK MORGEM D. 3. TELEGRAFİK KONUŞMA 4 İLK GRAMER DÖNEMİ
Agulama döneminde neler görülür 1.ağlama 0-2ay —  babıldama 2-6 ay (bebek bilinçsizce ses çıkarır —- 3. çağıldama 6-12 ay (bebek artık yöresek ses çıkarmaya bağlar. Ba- ba falan demeye başlar.
tek sözcük dönemi 12-18 ay neler görülür en kritik dil dönemidir. Anlamlı ilk sözcükler çıkarmaya bağlar MORGEM . ALICI DİL GÖRÜNMEYE BAŞLAR AMA İFADE EDİCİ DİL GELİŞMEMİŞTİR.
telegrafik konuşma nedir 18 24 ay artık sözcükler birleştirilmeye başlanır ve iki kelime veya daha fazlası çıkmaya başlar.
ilk gramer dönemi nedir 24-60ay çocuk zaman ifade eden cümleler kullanabilir neden sorusunu sormaya başlar
ilk gramer döneminde neler görülür 2 ayken yaklaşık 300-400 kelime 30 aylıkken de 500-600 kelimeye kadar öğrenir. Bu dönemde çocuk DENEME-YANILMA-YÖNTEMİNE BAŞVURARAK ÖĞRENİR.
çocuklar ne zaman kendi kendine öykü uydurup yarın daha sonra gelecek hafta gibi zaman sözlerini anlayabilir 36-48 ay dönemlerin anlamaya başlar. Zaman sözcüklerini kullanmaya başlamaları ise 48-60 ayda başlar.
Vygotsky dil gelişimi nedir vygotsyye göre bebek 2 yaşına kadar düşünme ve konuşmanın birbirinden bağımsız olduğunu düşünür. 2 yaşından sonrada benmerkezci özel konuşma ve içsel konuşma özellikleri gelişmeye başlar.
Vygotsky ile piagetinin dil gelişim özellikleri farkı nedir vyogotsy ye göre konuşma sosyallikten bireyselliğe doğru ilerler ama piagete ye göre ise bireysellikten sosyalliğe göre ilerler. Piaget sosyalleşme çocukta belli yaşa kadar görülmez der ama vygotsye göre çocuk doğuştan beri sosyal varlıktır.
kızlar mı erkekler mi daha önce konuşur kızlar erkeklerden daha önce konuşur ve kelime hazinesi daha gelişmiştir.
ikiz çocuklarda dil gelişimi nasıldır ikiz çocuklar mimikleri ile aralarında anlaştığı için dilsel konuşma biraz daha GEÇ BAŞLAR
iki dilli bölgede yaşayan çocuk durumu nedir iki dil öğrenmede çocuk tek dilin konuşulduğu çocukları ortamında daha geç öğrenir. (önce anadili öğrenir anadil kazanıldıktan sonra ikinci dil öğrenir.
Çocuğun gerçek dünyadaki kavramlar arasında ilişki kurup yeni sözcüğün anlamı üzerine HIZLI HİPOTEZ kurması nedir dil gelişiminde Hızlı haritalama kavramına örnektir.
hayatında ilk kez soba gören çocuk soba borusunu soba kablosu demiştir bu hangi kavramdır. Chomsky ye göre çocuğun daha önce hiç duymadığı kavramları anlatabilmesi için üretici dönüşümsel dili kullanır. Bu kavramda ÜRETİCİ DÖNÜŞÜMSEL DİLDİR.

 

kişilik nedir kişiyi diğer kişilerden ayıran ayırt eden tutarlı ve uyum sağlayıcı duygu düşünce davranışlardır.
kişiliğin özellikleri nelerdir 1.ayırt edicidir, 2.tutarlıdır, 3. uyum sağlayıcıdır.
huy (mizaç) ve karakter nedir huy mizaç kişiye genetik olarak gelir, karakterise çevre ile oluşur.
ericssonun psikososyal gelişim kuramı nedir freud kişilik gelişiminde biyolojik faktörlere vurgu yaparken, ericson kişiliğin daha çok sosyal ve kültürel etkileşimlerle oluştuğunu söyler freuda göre insan yıkıcı bir varlıktır ericsona göre ise yapıcı bir varlıktır.
Ericsson freuddan diğer farkı nedir ericsson kişinin bir dönemde kazanamadığı özelliği ilerde telafi edebileceğini kazandığı özelliği de kaybedebileceğini söyler ancak freud böyle düşünmez.
1. Evre Temel güvene karşı güvensizlik 0-1.5yaş nedir bebeğe sürekli, tutarlı ve aynı olarak ihtiyaçları ve sevgi verilmesi sağlanmalıdır. Sağlanmaz ise dünyanın güvenilmez bir yer olduğu düşünür. Bunun aşırısı da kötüdür çok aşırı ilgi yakınlıkta ileride herkese güvenmesine sebep olur. Bu duruma duyusal uyumsuzluk denir.
2. Evre Bağımsızlığa karşı utanma şüphecilik (özerkliğe karşı kuşku utanç 1-5, 3 yaş) Çocuk tek başına işlerini görmek ister. Eğer onun yerine yapabileceği işleri büyükler yaparsa çocuk utanma şüphecilik ve utanç özellikleri kazanır. Ana babaların aşırı korumacı olmaması gerekir olursa eğer bağımlı kimlik oluşur. Yemeğini kendi başına yemek ister.
Güvenli bağlanma nedir burada dikkat edeceğimiz şey annenin çocuğun yanına döndüğünde çocuğun tepkisidir. Anne ayrılırken çocuk ağlayadabilir ilgilenmeyedebilir. ÖNEMLİ OLAN DÖNDÜĞÜNDE YAPTIĞIDIR. DÖNDÜĞÜNDE HEMEN ÇOCUK ANNESİYLE İLGİLENİYORSA ETKİLEŞİM KURMAYA ÇALIŞIYORSA GÜVENLİ BAĞLANMA VARDIR.
güvensiz bağlanma (bağlanmamış kaçınmalı ) nedir Burada anne döndüğünde çocuk annesiyle ilgilenmez. Görmezden gelir.
Kararsızlık, çelişkili, ikircikli, dirençli bağlanma nedir anne döndüğünde öfke tepkisi verir bebek. Ağlar kucağından inmek ister annesi vurur.
düzensiz, dağınık bağlanma nedir diğer durumlara girmeyen çocuk afallamış bazen annesiyle iletişim kurur bazen de görmezden gelir. Annesi döndüğünde hem annesine bakar hem de bakıcısına bakar.
Horwitzin Yetişkinler üzerindeki bağlanma deneyi
Güvenli bağlanma nedir (+ +) olur. Yani hem kendisine hem de çevreye güvenen insanlardır
Saplantılı kaygılı bağlanma nedir ( – +) olur. Kişi kendisini değersiz etrafındakileri değerli olarak görür.
Kayıtsız bağlanma nedir (+ -) olur. Kişi sadece kendisini olumlu görür etrafındaki kişilere güvenmez. Değersiz görür
Kaçınmalı bağlanma nedir kişi hem kendisini hem de etrafındakileri değersiz görür.
ayrılık kaygısı nedir çocuğun annesinden ayrılmasından korkmasıdır. Yada bağlandığı herhangi bir kişinin gitmesinden korkmasıdır. Anne yada bakıcı evden çıkarken çocuk sürekli ağlar. UYKU DÜZENSİZLİĞİ YAŞANIR. OKULA GİTMEK İSTEMEZ.
3. EVRE girişkenliğe karşı suçluluk (girişimciliğe karşı suçluluk dönemi 3-7 yaş nedir bu dönemde çocukta AŞIRI MERAK VARDIR. ÇOCUK ÇOK SORU SORAR VE GİZLİCE ÖZEL HAYATI GÖZLEME YAPABİLİR. ÖR MURAT ANNE BABASININ ODALARINI GİZLİCE GÖZLÜYOR. Bu dönemde çocuk azarlanmamalı baskıcı suçlayıcı olunmamalıdır. Yoksa suçluluk psikolojisi oluşur. bu dönemde çocukta AŞIRI SERT DAVRANIŞLAR OLABİLİR ANA BABA CEZA VERİRSE SUÇLULUK OLUŞUR.
4. EVRE başarıya karşı başarısızlık aşağılık yetersizlik dönemi 7-11 yaş nedir bu dönemde çocuk artık yetişkin gibi davranmaya çalışır çocuklara uygun sorumluluk verilmeli ve desteklenmelidir. Ör okuldaki bir çocuk diğer arkadaşları gibi okuyamıyorsa öğretmen senin daha iyi okuyabileceğini düşünüyorum diyerek çocuğa destek vermelidir. BU DÖNEMDEKİ EN ÖNEMLİ ŞEY AİLELERİN MÜKEMMELİTÇİ POLİTİKASIDIR. BABA KARNEDE HEPSİ 5 AMA 4Ü GÖRÜP NEDEN DÜŞÜR DERSE ÇOCUKTA YETERSİZLİK OLUŞUR. EĞER ÇOCUK YETEĞİNİN ÜZERİNDE BİR BAŞARI SERGİLİYORSA BASKI VE ZORLAMA VARDIR.
5. EVRE Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası kimlik karmaşası ergenlik dönemi 11- 18 yaş bu dönemde çocuk BEN KİMİM DİYE SORAR. Tabi kimlik ilk bu dönemde oluşmaz ericsson bebeklikten buyana çocukta zaten kimlik oluşumu vardır der ama bu dönem en çok geliştiği dönemdir. CİNSEL, SOSYAL VE MESLEKİ açıdan ben kimim sorusunu sormaya başlar. Ebeveynler olumlu model oluşturmalıdır.
kimlik çeşitleri…
Başarılı kimlik nedir kimlik bunalımı yaşayan ergen, arayışa girer ve istediği mesleği seçer. Ör. Anne babasının baskısıyla doktorluk okuyan çocuk aslında öğretmenlik istiyordur sonra okuldayken karar verir bırakır ve öğretmenliğe geçer başarılı kimlik kazanmıştır.
Moratoryum kimlik (askıya alma erteleme) nedir kimlik arayan ergen sonunda bir çözüm bulamaz ve ertelemeye karar verir. Ör. Kız mesleğini seçemeyip en iyi evleneyim sonra bulurum demesi veya gencin okuldan çıkar çıkmaz çalışmaya başlamak istemesi gibi
kimlik dağınıklığı nedir bunlar kimlik falan aramaz ne olursa olsun der kimlik arayışı içinde olmayan serseri gibi :D
kimlik rol karmaşası nedir ergen kimlik arayışı içindedir ama kendi isteğini de seçemez başkasınınkini de seçemez milletin azına bakar ama yine de seçemez. Sonunda çöker öfkeli olur yada şizofrene başlar.
ters olumsuz kimlik nedir topluma yada ana babasına sırf inat olsun diye istemediği onlarında istemediği mesleği seçer.
gölgelenmiş kimlik nedir adam kimliği seçer bağlanmak ister ama ana babası istemez sonunda ana babasının dediğini yapar onların istediği mesleği seçer.
NOT : rol karmaşası ile rol çatışması farkı nedir rol karmaşası bildiğimiz kimlik karmaşasıdır, ancak rol çatışması insanın toplumda bir çok rolü vardır. Evde koca işte polis olabilir. İnsanın polisken yapacakları ile evde koca olarak vazifeleri bazen aynı anda kullanması gerekebilir.
6. Evre Dostluk kazanmaya karşı Yalnızlık (yakınlığa karşı yalnızlık) 18-30yaş daha önce planlar yapan birey artık planlarını hayata geçirmeye başlar. Özellikle karşı cinsle yakınlık kurmaya çalışır. Ancak ergenlikten farklı burada sadece aşk yok güven sadakat içinde eşini sevme vardır. MANTIK EVLİLİĞİNİ YADA EVLENME OLSUN DİYE EVLENEYİME KARŞI ÇIKAR. eşiniz baktığınızda kendinizi gördüğünüz kişidir.
7. Evre Üretkenliğe karşı duraklama durgunluk dönemi 30-45-50 yaş) bu evrede kişi artık işinde uzmanlaşmıştır ve işçiyken şef olmuş öğretmenken ise baş öğretmen olmuştur. Burada üretkenlik dediği şey yeni kuşaklara rehberlik etme ve yeni kuşaklar oluşturma vardır. ATATÜRKÜN ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SİZİN ESERİNİZ OLACAKTIR SÖZÜ BU DÖNEME VURGU YAPAR.
8. Evre Benlik bütünlüğüne karşı Umutsuzluk dönemi 55 ve üstü burada bireyin eski yaşantılarına bakılır. Benlik bütünlüğü dediğimiz şey; kişinin geçmişini olumlu olumsuz acı tatlı döneminin tamamını kabullenmesidir. Eğer hatalar ve keşkeler çok varsa umutsuzluk oluşur. Ör. 70 yaşındaki kişi evde sürekli kişilere bağırıyorsa hiçbir şey memnun değilse umutsuzluk oluşmuştur.
Freudun psiko analitik kişilik kuramında kişilik kaça ayrılır 2. ye ayrılır, Topografik kişilik kuramı(bilinç sınıflaması) ve Yapısalcı kişilik kuramıdır
Yapısalcı kişilik kuramında hangi kavramlar vardır freud zihinsel yapıyı id, ego, ve süperego olarak tanımlar bu kuramda.
id (alt benlik, ilkel benlik) ego ve süper ego nedir İD; KİŞİNİN DOĞUŞTAN GELEN SALDIRGAN HAZ İHTİYAÇ OLAN İLKEL BENLİĞİDİR. O ANDA OLMASINI İSTER. TAMAMEN BİLİNÇDIŞIDIR. EGO; İSE KARAR VERME KONTROL ETME DENETİME TUTMA İŞLERİNİ YAPAR. 6. AYDAN İTİBAREN GELİŞİR. SÜPER EGO İSE; AHLAKİ VİCDANİ BÖLÜMDÜR.
GELİŞME SIRALAMASI NASIL ÖNCE İD OLUŞUR SONRA EGO VE EN SONDA SÜPEREGO OLUŞUR.
Savunma Mekanizmaları nelerdir?
Bastırma nedir savunma mekanizmalarının en başıdır. Ör: diş randevusunu unutma, tecavüze uğrayan kadının olayı tamamen zihinden silmesi unutması
Yadsıma inkar etme nedir bastırmaya benzer ama olay burada unutulmaz. Ör, çocukları ölmüş ana babanın sanki ölmemiş gibi davranmaları UNUTMA YOKTUR.
Mantığa bürüme nedir Akla uydurma, neden bulma, rasyonalizasyon nedir kişinin yetersizliklerini doğru gibi görünen ancak yalan olan şeylerle bahane bulmasıdır. Ör. Kedinin uzanamadığı ciğere mundar demesi, kızın teklifi kabul etmemesi sonucu adamın zaten ondan hoşlanmıyordum demesi
Polyannacılık tatlı limon nedir burada da mantığa bürüme gibi olumsuz bir olay var ANCAK KİŞİ YALAN SÖYLEMİYOR SADECE OLUMSUZ OLAYIN İYİ YÖNLERİNİ GÖSTERİYOR YALAN YOK. Ör. Evi yanan adam cana geleceğine mala gelsin demesi.. Burada adam yalan söylemiyor olumsuz olayın olumlu tarafını görüyor.
Yansıtma nedir kişinin kendinde gördüğü eksikleri başkalarına göndermesidir. Ör. Sarhoş adam karısına, beni bu hale sen getirdin demesi, kiracı erkeğe kadının bu apartmanda herkes eşini aldatıyor demesi gibi.
Ödünleme Telafi etme taviz verme nedir kişide kusurlu eksik gördüğü bir alandaki olumsuzluğu başka bir alanda kendini geliştirerek göstermesi ör. Matematikte zayıf olan çocuğun spora ağırlık vererek sporda çok iyi olması BÖYLECE BAŞKA ALANDAKİ KUSURUNU DİĞER ALANDAKİ BAŞARISIYLA ÖRTMEYE ÇALIŞIR.
Karşıt tepki geliştirme nedir Tersine inanma, zıt eylemlilik nedir kişinin düşündüğünün tam tersini yapmasıdır. Ör. Yatalak ana babasına bakmak istemeyen kişinin onlara daha fazla iyi davranmasıdır. Yada cinselliğe çok düşkün kişinin tam tersi aşırı dindar davranması
Yüceltme nedir Toplum tarafından tehlikeli davranışları beğenilen alanlara yönlendirerek iyi gibi göstermesi. Kavgacı bir adamın boksa merak salması, yalan söylemeyi seven kişinin şaka yaptım demesi
Gerileme nedir genç kızın sevgilisiyle 5 yaşındaki çocuk gibi konuşması, 5 yaşındaki çocuğun kardeşini kıskanması sonucu altına yapması bebek gibi hareketler yapması
Özdeşim kurma nedir kişinin yaşadığı eksiklikler yada başarısızlıkları bastırmak için tanıdığı başarılı bir kişiyi sürekli söylemesi ör fakir birinin sürekli zengin abisini anlatması, çocuğun doktor ablasının elbisesini giyip evde dolaşması
Yer Yön değiştirme nedir ör. İşte patronuna kızan adamın eve gelip karısına bağırması , kızım sana söylüyorum gelinim sen işit anlamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.