Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları – 3 | Eğitim Bilimleri

Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları, Eğitim Bilimleri ile ilgili kısa notları ve soru cevap halinde bilgiler.

Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları Eğitim Bilimleri

KPSS zamanında aldığım notları sizlerle paylaşıyorum. Buyrun;

Gelişim Kalıtım ve Çevre Etkileşimli bir süreçtir anlamı nedir gelişimde kalıtım ve çevre etkilidir bir bütündür. kalıtım alt ve üst sınırı belirler, çevre ise sınırlar içindeki noktayı belirler
Gelişim Süreklidir ve Belli Aşamaları İçerir Bir gelişim döneminde problem genelde önceki dönemlerdeki aksaklıklardan meydana gelmiştir.
Gelişim Süreklidir ve Belli Aşamaları İçerir örnek ver 1,5 yaş temel güven duygusunu kazanamamış kişi 18-30 yaşta çevreyle yakınlık kuramaz
Gelişim Bir bütündür ilkesi nedir gelişim alanlarının (fiziksel, bilişsel, psikososyal) birindeki problem diğer alanları da etkilemesidir
gelişim bütündür ilkesine örnek ver dil gelişimi herhangi nedenle geri kalmış çocuğun sosyal gelişimi de etkilenmesi.
Gelişim bütündür ile gelişim süreklidir aşamalar içerir farkı nedir gelişim bütündür de olay farklı alanları etkiler. Süreklidir de ise; gelişim dönemleri birbirini etkiler
ahmet uzun boylu yapılı olmasıyla okulda liderlik yapmaktadır hangi ilkeye uyar fiziksel gelişimi psikososyalını da etkilemiş ondan gelişim bir bütündür.
Ayşe erken olgunlaşmıştır ve arkadaşları dışlamış hangi ilke gelişim bir bütündür, çünkü fiziksel gelişimi psikososyal gelişimini etkilemiş
Gelişim Genelden Özele Doğrudur nedir Önce büyük kaslar sonra küçük kaslar gelişir. çocuk topla oynarken elleri değil iki kolunu kullanıyosa büyük kaslarını kullanıyor küçük kasları gelişmemiş
Gelişim baştan ayağa doğrudur ilkesi nedir ilk önce hayati öneme sahip organlardan beynin gelişmesidir. zaten doğan çocuk önce kafasını son göğüs ve bacaklarını kontrol eder
Gelişim Yordanabilir bir sıra izler ilkesi nedir gelişim bir sıra halinde olur. o nedenle neyin ne zaman gelişeceği kestirilebilir. ör. yürümeye başlayan çocuğun ilerde koşacağını yordamak
gelişimde kritik dönemler vardır ilkesi nedir bir çocuğun 1-3 yaş arasında bağımsızlık duygusunu geliştirmesi çok önemlidir bir kritik dönemdir
Gelişim Nöbetleşe devam eder ilkesi nedir bir gelişim alanı hızlanınca diğer yavaşlayabilir. ör. Cinsel gelişimin hızlı olduğu dönemde bilişsel gelişim yavaşlar
Gelişimde kural ödünleme değil telafidir ilkesi nedir bir dönemde kazanılamayan davranışlar ilerde telafi edilemeyebilir.
Gelişim dönemlerini yaşa göre sıralaması nasıl 1. Doğum Öncesi 2. bebeklik d. (0-2yas), 3. ilk çocukluk d. (3-6yas) 4. Okul d. orta çocukluk son cocukluk(7-11yas) 5.ergenlik dönemi (12 18 yaş)
erken ve geç olgunlaşmanın ergenlik döneminde kızlara etkisi erken olgunlaşma; yaşıtlarına göre çekingen, sosyal ilişkiler zayıf, gruptan dışlanabilir, geç olgunlaşırsa daha iyidir
Erkeklerde erken ve geç olgunlaşma ne tür durumlar açar ergenlik döneminde; erken olgunlaşma ile; daha fazla ilgi görür lider olur daha dışa dönük olur geç olursa; az ilgi görür dikkatleri üzerine çekmeye çalışır
ergenlik dönemde birincil ve ikincil özellikler nelerdir birinciller tamamen üreme foksiyonlarıdır penis vajina yumurtralık gibi ikinciller ise; göğüs büyümesi ses tonu kıllanma gibi özelliklerdir
Gelişim Nöbetleşe devam eder ilkesinde nöbetleşe devam etmesinin sebebi nedir? Temel neden, İKİ FARKLI GELİŞİM ALANININ aynı dönemde çıkması sonucu birinin yavaşlayıp diğerinin hızlanmasıdır. ör cinsel gelişim zamanı gelince bilişsel gelişimin yavaşlaması gibi
bir örnekte; sürekli bakıcı değişen çocuğun güven duygusu kazanamaması sonucu ilerde yemek yemede, tuvalette yürüme alışkanlığında sorun yaşaması nedir bu olay ilke olarak; gelişim sürekli ve aşamalıdır ilkesiyle açıklanır.
ilkel refleksler ile var kalma refleksleri arasındaki fark nedir ilkel refleksler bebeklikten sonra büyük oranda artık görülmez, ancak var kalma reflekslerin yaşam boyu bizle devam eder.
Kişisel bağımsızlığa ulaşma gelişim görevi hangi dönemde oluşur Son çocukluk dönemi (6-12) yaşta oluşur.
Evlilik ve Aile hayatına hazırlanma görevi hangi dönemdir Ergenlik dönemidir. (12-18 yaş)
İşe girme ve kariyerde ilerleme hangi dönem Genç yetişkinlik dönemi (18-30 yaş)
Kendini eşiyle ilişkilendirme dönemi hangi dönemdir Orta Yetişkinlik Donemi (30-60 yaş tır
Yeni kuşaklara rehberlik etme hangi dönemdir Orta yetişkinlik dönemidir. (30- yaş) örn bu dönemlerde öğretmen oluruz.
Cinsiyete uygun davranışların öğrenilmesi dönemi ne zamandır Son çocukluk dönemidir. 6-12 yaş
Gelişim görevlerini belirleyen dönemler birbirinden bağımsız olabilir mi HAYIR OLAMAZ çünkü bir dönemde yerine getirilmeyen davranışlar ilerleyen dönemlerdeki gelişmeleri de engeller ve sorunlar oluşur.
Okuma yazmayan hazır hale gelme ne zamandır ilk çocukluk dönemindedir (2-6 yaş)
Vicdan gelişiminin başlaması ne zamandır ilk çocukluk dönemindedir (2-6 yaş) başlangıcı burada bağlar.
Sosyal grup ve normlara tutum oluşturma hangi dönemdedir Son çocukluk dönemindedir 6-12 yaş
Cinsel olgunluğa erişme ne zamandır ergenlik dönemindedir. cinsiyete uygun davranış örenme ise; son cocukluktaydı.
adet kanaması ilk olarak mı olur HAYIR kızlarda ergenlik ilk olarak göğüs büyümesi, sonra vajina kıllanması, boy ani artar ve en son da adet kanaması oluşur.
Bazı hobiler edinmeye başlama hangi dönemdir. orta yetişkinlik dönemidir. 30-60 yaş orta yaş adamlar maket uçak falan yapar ya onun gibi.
kendini eşiyle ilişkilendirme ne zamandır orta yetişkinlik dönemidir.
gelişim görevlerinde sıra değişmesi olabilir mi HAYIR belli bir sıra izler ve asla gelişim görevleri ortaya çıkma sırası değişmez.
kadınlarda görülen şişmanım düşüncesi ve sonu gelmez diyete girme nedir aneroksiya nervozadır
bir teyze şöyle diyor; “hatırlıyorum da benim çocuğum emeklemeden yürümüştü ” bu hangi ilkeye girer ve doğru mudur. OLAMAAZ. bir gelişim tamamlanmadan atlanıp geçilemez. Ve ilke ise; gelişimde bir sıra vardır.
Sıcak iklimlerde mi soğuk iklimlerde mi insanlar çabuk ergenliğe geçer Sıcak iklimde yaşayanlar soğuk iklimdekilere göre daha hızlı ergenliğe girerler.
Gelişim süreçleri birbiri arasında kesin sınırlar vardır ifadesi doğru mudur gelişim belli bir sıra izler ANCAK KESİNLİKLER BİRBİLERİ ARASINI SINIRLA KESEMEYİZ. BİTİŞİK İÇİN BİNİŞİK YANİ İÇİÇEDİR SIRALAMA.
Psikomotor gelişim için Ön KOŞUL NEDİR Fiziksel gelişimdir. Fiziksel gelişim için psikomotor gelişim önkoşuldur.
Fiziksel gelişimin en yavaş olduğu dönem ne zamandır İLK ÇOCUKLUK DÖNEMİ 2-6 YAŞ ARASI FİZİKSEL GELİŞİMİN EN YAVAŞ OLDUĞU DÖNEMDİR.
Erinlik döneminin başına kadar en hızlı gelişen cinsiyet nedir Erkekler daha hızlı gelişir kızlara göre ama erinlik dönemine girip kızlarda erken olduğu için kızlar önce ergenliğe girer.
Fiziksel gelişimde erkek mi kızı takip eder EVET. ERKEKLER KIZLARI TAKİP EDER.
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FİZİKSEL GELİŞİM YAVAŞLARKEN NE ARTAR MOTOR BECERİLERİNDE İLERLEME GÖRÜLÜR KABA MOTOR BECERİLERİ İLERİ DÜZEYDEDİR. ÇOCUK HOPAYIP ZIPLAR AMA İNCE MOTOR GELİŞMEDİ İÇİN TAHTA ÜSTÜNDE DENGEDE DURAMAZ.
Çocuğun cinsiyetini sperm mi yumurta mı belirler Çocuğun cinsiyeti tamamen Y kromozomuna bağlıdır. Y kromozumu da babanın sperminde vardır. O nedenle cinsyette belirli faktör spermdir.
Yenidoğanda dokunma duyuları çok gelişmiş midir HAYIR. yeni doğan bebek uyarıcılara reflekslerle karşılık verir sebebi de dokunma duyularını gelişmemiş olmasıdır.
Görsel algı erken mi geç mi gelişir görsel algı diğer duyu organlarına nazaran biraz daha geç gelişir. yeni doğan kokulara hassastır ve tat duyusu gelişmiştir.
Çevre genetik bütün faktörleri değiştirebilir. HAYIR tamamını değiştirir diyerek genelleyemeyiz.
İç salgı bezlerinin çalışması tamamen kalıtımla yani çevreden bağımsız mıdır HAYIR. örneğin hava durumu soğuk sıcak ışık gibi faktörlerde o anki duygularımızı yani hormonlarımızı etkiler.
Bebeklerin ilk doğum sonrası refleksi emme olabilir mi HAYIR. ilk refleksi nefes almadır.
Kretenizm denilen beden ve zihin geriliğine neden olan hormon nedir Tiroksin hormonu az salgılanırsa olur.
İlkel refleksler ve var kalma refleksleri nelerdir Moro (kavrama yakalama), tonik boyun, babinski, adım atma ve yüzme refleksleri ilkeldir. Bunlar ilk yıllarda büyük oranda kaybolur ancak nefes alma, emme, yutma, göz kırpma gibi VAR OLMA REFLEKSLERİ HAYAT BOYU DEVAM EDER.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir