Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları – 2 | Eğitim Bilimleri

Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları, Eğitim Bilimleri ile ilgili kısa notları ve soru cevap halinde bilgiler.

Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları Eğitim Bilimleri
KPSS zamanında aldığım notları sizlerle paylaşıyorum. Buyrun;

gelişim nedir organizmanın sürekli ileriye dönük bedensel zihinsel olarak ilerlemesidir
gelişme nedir gelişimin sonucu bir üründür. sistematik ve ardışık ilerleme ürünüdür
değişim nedir sistematik, ilerlemeli olabileceği gibi geriye dönüş tesadüfi olumsuzda olabilir
değişme nedir değişim sonucu ortaya çıkan üründür
bisiklet kullanmayı öğrenmek nedir çocuğun bisiklet kullanmayı öğrenmesi hem gelişme hem de değişmedir
çocuğun kaza geçirmesi ile bisikletten korkması nedir çocuğun kaza sonrası bisiklet sürmekten korkması değişmedir. çünkü gelişme ilerleme kaydeder ama değişim olumsuzda olabilir
değişim mi büyüktür gelişim mi değişim gelişimi kapsar ve büyüktür. çünkü olumsuz gerilemede değişimdir
niceliksel değişmeye örnek nedir miktar değişimidir. alinin boyunun uzaması ağırlığının artması
niteliksel değişme nedir insan fonksiyonunda değişmedir. çocuğun benmerkezci düşünmesi gibi
gelişim ile çevrenin ilişkisi nedir gelişim kişinin çevreyle etkileşimi ile olur olgunlaşma ve öğrenme olmadan gelişme olmaz
her gelişme değişme midir? her gelişme değişmeyi içerir. ancak her değişme bir gelişme değildir
büyüme nedir VÜCUT KÜTLESİNİN artmasıdır. kilo alma, boy uzaması gibi.
bir çocuğun kilo kaybetmesi büyüme midir? hayır kilo kaybı büyüme değildir
büyümenin en hızlı olduğu dönemler nelerdir. 1.doğum öncesi 2. bebeklik 3.ergenliktir
olgunlaşma nedir bir davranışı yapabilmek için organizmanın zihinsel ve fiziksel olarak uygun seviyeye ulaşmasıdır
olgunlaşmada sadece neyin etkisi vardır olgunlaşma YAŞANTIDAN BAĞIMSIZ SADECE GENLERİN ETKİSİ VARDIR
3 yaşındaki bir çocuğa okuma öğretilememesi sebebi çocuk olgunlaşma düzeyine ulaşmadığı için ne kadar öğretilirse de olmaz. genle ilgili olgunlaşma
hangi davranışlar sadece olgunlaşma ile olur yürüme, dişle katı yiyecekleri ezebilme, adet kanaması HEPSİ GENETİK,
okuma yazma düzeyine olgunlaşmış kişi hala okuyamıyorsa? olgunlaşma düzeyini geçmiş ama hala okuyamıyorsa öğrenme gerçekleşmemiştir.
olgunlaşma tüm çevreden bağımsız mıdır elbette abartılı çevre değişikliği olgunlaşmayı etkiler. ör radyasyon geni etkiler olgunlaşmayı engeller7
öğrenme nedir bireyin çevreyle etkileşimi ile kalıcı ve izli davranış değişikliğidir
öğrenme için  ön koşullar nelerdir en önemli ön koşul OLGUNLAŞMADIR. DİĞERİ İSE ÇEVRE ETKİSİDİR
hazırbulunuşluk nedir bireyin olgunlaşma düzeyini eski öğrenmelerini ve konuya istek ve tutumlarının tümünü kapsar
başı ağrıyan çocuk ders çalışmak istemiyorsa sorun nedir hazırbulunuşluktur. çünkü sağlık durumu dolayıyla hazırbulunuşluk eksikliği vardır
hazırbulunuşluk diğer anlamı nedir bireyin zihinsel, sosyal ve bedenen öğrenmeye hazır olmasıdır
hazırbulunuşluk bireyde neleri kapsar? 1.ön öğrenmeleri, 2.olgunlaşmışlık düzeyi 3.güdülenmişlik 3.sağlık durumu
hazırbulunuşluk arttıkça olabilecekler nelerdir bireyin bir üst düzey konuları da öğrenmeleri kolaylaşır olanaklı hale gelir.
Gelişimi etkileyen faktörler nelerdir 1. kalıtım, 2. çevre 3. zaman(kritik dönem ve tarihsel zaman)
genotip ve fenotip farkı nedir genotip bireyde genetik özelliklerdir. gözlenebilen bir kısım genotipken çevre ile şekillenen ise fenotiptir.
kritik dönem nedir bir kazanımın alınabilmesi için en uygun zaman dilimi ve çevrenin en yoğun dilimidir
kritik dönem ne zaman başlar doğum öncesinde başlar örn. gebeliğin ilk 3 ayı kritik dönemdir. annenin beslenmesi sigarası gibi
duyarlı zaman aralığı nedir kritik dönem gibi ilerde telafisi olmayan değildir. yani ileride sorda olsa kazanılabilecek davranışlar ise duyarlı zaman aralığıdır
ördek yavruları yumurtadan çıkınca kritik dönem nedir (basımlama nedir?) yumurtadan çıkınca ilk 15 saat içinde yanında hareket eden yada vaklayan şeye bağlanır eğer bu saat içinde olmazsa bir daha da bağlanmaz ördeklerde görülen bu duruma basımlama denir.
tarihsel zaman nedir bireyin yaşadığı dönemdeki savaş, teknoloji moda gibi şeylerin bireyi etkilemesidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir