Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları – 1 | Eğitim Bilimleri

Gelişim Psikolojisi Ders Notları ve Soruları, Eğitim Bilimleri ile ilgili kısa notları ve soru cevap halinde bilgiler.

gelişim psikolojisi ders notları bilgi al sorular

KPSS zamanında aldığım notları sizlerle paylaşıyorum. Buyrun;

Yapısalcılık yaklaşımını kim savundu wundt ve tichener savundu
anket özellikleri nelerdir ankette testten farkı puanlama yok ve geleceğe yöneliktir
bağımlı değişken nedir sonuç durumundaki terimdir. örn. alkol olayında dikkat seviyesi..
bağımsız değişken nedir sonucu etkileyen faktördür örn. ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI
Bilişsel yaklaşım kim var? Gestalt buldu
bilişsel yaklaşım nedir yapılsalcılıktaki gibi içe bakış var ama zihni parçalamaz bütüne bakar
biyolojik yaklaşım kim var ve nedir Mayer ve hebb buldu. davranışlar nörokimyasal değişiklerle oluşur
boylamsal yöntem nedir aynı birey grubu farklı zamanlarda bakılır. 2 yaşındakiler 5 sene sonra tekrar incelenmesi
Darwinin evrim teoreminden hangi kuıram etkilendi biyolojik yaklaşım. organizma evrilerek tehlike savunmasını öğrenir
Davranışçı yaklaşım kimler var? watson,  J locke
davranışçılar ne düşünüyor? psikoloji sadece gözlenebilen davranışlardır. çevre hakimdir.
davranışçılara göre öğrenme nasıl gerçekleşir uyaran tepki bağıyla ve ödüllendirme ile gerçekleşir
doğal ayıklanma nedir evrime bağlıdır. organizma tehlikeleri genlerin evrilmesiyle kendini korur
Fizyolojik psikolojide neye bakılır davranışta biyolojik faktörlere sinir sistemi gibi şeylere bakar
gelişim psikolojisi ile öğrenme psikolojisi farkı nedir gelişim bilişsel bedensel sosyallere bakar. öteki algılama unutma bellek sürecine bakar
içe bakış nedir hangi yaklaşımda var bireyin bir olay karşısında ne düşündüğünü dile getirmesidir
içe bakış yöntemini kimler reddediyor? davranışcılardan watson reddediyor
idiografik nedir bireylerin arasındaki farklılıklar inceleniyorsa idiografik araştırmadır
insancıl – fenomonolojik yaklaşımda ne vardır insan davranışlarını denetleyebilir. deneysel çalışma yoktur
insancıl yaklaşımı kim buldu rogers ve maslow var
işlevselciler zihinde neye bakar neye karşıdırlar zihnin ne işe yaradığına bakar yapılsalcılar gibi zihnin sadece yapısına bakmazlar
işlevselcilikte kimler var james dewey var. faydalılık ve verimlilik araştırılır
karşılaştırmalı yaklaşım nedir önce değişik hayvanları inceler sonra benzerlik ve farklılıkları kıyaslar
kesitsel yöntem araştırması nedir aynı zamanda farklı kişileri ölçer. 2009 yılında 2,6,12 yaş çocukları ölçme gibi
klinik psikoloji nedir kişinin davranışlarında anormal durumları psikolog inceler.
kontrol değişkeni nedir alkol örneğinde kıyasladığımız alkol kullanmayan kişiler kontrol değişkenidir
korelasyon yöntemi ne için kullanılır değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılır
negatif korelasyon nedir bir değişken artarken diğeri azalık -1 – alkol miktarı ile dikkat seviyesi
nomatif araştırma nedir bireylerin ortak özellikleri inceleniyorsa nomatiftir
olay vaka incelemesi nedir olayı derinlemesine inceler. (eski yaşantılarını, çevresindeki kişileri..
olgunlaşma kuramı nedir Gessel buldu insana davranışlarında sadece GENLERİN etkisi vardır
pozitif korelasyon nedir +1,00 artar-artar örn. zeka ile problem çözme arasındaki ilişki
psikoanalitik (psikodinamik ) yaklaşım nedir Freud buldu. insan cinsel ve saldırganlık üzeredir bilinç altına atar
psikolojide ne araştırılır çevre insan ve davranış arasındaki ilişki araştırılır
psikolojinin 4 işlevi nelerdir 1. anlamak 2. açıklamak 3. yordamak 4.kontrol altına almak
psikolojiyi ilk bilim haline getiren kimdir 1879da wilhelm wundt yapısalcılık yaklaşımı ile getirdi
psikometrik psikolojide neler vardır davranışların ölçülmesi ve istatiksel işlemlere tabi tutulmasıdır
sıfır korelasyon nedir iki değişken arasında hiç alaka yoksa. boy uzunluğu ile zeka seviyesi
Tabula rasa teorisi nedir insan zihnin doğuşta boş levhadır. zamanda çevreyle dolar
testlerin özellikleri nelerdir bireyin konuyla ilgili bilgisini tutumlarını ölçer hata az olmalıdır
u-o-t denklemi hangi kuramda var insan edilgen değil etkendir her şeye tepki vermez bilişsel yaklaşım
zihin nasıl çalışır ne yapar hangi kuramda sorulur işlevselcilikte sorulur
Farkların önem derecesi yöntemi nedir Normalde bağımlı değişken ile bağımsız değişken birlikte araştırma yapılıp sonuç alınmaya çalışılır. Ancak bazı araştırmalarda insanlar üzerinde bağımsız değişken kullanılamaz. bu nedenle bu araştırmaya en yakın yöntem olarak farkların önem derecesi yön kullanılır.
Fenomolojik yaklaşımda nelere dikkat edeceğiz bireyin subjektif deneyimleriyle ilgilenir. pekiştirme güdülenme geçmişiyle İLGİLENMEZ KARŞI ÇIKAR ve insan için geçmiş ve gelecek değil önemli olan o anki çevresini nasıl algıladığıdır.
Bireyin kendi kendine duygusal durumunu ve zihinsel süreçlerini test etmesi, İÇE BAKIŞ SEZGİLER VEDÜŞÜNCELER ÖNEMLİDİR YAKLAŞIMI KİMDİR yapısal yaklaşımda vardır. kişi kendi test etmelidir. içe bakış sezgi ve düşünceler vardır.
kağıt fabrikalarında greve giden işçilerden evde anne babanın kavga etmesine kadar çocuğun üzerindeki etkileri nedir Öğrenciye en yakın çevreden, en uzak çevreye olan etkilerini Bronfenbrenner Ekolojik sistem teorisini bulmuştur.
İnsan gelişimi bir makinenin gelişimine benzetilir, yasalar düzenli bir şekilde işler kavramı nedir Mekanist Modelde vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir