Gazel Nedir

Gazel anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Gazel Nedir, Gazel Ne Anlama Gelir, Gazel Ne Demektir, Gazel Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Gazel ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Gazel Anlamı

Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi. Gazel, divan edebiyatının en yaygın nazım biçimidir.

Gazellerin Özellikleri:

Gazel beyit denilen ikili dizelerden oluşur.
Konusu genellikle liriktir.
Gazelin beyit sayısı 5-15 arasında değişir. Daha fazla beyitten olaşan gazellere müyezzel ya da mutavvel gazel denilir.
Gazeller eskiden bestelenerek okunurdu. Özelikle bestelenmek için yazılmış gazeller de vardır. Gazelleri makamla okuyan kişilere “gazelhan”, gazel yazan usta şairlere ise “gazelsera” adı verilir.
Gazel, Türk müziğinde ise şiirin bir hanende tarafından doğaçtan seslendirilmesidir. Sesle taksim olarak da bilinir.

Konu ile ilgili aramalar: Gazel Nedir Gazel ödev ara Gazel kelime anlamı Gazel sözlükte ara Gazel ansiklopedi bilgi bankası ara Gazel ne demek Gazel neye denir

Gazel ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.