Finansal Tablolar Analizi Final Soruları Notları

Finansal Tablolar Analizi Final Soruları Notları

1.Bir finansal varlığın gelecekte yaratması beklenen nakit alımlarının bugüne indirgenmiş değerine gerçek değer denir.
2.Gayrimenkul ipotekli krediler işletmeye orta ve kısa vadeli bir borç finansmanı sağlar.
3.Firmanın sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla kullandığı piyasa değerini de etkileyebilecek borç ve öz kaynak birleşimine sermaye yapısı denir.
4.Cari oranını 1’den küçük olması durumunda net çalışma sermayesi noksanı vardır.
5.Dönen varlıklar işletmenin kısa vadeli borçlarına ödemesi uygundur.
6.Net gelir yaklaşımına göre firma değeri borçlanma oranı %100 olduğunda maksimuma ulaşır.
7.Varlıkların finansmanında nispeten daha pahalı olan yabancı kaynak unsurlarını kullanan işletmelerde olağan kar marjı düşük çıkar.
8.Sermaye karlılığı yüksek düzeyde olan bir işletme büyüme oranını artırarak daha fazla işletme değeri yaratabilir
9.İşletme her yıl faaliyet karının %20’si ile yatırım yapmakta ve yatırımlarından %15 faaliyet karı elde etmektedir.Bu durumda işletmenin büyüme hızı yüzde 3.
10.Finansal nitelikli olayların etkilerinin nakit hareketinin gerçekleştiği tarihte değil de işlemin gerçekleştiği tarihte kayda alınmasına tahakkuk esası denir.
11.Geleceğe dönük hazırlanan tahmini bilançoya proforma bilanço denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.