Enerji Sistemleri Mühendisi Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Enerji Sistemleri Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Enerji Sistemleri Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Enerji Sistemleri Mühendisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Enerji Sistemleri Mühendisi Mesleği

TANIM

Her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konuda strateji geliştiren kişidir.

GÖREVLER

Enerji kaynaklarının bütün çeşitlerinin tanımlanması, üretimi, işletilmesi, iletimi,dağıtımı,tüketimi aşamalarında görev alır,
Temiz ve tükenmez enerji kaynaklarının ekolojik ve mali açıdan önemi dolayısıyla çalışmalar yürütür.
Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar,
Üreticinin yükünü azaltmak amacıyla enerji tasarrufu, enerji üretiminde verimliliğin artırılması, enerji imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla enerji analizi alanında danışmanlık yapar,

· Ayrıca ülkemizin enerji stratejisi ve politikalarının belirlenmesine katkıda bulunur,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Enerji dönüşümü

Birinci sınıf; elektrik üretim santrali (generatör)
İkinci sınıf ; güneş pilleri,rüzgar tirbünleri
Üçüncü sınıf; yakıt pilleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Enerji Sistemleri Mühendisi olmak isteyenlerin,

Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
Matematik, fizik ve kimya alanlarına ilgili ve yetenekli ,
Sistemli, ve disiplinli çalışma alışkanlığına sahip,
Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan,
Yaratıcı, sorgulayıcı, liderlik vasfı bulunan,
Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma yerlerinde gürültü, radyasyon ve ani ısı değişiklikleri bulunabilir. Yine işin tehlikeleri arasında yakıcı, patlayıcı maddeler bulunması ve elektrik çarpması ihtimali sayılabilir.
Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içindedirler.

MESLEĞİN EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi sadece Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi “Enerji Sistemleri Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik, Fizik, Kimya,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

· Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olması gerekir. Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programı için yeterli (MF-4) puanı almak gerekir.
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Enerji Sistemleri Mühendisliği” programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Enerji, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Enerji Sistemleri Mühendisliği”, lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 5 yıldır.Eğitimin;
Birinci yılında;
(1.dönem) Programlamaya Giriş, Genel Kimya, Matematik I, Fizik I, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I,
(2.dönem) Bilgisayar Yardımlı Teknik Resim, , Matematik II, Fizik II, İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II, MATLAB ile Lineer Cebir, Bilgi Teknolojilerine Giriş
İkinci yılında:
(1.dönem) Mühendislik Mekaniği, Termodinamiğin Temelleri, Diferansiyel Denklemler, Türk Dili ve Edebiyatı I, Enerji Sistemleri I, Medeniyet Tarihi I,
(2.dönem) Modern Fizik, Enerji Sistemleri II, Elektrik Mühendisliği Temelleri, Türk Dili ve Edebiyatı II, Medeniyet Tarihi II , Mühendislik Malzemeleri

MESLEĞİN EĞİTİMİ

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Üçüncü yılında:
(1.dönem) Modelleme, Analiz ve Simulasyon, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Sıvı Mekaniğine Giriş, Olasılık ve İstatistik, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Serbest Seçmeli I,
(2.dönem) Isı ve Kütle Transferi, Nükleer Enerji, Yakıtlar ve Yanma, Türkiye Cumhuriyet Tarihi II, Serbest Seçmeli II, Enerji Kullanımı ve Yönetimi

Dördüncü yılında:
(1.dönem) Mühendislik Ekonomisinin İlkeleri, Tasarım Projesi I, Geri Bildirimli Kontrol Sistemleri, Sınırlı Seçmeli I, Serbest Seçmeli III,
(2.dönem) Hidrojen Enerjisi Sistemleri, Enerji Sistemlerinin Çevresel Etkisi, Sınırlı Seçmeli II, Enstrümantasyon, Sınırlı Seçmeli III, Serbest Seçmeli IV
dersleri verilmektedir.
Başarılı olan öğrencilerin çift anadal ve yandal yapma imkanı da bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Enerji Sistemleri Mühendisi ” lisans diploması ve unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde enerji kullanımında güvenlik, ekonomiklilik ve çevre dostu olma gibi özellikler hedef olarak alınmaktadır. Dünyanın mevcut durumdaki fosil yakıta dayalı enerji sistemi yukarıda belirtilen hedefleri tam olarak sağlamamaktadır. Bu enerji sistemlerini etkin olarak yönetmek için de, bilgili ve lider enerji sistemleri mühendislerine ihtiyaç olacaktır. Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Hem özel sektörde hem de kamuda bulunan işyerlerinde çalışabilecekleri gibi çalışmalarını bağımsız olarak da sürdürebilirler. Kamuda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik İletim A.Ş. (EİAŞ), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Ticaret A.Ş.,(TETAŞ), Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlardır.Özel Sektörde konuya ilişkinyürürlüğe konulan yasal mevzuatla birlikte enerji (petrol, doğalgaz, elektrik, rüzgar, güneş ve bioenerji gibi…) alanında çoğunluğu yabancı ortaklı olmak üzere birçok şirket kurularak bu sektördeki faaliyetlerine başlamışlardır. Bu şirketlerde çalışacak öncelikli insan kaynağını ise Enerji Sistem Mühendislerinin oluşturacağı kaçınılmaz gözükmektedir. Özel sektörde sanayi ve endüstrinin geliştiği yerlerde daha rahat iş bulunabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok kuruluş biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır. Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başla***** enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji sistemleri mühendislerine gerek olacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak Enerji Sistemleri Mühendislerini eklemek mümkündür. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir. Bağımsız çalışanlar ise enerji sektörüne danışmanlık, müşavirlik yapabilir, proje üretebilirler. Yurt içinde yabancı sermayeli şirketlerde proje mühendisleri olarak da görev alabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim sırasında staj zorunluluğu (2.sınıftan itibaren 20’şer gün olmak üzere toplamda 60 iş günü) bulunduğundan staj süresince öğrencilere işletmeler kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler.
Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alınabileceği gibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından herhangi bir bölüm önceliği veya kontenjan sınırı olmadan kendi başarılı öğrencilerine yönelik çeşitli başlıklar altında burslar da verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte elde edilecek kazanç en az asgari ücretin 8-10 katı düzeyinde beklenmektedir.
Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik gösterebilecektir. Yabancı şirketlerde proje bazlı çalışan mühendislerin daha iyi kazanç sağladıkları gözlemlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle ingilizce ve almanca) bağlıdır.

Lisans eğitiminden sonra kişi isterse yüksek lisans, doktora yapabilir ve araştırma görevlisi olarak akademik kariyer yapabilirler.

Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici de olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Elektrik Mühendisi

EK BİLGİLER

Meslekle ilgili gerektiğinde yararlanılabilecek ve Türkiye’deki gündemin takip edilebileceği bilgi kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

· Enerji Petrol Dergisi
· Enerji Gündemi Dergisi
· Enerji Dünyası Dergisi
· Doğalgaz Dergisi
· Petro gaz Dergisi
· Elektrik Dergisi
· Elektrik Mühendisliği Dergisi

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Doç.Dr.Ayhan Albostan ; Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı,
2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Enerji Sistemleri Mühendisi Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları” için 2 yorum

  • 11 Ocak 2015 tarihinde, saat 11:59
    Permalink

    Gercekten asgari ucretin sekiz on kati aliyor mu

  • 11 Temmuz 2014 tarihinde, saat 17:38
    Permalink

    iş olanakları ve maaşlarınedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.