Enerji Öğretmeni Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Enerji Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Enerji Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Enerji Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Enerji Öğretmeni Mesleği

TANIM-
Enerji öğretmeni, çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda, sanayideki işletmelerin jeotermal, hidroelektrik santrallerinde ve kimyasal enerji üretim merkezleriyle, doğalgaz dağıtım merkezlerinin ilgili kısımlarında çalışacak öğrencilere ya da yetişkinlere tesisat (sıhhi tesisat, ısıtma alternatif enerji kaynakları, enerjinin etkin ve verimli kullanımı) alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Enerji meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Enerji öğretmeni, bu program çerçevesinde;
Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
Kendine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçlar saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Kaynak makineleri (oksijen.gaz altı.)
Isıtma ve soğutma ve iklimdirmeye dayanan ekipmanlar,
Kazanlar, Isıtıcılar,
Elektrik, bilgisayar, kontrol cihazları vb. gereçler.
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri, öğrenci iş takip formu,
Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Enerji öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Enerji öğretmeni olmak isteyenlerin;
Matematik ve geometri konularında yetenekli,

Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
Tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı,
Ekip çalışmasına yatkın,
Sabırlı ve işbirliğine yatkın,
El becerisi gelişmiş,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Enerji öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamında çok olmasa da toz, gürültü, yağ, kir olabilir.
Mesai ve hafta sonu çalışması yoktur. Ancak gece eğitimi verilen meslek liselerinde ve bazı meslek yüksek okullarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen prosedür içinde akşam saatlerinde de çalışabilmektedirler.
Özel sektörde çalışanlar ile kendi işini kuranların ise belirli bir çalışma saatleri yada sabit bir çalışma mekanları olmayıp iş aldıkları her yerde iş bitimine kadar çalışabilirler.
Çalışma esnasında öğrenci, öğretmen, idareci, ve müşteriyle diyalog ve işbirliği halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Teknik Eğitim Fakültesi “Enerji Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamakla birlikte dikey geçişle mümkün olması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Enerji Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Mesleğin eğitimi;

Marmara Üniversitesi (İstanbul) Teknik Eğitim Fakültesi, “Enerji Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fizik,
Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Enerji Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-1)” puan almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Enerji Öğretmenliği ” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin sıhhi tesisat, sıhhi tesisat –kalorifercilik-ısıtma,soğutma ve iklimlendirme, Tesisat teknolojisi, Tesisat teknoloji(ısıtma ve doğalgaz), Tesisat teknolojisi(ısıtma ve sıhhi tesisat), Tesisat Teknoloji(ısıtma ve tesisat) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/kol/bölümleri mezunları yükseköğretim lisans programlarına yerleşirken ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleşmektedir.
Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik-Elektronik, Elektrik-elektronik teknikerliği Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Enerji, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Hidroelektrik Santraları, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Tesisat Teknolojisi ön lisans bölümlerinden mezun olanlar yapılacak olan dikey geçiş sınavlarına girerek yeterli puan almaları durumunda “Enerji Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde Okutulan Temel Dersler:

Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersler:
Makine Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Bilgisayar Eğitimi,Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Statik, Okul Deneyimi, Dinamik, Mukavemet, Akışkanlık, Bilgisayar Destekli Çizim, Elektronik, Meslek Matematiği, Termodinamik, Isıtma Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Hidrolik-Pnömatik, Isı geçişi, Isıtma Projesi, Sıhhi Tesisat Projesi, Kazanlar ve Yakma, Yanma Tekniği, Doğalgaz Tekniği, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yönetimi, İklim teknikleri, İklimlendirme Projeleri, Endüstriyel Ölçme, Çevre Koruma, Otomatik Kontrol, Makine Kalite Kontrol, Endüstriyel Organizasyon ve Yönetimi, Soğutma Tekniği, Alter Enerji Kaynağı, Güneş Enerjisi, Hidrolik Santral, Pompalar, İş ve Güvenlik Hukuku, Rehberlik ve Öğretmenlik Uygulamaları dersleri verilmektedir..

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Enerji Öğretmenliği” lisans diploması ve “Enerji Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim veren okullarda tesisat teknolojisi öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca her türlü inşaat, ev ve işyerlerinin ısıtma , soğutma, havalandırma , sıhhi tesisat , güneş enerjisi ve diğer alternatif enerji kaynakları ile ilgili tüm işlerde görev almaktadırlar.
Ayrıca kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Tesisat teknolojisi, sıhhi tesisat, Kalorifercilik, Isıtma havalandırma,
Soğutma havalandırma, Soğutma ve iklimlendirme alanklarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Teknik resim (bütün alanların) gibi derslere girebilmektedirler.

Özel üniversitelerin meslek yüksek okullarında öğretim görevlisi olarak görev alabilirler.
Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
Kendi işlerini kurarak çalışma şansına da sahiptirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
İşyerinin büyüklüğüne, çalışılan kurumun ücret politikasına, çalışan kişinin bilgi, beceri ve yeteneklerine göre değişmekle birlikte bu oran asgari ücret ile asgari ücretin dört katı arasında değişmektedir.
Enerji öğretmenlerinin özel sektördeki statüleri belli olmadığından ve projelendirme ve imza yetkileri bulunmadığından genellikle Makine Mühendisleri yada diğer mühendislerin denetimi altında tekniker seviyesinde statü ve ücretlendirilirler.
MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Elektrik ve Tesisat Öğretmenliği,
Tesisat Öğretmenliği,
Metal İşleri Öğretmenliği,

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Alet ve makinelerin kullanımında dikkatli olunmalı ve gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi 2008,
2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Enerji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı,
Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.