Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri Mesleği

TANIM
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapılan başta tavuk olmak üzere hindi, kaz, ördek, deve kuşu, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve süs kuşları işletmelerinde üretim, laboratuvar ve kesim aşamasında çalışan kişidir.

GÖREVLER

Ticari yumurta, ticari broyler, gübre, etlik, damızlık yumurta, kesimhane, laboratuvar vb. üretim yerlerinde;
Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapar,
Ortamın temiz ve düzenli olmasını sağlar,
İşletmedeki kanatlı hayvanların bakımı ve beslenmesi ile ilgili çalışmalar yapar,
Kuluçka çalışması yapar,
Kesim çalışmalarında görev alır,
Hastalık belirtisi gösteren kanatlı hayvanların bakımını sağlar,
En üst düzeyde verim alabilmek için yem analizleri yapar,
Bakteriolojik ve serolojik analizler için kaanatlı hayvanlardan biyolojik materyal alır, analiz için ilgili laboratuarlara gönderilmesini sağlar,
Ürünlerin pazarlanması çalışmalarında görev alır,
Sağlık Bakanlığının öngördüğü kalite standartlarına uygun üretim çalışmalarında bulunur ve bunları kayıt altına alır.

KULLANILAN ALET MAKİNA VE MALZEMELER

Kuluçhane makineleri, yumurta işletme ünitesi, yumurta konvöryelleri ve moba makineleri, kesimhane işletmesi kesim hattı makineleri, bakteriyoloji ve seroloji laboratuvar bölümü elisa cihazları, otoklav ve tüm bakteriyolojik ve serolojik analizler için kullanılacak makineler, yem laboratuvarı tüm yem analizleri için gereken makineler vs.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri olmak isteyenlerin;

Biyolojiyi seven ve bu alanda başarılı,
Hayvan yetiştirmekten hoşlanan,
Görme duyusu ve belleği güçlü, ince ayrıntıları görebilen,
Yönergelere uygun çalışabilen, sorumluluk sahibi,
Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli,
Başkalarıyla işbirliği yaparak çalışabilen,
Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen,
Bedenen sağlıklı ve dayanıklı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri kuluçka, yumurta işletme ünitesi, kesimhane, laboratuvar gibi kapalı ortamda çalışabileceği gibi damızlık kümesleri (talaş altlıklı tozlu), ticari yumurta kümesleri, kafesli hayvan bulunan ortamlarda çalışabilir. Zaman zaman toz ve koku olabilir.
Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri çalışırken, veteriner hekim, ziraat mühendisi, biyolog ve meslektaşları ile birlikte çalışmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Endüstriyel Tavukçuluk” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği” olarak değişmesi nedeniyle, ” Endüstriyel Tavukçuluk” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Endüstriyel Tavukçuluk” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Meslek eğitimi, Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu “Endüstriyel Tavukçuluk” programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Biyoloji

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat bölümünü bitirenler “Endüstriyel Tavukçuluk” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerinden veya liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonucunda kalan kontenjanlara, isteklerine ayrıca ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Mesleğin eğitim içeriği; etlik piliç, yumurta tavukçuluğu, hindi yetiştirme, bıldırcın üretimi, yemler bilgisi, kanatlı hayvan besleme, kuluçkacılık, kümes ve ekipmanlar, kesimhaneler, laboratuvar, ürün işleme, tavuk hastalıları ve sağlık koruma gibi temel konuları içermektedir.
1.Yarıyıl:
Zooloji, Kanatlı Fizyolojisi, Kanatlı Anatomisi, Hayvan Besleme Biyokimyası, Besleme Fizyolojisi ve Metabolizma, Bilgisayara Giriş, Genel Ekonomi, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili,

2. Yarıyıl
Sağlık Koruma, Kanatlı Hastalıkları, Yumurta Kalite ve Teknolojisi, Kanatlı Eti Kalite ve Teknolojisi, Kanatlı Genetiği ve Islahı, Bilgisayar, Genel İşletme, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili,
3. Yarıyıl
Etlik Piliç Üretimi, Kuluçkacılık Tekniği, Su Kanatlıları Üretimi, Bıldırcın Üretimi, Yem Analiz Teknikleri, Kümesler ve Ekipmanlar, Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Mesleki Uygulama,
4. Yarıyıl
Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği, Yumurta Tavukçuluğu, Kanatlı Besleme, Hindi Yetiştiriciliği, Rasyon Hazırlama Tekniği, Kesimhaneler ve Rendering Teknolojisi, Pazarlama, Mesleki Uygulama derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara önlisans diploması ve “Endüstriyel Tavukçuluk Teknikeri” unvanı verilmektedir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kanatlı hayvan sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerlerinin, resmi ve özel sektör ile ilgili çiftliklerde, kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulma olanakları vardır. Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerleri kendi çiftliklerini kurarak üretim de yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresinde kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

Eğitim süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler 40 iş günü ücretsiz staj yapmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Endüstriyel Tavukçuluk Teknikerlerinin kazançları, çalışılan işletmeye ve kişinin bilgi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ila asgari ücretin 2 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.

MESLEKTE İLERLEME

“Endüstriyel Tavukçuluk” önlisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Zootekni lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Balık Yetiştirme Teknikeri,
Gıda Teknikeri,
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Meslek mensupları

· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu -2008
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.