Emtia Borsası Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Emtia Borsası Meslek Elemanı Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Emtia Borsası Meslek Elemanı Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Emtia Borsası Meslek Elemanı Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Emtia Borsası Meslek Elemanı Mesleği

TANIM

İç ve dış piyasalarda emtia (pamuk, fındık vb.) fiyatlarının sergilendiği borsalarda çalışan kişidir.

GÖREVLER

Ticaret periyodiklerini ve üreticiler literatürünü inceler,
Satın alınacak malların fiyat ve kalite çeşitleri üzerinde piyasa araştırması yapar,
Tanıtım yerlerini ziyaret eder,
Üreticiler ile fiyat,kredi ve indirimleri görüşür,
Belirlenen sınırlar ölçüsünde mal satın alır,
Malların işletmeye getirilmesini sağlar,
Fazla alımlarda değişik firmalardan teklif mektupları alır,
Uygun teklif için rapor hazırlar; teminatları yatırarak açık artırmalara katılır,
İlgili mevzuatları inceleyerek ithal edilecek mallarla ilgili izni alır ve ithal işlemlerini yürütür,
Alımlarla ilgili fiş, makbuz, fatura, ordino, gümrük beyannamesi ve buna benzer evrakları alır; alımlarla ilgili ödemelerde bulunur, yazışmaları yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar,
Hesap makinesi,
Diğer büro malzemeleri,
Makbuz, fatura, beyanname,
Mal kalite ve standartları,
Kota kapsamları listesi,
Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Emtia borsası meslek elemanı olmak isteyenlerin;

Ekonomiye ve ticarete meraklı , bu konularda başarılı,
Dikkatli,
Sabırlı,
Tedbirli,
Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek mensupları bazen büro bazen hareketli ve kalabalık olan emtia borsalarında çalışırlar. Sürekli hareket halinde ve değişik kent köy ve coğrafyalardan değişik kültürden insanlarla iletişim içinde çalışırlar. Çalışma saatleri düzensiz ve mevsimlere bağlı olabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Emtia Borsası” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası” olarak değişmesi nedeniyle, ” Emtia Borsası” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Emtia Borsası” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Meslek elemanları daha çok bu piyasa içerisinde çalışarak alaylı olarak tecrübelerle yetişmektedir. Bu kişiler yaptıkları işlere bağlı olarak; tüccar, borsa ajanı (aracı), borsa komisyoncusu gibi sıfatlar alırlar.
Türkiye’de emtia ve ticaret borsaları yaygın bir şekilde bulunmakta olup, bu borsalara üye olmak kolaydır. Ancak eğitimli borsacılara fazlaca talep bulunmamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için;
· Lise ve dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavında bu alanda eğitim veren yüksek öğretim programlarından en az birine girebilmek tercih etmeyi düşündüğü “Emtia Borsası Meslek Elemanı” programı için yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
· Meslek Liselerinin Borsa Hizmetleri ve Sigortacılık bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin Emtia Borsası Ön lisans programına başvurduklarında ortaöğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup, öğretim süresince; İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Temel Hukuk, İş Hukuku, Ticaret Bilgisi, Ticari Matematik, Emtia Borsası, İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Hukuku, Pazarlama, Finansal Yönetim, Reklamcılık, Maliyet Muhasebesi, Vergi Uygulamaları, Bilgisayar ve Yabancı Dil dersleri alırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Emtia Borsası Ön Lisans Diploması” ve “Emtia Borsası Meslek Elemanı” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu mesleğin akademik eğitimi yalnızca Marmara Üniversitesinde verilmektedir. Daha çok emtia borsa meslek elemanları bu piyasa içerisinde çalışarak alaylı olarak tecrübelerle yetişmektedir. Bu kişiler yaptıkları işlere bağlı olarak; tüccar, borsa ajanı (aracı), borsa komisyoncusu gibi sıfatlar alırlar.

Türkiye’de emtia ve ticaret borsaları yaygın bir şekilde bulunmakta olup, bu borsalara üye olmak kolaydır. Ancak eğitimli borsacılara fazlaca talep bulunmamaktadır.

Mezunlar borsalarda aracı olarak veya kendi hesabına çalışabilmektedir. Bu meslek daha çok kendi işini kurmak isteyenlerin tercih edeceği bir alan gibi görünmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek mensupları çalıştıkları şirket ya da kurumlar ile tecrübeye bağlı olarak değişmek üzere asgari ücretin 4-5 katı ücret ve prim alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Emtia Borsası”ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme-Ekonomi, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finans lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Kendi işini kurmak isteyenlere fırsatlar sunar.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyeleri,
ÖSYM Sınav Kılavuzu 2008,
Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000 (Prof.Dr. Y.KUZGUN),
MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.