El Sanatları Dekoratif Öğretmeni Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

El Sanatları Dekoratif Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, El Sanatları Dekoratif Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için El Sanatları Dekoratif Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

El Sanatları Dekoratif Öğretmeni Mesleği

TANIM
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

GÖREVLER

El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni, bu program çerçevesinde,

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve bunu öğrencilere aktarır.
Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, dekoratif sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler, el tezgahı, dikiş makinası, deri trikotaj makinası cendere ve cendere kalıpları, el ütüleri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni olmak isteyenlerin;

Şekil algısı,çizim yeteneği yüksek,
Estetik görüş sahibi, yaratıcı,
Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
Girişimci

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni, genellikle sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Kokulara alerjisi olanlar, solunum zorluğu çekenler, alerjik rahatsızlığı olanların bu mesleği yapması güçtür. Çalışırken öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin ” Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği”, ”Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği”, “Dekoratif Ürünler Öğretmenliği” ve “Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği” bölümlerinde verilmekte iken bu bölümlere artık öğrenci alınmamaktadır. Aşağıdaki meslek eğitimine ilişkin bilgiler bu bölümlere öğrenci alındığı döneme aittir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe,
Resim-İş
Çiçek, örgü, dokuma

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” lisans programından birisi için yeterli “Sözel-1 (SÖZ-1)” puanı almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda yukarıdaki lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Ayrıca meslek liselerinin;“Nakış, Dekoratif Sanatlar, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları,El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi, Giyim ve Ev Aksesuarları/Ev ve Giyim Aksesuarları, Plastik Sanatlar bölümü mezunları “Dekoratif Sanatlar öğretmenliği” lisans programına Dekoratif Sanatlar, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek bölümü mezunları “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği”lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler
Ağaç İşleri, Dekor Tasarımı, Dokumacılık ve El Sanatları, Duvar Süsleme Sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi, Mimari Dekoratif Sanatlar, Mobilya ve Dekorasyon, Moda ve Tekstil Tasarımı, Sahne Tasarımı, Örme, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği ” ve “ Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” lisans proğramlarına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin yanısıra, Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi, AlanTeknolojisi,Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş,Moda Resim, Temel Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Takı Tasarımı, Deri-Giyim Aksesuarları Geleneksel Başlık Tasarımı, Temel Dokuma Teknikleri, Temel Örgü Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Temel İşletme Teknikleri, Halk Bilimi, Deri Teknolojisi, Moda resmi, Çiçek Düzenleme, Teknik Resim, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Şapka Yapım Teknikleri, Gelin Başı ve Buketi, Sergi Grafiği, Geleneksel Türk El Sanatları, Genel İşletme, Alan Araştırma Teknikleri, Boya ve Baskı Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesapları Türk Süsleme Motifleri meslek dersleri ile Öğretmenlik Mesleğine Giriş , Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Mataryal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.Öğrenciler üçüncü sınıfta staj, dördüncü sınıfta ise öğretmenlik uygulaması yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Dekoratif Sanatlar Öğretmeni “veya “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmeni “ lisans diploması ve unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında görev yaparlar. Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) El Sanatları, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek, Dokuma dallarının ortak alan, teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu, alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, El Sanatları Teknolojisi Alanının; El Dokuma, Halı Desinatörlüğü, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili, Dallarının alan ortak ve dal dersleri, Sanat ve Tasarım Alanının; Dekoratif Sanatlar, Seramik ve Cam Teknolojisi Alanının; Çinicilik, Alçı Model Kalıp, Tornada Form Şekillendirme, Sır Üstü Dekorlama, Serbest Seramik Şekillendirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, İndirme, Vitray,Dallarının alan ortak ve dal dersleri ,Çini Dekorlama,Model ve Kalıp Hazırlama,Seramik Dekorlama,Seramik Şekillendirme,Cam Ürün İşlemeciliği derslerini vermektedirler.
Çeşitli resmi ve özel Kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı, olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonunda alan öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre değişmektedir. El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işleri yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar

MESLEKTE İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Kendi işyerini kuranlar bu sektörde işyerlerini büyütebilirler.

BENZER MESLEKLER
Nakış Öğretmenliği.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,
ÖSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2008 Kılavuzu,
ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu 2010,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı)

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.