Ekosistem Nedir

Ekosistem anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Ekosistem Nedir, Ekosistem Ne Anlama Gelir, Ekosistem Ne Demektir, Ekosistem Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Ekosistem ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Ekosistem Anlamı

Dünya üzerindeki canlı ve cansız varlıkların, aralarında karşılıklı ilişkiler kurarak oluşturdukları biyolojik sistemlere verilen genel ad (dağ ekosistemi, göl ekosistemi, çöl ekosistemi gibi).

Ekosistemi oluşturan belli başlı ögeler abiyotik maddeler, yapıcı organizmalar, tüketici organizmalar ve ayrıştırıcılardır. Herhangi bir ekosistemdeki cansız varlıklara, yani hava, su, toprak ve bunları oluşturan elementlere abiyotik madde denir. Yapıcı organizmalar serbest hâlde bulunan elementleri birleştirerek canlıların besinini oluşturan maddelere dönüştürür. Örnek olarak bitkilerdeki fotosentez verilebilir. Tüketici organizmalar da bitkileri ve hayvanları besin olarak kullanan canlılardır. Ayrıştırıcılar organizmaların atıkları ve ölü organizmalar üzerinden beslenirler. Bunları en küçük yapı birimlerine kadar parçalarlar. Böylece bir ekosistemdeki besin zinciri tamamlanmış ve ekosistemin sürekliliği sağlanmış olur. Ekosistemi oluşturan ögelerden birinin zarar görmesi bütün ekosistemi olumsuz yönde etkiler.

Bir ekosistemi oluşturan canlı ve cansız varlıklar birbirleriyle etkileşim hâlindedir. Bununla birlikte bazı ekosistemler arasında doğal sınırlar da vardır. Örnek olarak bir orman içindeki göl verilebilir. Gölde yaşayan balıkların, bitki ve öteki canlıların ormanla ilişkisi oldukça azdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Böylece değişik biyolojik sistemler ortaya çıkar. Genel olarak ekosistemler, karasal ekosistemler ve sucul ekosistemler olarak ikiye ayrılır.

Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir. Ekosistem aynı zamanda bir besin ağı ile şekillenmektedir. Ekosistem, küresel ölçekte bir düzeni ifade etmekle beraber yerel ve korunaklı bir sistemin varlığına da atıfta bulunabilir. Örneğin eğer söz konusu ekosistem bir tarım alanı içinde gelişiyorsa buna agroekosistem adı verilir.

Karşılıklı olarak madde alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla (biyotik), bitki ve hayvanların birbirine eklemlendiği ve ayrıca kaya, toprak gibi fiziksel çevre faktörlerinin (abiyotik) bir arada bulunduğu herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.

Ekosistem yaklaşımı, bireysel organizmalar ya da topluluklardan çok tüm alanın işlevlerinin nasıl olduğuyla ilgilenir. Bir alandaki organizmalar ve cansız çevreleriyle olan ilişkilerine bakar. Bir ekosistem, temel olarak abiyotik maddeler, üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılardan oluşur. Ekosistemlerde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer. Açık bir sistem olan ekosistemde, enerji ve besin giriş-çıkışı süreklidir. Sistem kuramı, ekolojik bakış açısının sosyolojik boyutunu ele almaktadır. Ayrıca sibernetik disiplini, canlılarda kontrol ve iletişim boyutuyla kaynağını yine ekosistemde bulmaktadır.

Bir ekosistemin dört temel bileşeni vardır. Üreticiler ototroflar, tüketiciler (hetotroflar), ayrıştırıcılar (saprofitler) ve doğal çevre. İlk üç bileşen, dördüncü bileşenin oluşturduğu cansız doğa içinde varlıklarını sürdüren canlı yaşamı kapsar. Cansız doğal çevre ile bu çevre içinde yaşamlarını sürdüren canlılar arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceleyen bilim dalına ekoloji adı verilir.

Konu ile ilgili aramalar: Ekosistem Nedir Ekosistem ödev ara Ekosistem kelime anlamı Ekosistem sözlükte ara Ekosistem ansiklopedi bilgi bankası ara Ekosistem ne demek Ekosistem neye denir

Ekosistem ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.