Ehliyet sınav soruları cevapları indir motorlu taşıt sınavı soruları

Bu yazımızda sizlere motorlu taşıtlar  sınav soruları ve cevaplarını vereceğiz…

Nisan 2010 sınav sorularını bulabilir ve sınav zamanına uygun hazırlığı sağlayabilirsiniz. Gerekli soruları veya yorumları en altta yorum bölümünden yapabilrsiniz.

5. GRUP İLK YARDIM BİLGİSİ Y

1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?
A) Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır.
B) Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
C) Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden
değildir?
A) Kanamanın durdurulması
B) Acil yardım istenmesi
C) Kazaların önlenmesi
D) Şokun önlenmesi
3. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir?
A) 5 – 10 B) 12 – 20
C) 25 – 30 D) 35 – 40
4. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A) Hareket ve iskelet sisteminin
B) Endokrin sisteminin
C) Sindirim sisteminin
D) Sinir sisteminin
5. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin
bulundurulması zorunlu değildir?
A) Kâğıt mendilin
B) Çengelli iğnenin
C) Steril gazlı bezin
D) Makasın
6. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken
malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sürücünün isteği
B) Aracın büyüklüğü
C) Taşınan yolcu sayısı
D) Aracın yeniliği
7. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
8. “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası
ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-Dinle-Hisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A) Bak B) Dinle
C) Hisset D) Dinle – Hisset
9. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, başına verilecek en doğru pozisyon nasıl olmalıdır?
A) Yastıksız olarak sırt üstü yatırılmalı
B) Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılmalı
C) Sırt üstü yatar pozisyonda iken başın geriye doğru olması sağlanmalı
D) Sırt üstü yatar pozisyonda iken çenenin göğsüne değecek şekilde olması sağlanmalı
10. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Yüzün soğuk su ile yıkanması
B) Burun üzerine ve enseye buz konulması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye
çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
11. Hangi kanamalarda kasık kıvrımının iç kısmına
basınç uygulanır?
A) Bacaktaki B) Göğüsteki
C) Karındaki D) Boyundaki

5. GRUP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Y

1. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?
A) İl Trafik Komisyonu
B) Emniyet Genel Müdürlüğü

C) Trafik Hizmetleri BaşkanlığıD) Karayolları Genel Müdürlüğü

2. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
A) Trafik B) Ulaşım
C) Taşıma D) Erişme

3. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
A) Özel amaçlı taşıt
B) Kamp taşıtı
C) Minibüs
D) Otobüs

3. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını

19. Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde;
0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden
hangileri uygulanır?
I- Hafif para cezası
II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması
III- Araç kullanmaktan men cezası
A) I – II B) I – III
C) II – III D) I – II – III

6. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
A) İki araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar

5. GRUP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Y
12
1. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?
A) Dinamo B) Vites kutusu
C) Motor D) Diferansiyel
2. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A) Krank mili B) Piston
C) Distribütör D) Rot
3. Motorlar, zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır?
A) Bir ve iki zamanlı
B) Bir ve üç zamanlı
C) İki ve dört zamanlı
D) Üç ve dört zamanlı
4. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A) Yakıt tüketiminin azaltılması
B) Araç içi nem oranının ayarlanması
C) Hava sirkülasyonunun sağlanması
D) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
5. Kontak anahtarının görevi nedir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Elektrik devresini açıp kapatmak
C) Bujilere giden akımı yükseltmek
D) Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak
6. Aşağıdakilerden hangisi endüksiyon bobininin
görevidir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Ateşleme yapmak
C) Yüksek gerilim üretmek
D) Yakıt-hava karışımını ayarlamak
7. Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit B) Alkol
C) Saf su D) Antifriz
8. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda
nasıl davranılır?
A) Alternatörün kablosu çıkarılır.
B) Akünün kutup başları çıkarılır.
C) Distribütörün kablosu çıkarılır.
D) Marş motorunun kablosu çıkarılır.
9. Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Vantilatör B) Kondansatör
C) Karter D) Yakıt deposu

10. Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını
ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
A) Distribütör B) Egzoz manifoldu
C) Karbüratör D) Benzin otomatiği

İlgili videolar için tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.