Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mesleği

TANIM
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili eğitim veren kişidir.
GÖREVLER
Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde;

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama
defteri,
Ders kitapları,
Okul araç ve gereçleri,
Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;

Sözel ifade yeteneği gelişmiş,
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan,
Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
Dikkatli, işine özen gösteren,
Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde daha önceki yıllarda eğitim veren İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca, aşağıda belirtilen üniversitelerin İlahiyat Fakülteleri mezunları da öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans veya pedagojik formasyon gibi) almaları halinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanabilirler. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları sadece ilköğretim okullarına atanırlar.
· Ankara Üniversitesi,
· Atatürk Üniversitesi ( Erzurum),
· Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas),
· Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
· Çukurova Üniversitesi (Adana)
· Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır),
· Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir),
· Erciyes Üniversitesi ( Kayseri),
· Fırat Üniversitesi(Elazığ)
· Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fak.,
· Harran Üniversitesi ( Şanlıurfa),
· İstanbul Üniversitesi,
· Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
· Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fak.
· Marmara Üniversitesi ( İstanbul),
· Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( Samsun),
· Sakarya Üniversitesi,
· Selçuk Üniversitesi ( Konya),
· Süleyman Demirel Üniversitesi ( Isparta),
· Uludağ Üniversitesi ( Bursa)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Türkçe,Felsefe,Tarih.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “YGS-4” puanı almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Anadolu İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Çok Programlı Liselerin İmam Hatip Lisesi programı /Anadolu İmam Hatip Lisesi Proğramı, Açıköğretim Lisesinin İmam Hatip Lisesi Programı ve İmam Hatip Okulu mezunları ile diğer liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ’nı kazanıp, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans proğramını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
İlahiyat önlisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde İlahiyat lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi, bir yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıldır. Eğitim süresince;Tefsir Usulu, Hadis Usulü, İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık, Eğitime Giriş, İslam Hukuku, Kelam, Türk İslam Edebiyatı, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Tefsir, Hadis, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Kurumları Tarihi, İslam Felsefesi, Tasavvuf Tarihi, Dini Musiki, Din ve Ahlak Dersleri Özel Öğretim Yöntemleri vb. dersler almaktadırlar.Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması” ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda özel okullarda Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı derslerdir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alabilirler.Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER
Tarih öğretmenliği

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları,
2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS ) Kılavuzu,
Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu 2008,
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

· ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,

· Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları” için 12 yorum

 • 19 Şubat 2016 tarihinde, saat 12:24
  Permalink

  2500 tl maaş

 • 25 Kasım 2014 tarihinde, saat 20:30
  Permalink

  bende din kültürü öğretmeni olmayı çook istiyorum

 • 18 Ağustos 2014 tarihinde, saat 09:57
  Permalink

  ben din kültürü öğretmeni olmak istitorum allahın izniyle işallah olurum okadar dua edicem ve çok ama çok çalışacam

 • 26 Aralık 2013 tarihinde, saat 10:39
  Permalink

  din kültürü gelecektede avantajlı mı.

 • 31 Ekim 2013 tarihinde, saat 18:59
  Permalink

  öğretmenler branşlarına göre maaaş almazlar.

 • 21 Ekim 2013 tarihinde, saat 22:57
  Permalink

  BU YIL 6,000 OLACAK DİYORLAR :D

 • 29 Ağustos 2013 tarihinde, saat 17:47
  Permalink

  ben dın kulturu ogretmenıyım bu yenı sıstemle 2800 tl ye yakın maas alıyoruzcunkı ders sayısı cok ve talepte arttı.. bu bolumu secen ogrencı arkadaslarımıza basarılar dıler hosgeldınız dıyorumm slm ve dua ıle…

 • 23 Ağustos 2013 tarihinde, saat 16:08
  Permalink

  sizce ne kadar yaa.d

 • 10 Temmuz 2013 tarihinde, saat 10:32
  Permalink

  KAÇ PARA ALIYORLAR VE ARAPCA ŞART MI…ARİF

 • 14 Mayıs 2013 tarihinde, saat 18:59
  Permalink

  Din kültürü öğretmenliği ayrı m? yoksa ilahiyatın bir dalı mı?

 • 14 Mayıs 2013 tarihinde, saat 18:55
  Permalink

  Din kültürü öğretmenliği ayrı mı yoksa ilahiyatın bir dalı mı?

 • 06 Nisan 2013 tarihinde, saat 17:08
  Permalink

  iyide ne kadar alıyor onu yazmamışlar ama bence 1,700-1,800 den başlıyorlar belkide :D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.