Dil Bilimci (Filolog) Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Dil Bilimci (Filolog) Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Dil Bilimci (Filolog) Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Dil Bilimci (Filolog) Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Dil Bilimci (Filolog) Mesleği

TANIM
Ana dil esas olmak üzere çeşitli dillerin yapısını, kullanımını ve tarihi ile ilgili araştırma ve incelemeleri yapan kişidir.
GÖREVLER

Çeşitli toplumların kullandıkları bir iletişim biçimi olan dilin birbirinden farklılıkları ve benzerliklerini inceler,
İnsan dilinin ses ve anlam yönlerine ilişkin bilgiler elde eder,
Dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi hakkında araştırmalarda bulunur,
Dil aileleri hakkında araştırmalar yapar,
Elde ettiği verileri değerlendirerek dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili bilgiler oluşturmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Teyp,
Kamera,
Film,
Bilgisayar,
Çeşitli büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dilbilimci olmak isteyenlerin;

Üst düzeyde sözel yeteneğe ve güçlü bir belleğe sahip,
Dil-edebiyat, tarih, sosyoloji, ve arkeoloji gibi alanlarla ilgili,
Bilimsel çalışmaya meraklı,

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Değişik kültürlerden insanlarla iletişimde bulunulur. Çalışmalar gerçekleştirilirken seyahat etmek, uzun süre evden uzak kalmak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında, büro ortamında çalışılmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi

“Dilbilim(Alm.,Fra.,İng.,), Dilbilim (Batı Dilleri), Dilbilim(Doğu Dilleri)” bölümlerinde verilmektedir.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Tarih,Sosyoloji,Psikoloji,Türk Dili ve Edebiyatı.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Dilbilim(Alm.,Fra.,İng.,)eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Dilbilim” lisans programı için yeterli “Dil-1” puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Dilbilim(Alm.,Fra.,İng.,)” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Dilbilim(Batı Dilleri) eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Dilbilim(Batı Dilleri)i” lisans programı için yeterli “Dil-2” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Dilbilim(Batı Dilleri )lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Dilbilim(Doğu Dilleri) eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Dilbilim(Doğu Dilleri)i” lisans programı için yeterli “Dil-3” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Dilbilim (Doğu Dilleri )lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Yabancı Dil alanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Dil Bilimi programında eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince Dilbilimine Giriş, Dilbilim Tarihi, Dilin Değişik Açılardan Görünümü, Fonetik, Sentaks, Semantik gibi derslerin yanı sıra Dünya Dilleri, Dil Aileleri ve Diyalektoloji gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Dilbilimci” unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Dilbilimciler, üniversite ve araştırma kurumlarında dille ilgili araştırmacı olarak çalışabilirler. Öğrenimleri sırasında Türk Dili, Fransızca, İngilizce, Almanca gibi filoloji dallarında zorunlu yada seçmeli dersler aldıklarından ortaöğretim kurumlarında bu dillerde öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası, teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında maaş almaktadırlar. Alınan ücret, bulunulan konum ve çalışma sürelerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yrd. Doç., Doçent ve Profesör) Bunun dışında istihdam edilenler, gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak değişik kadrolarda yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER
Filolog,Etnolog.

EK BİLGİLER


YARARLANILAN KAYNAKLAR
· Meslek elemanları,
· ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ÖSYM 2010
· Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu 2008
· Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi Haziran/2000 (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN)
· MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.