Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni Mesleği

TANIM
Bireyin çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında öğrencilere ya da yetişkinlere el sanatları, dekoratif sanatlar, dokuma sanatları ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

GÖREVLER

Çiçek, Örgü, Dokuma konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeydeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, bu program çerçevesinde;

Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun çalışma planı yapar,
Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik v.b. yerleri sürekli olarak eğitime hazır halde bulundurur,
Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygula***** öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencileri belli dönemlerde yazılı ve sözlü sınava tabi tutup başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır,
Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder,
Öğretmenler kurulu toplantısına katılır,
Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir.
Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır,
Teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,
Günlük ve yıllık çalışma planları,
El tezgahı, dikiş makinesi, cendere, cendere kalıpları,
El ütüsü,
Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
Ders kitapları,yardımcı kitaplar ve alanı ile ilgili süreli yayınlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni olmak isteyenlerin;

Şekil algısı gelişmiş,
Sözlü ifade ve tahmin edebilme gücü yüksek,
Görme, işitme ve dokunma duyusal yetenekleri yüksek,
El, parmak, göz-el eşgüdümü gelişmiş,
Çizim yeteneği gelişmiş,
Estetik görüşe sahip,
Yaratıcılık özelliği gelişmiş,
İşine özen gösteren,
Sabırlı, hoşgörülü,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Alerjisi olanlar ile görme, işitme ve ortopedik (el-ayak) özürlüler için yürütülmesi güç bir meslektir. Çalışırken atölye ortamında öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halinde bulunur.
İşin durumuna ve çalıştığı işyerinin çalışma saatlerine uygun olarak tam ve yarım gün çalışırlar. Okullarda belli günlerde nöbet tutarlar.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.Aşağıdaki meslek eğitimine ait bilgiler bu proğrama öğrenci alındığı döneme aittir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe,
Resim İş.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sözel-1 (SÖZ-1)” puanı almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek liselerinin, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Dokumacılık ve El sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu mesleğin eğitimi, 4 yıldır. Eğitim süresince; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri, Alan Bilgisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş, Temel Tasarım, Deri Teknolojisi, Dokuma Teknikleri ve Desen Tasarımı, Temel Çiçek Yapım Teknikleri, Eğitim Formasyonu, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Tabii Çiçek Morfolojisi, El Sanatları, Birleştirme ve Süsleme Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Okul Deneyimi, Türk El Sanatları Tarihi, Çiçek Düzenleme Teknikleri, Dekoratif Çiçek Teknikleri, Sınıf Yönetimi, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Fantazi Çiçek Teknikleri, Rehberlik, Yüzey Süsleme Teknikleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Temel Örgü Teknikleri, Dekorasyon, Araştırma Teknikleri, Meslek Analizi dersleri verilmekte olup, fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği” lisans diploması ve “Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmeni “ unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında iş bulabilirler. Mezunların ataması Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği El Sanatları Teknolojisi alanına yapılmaktadır. İlgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman yönetici, alanı ile sanat danışmanı olarak da çalışabilirler.Gerekli sermaye ve işgücünün bulunması durumunda kendi işlerini kurabilmeleri mümkündür.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) El sanatları, Deri aksesuarları, Yapma bebek, Dokuma dallarının ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer alanların dekoratif sanatlar alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı meslek dersleridir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler eğitim sırasında tasarım ve ürün çalışması yaparak, ürün başına ücret alır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Çiçek-örgü-dokuma öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkânına da sahiptirler. Kendi işletmelerinde çalışanlarda ise ürün karşılığı olarak ele geçen ücret değişkendir.Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Dekoratif Sanatlar Öğretmeni,
El sanatları Öğretmeni,
Nakış Öğretmeni,
Giyim ve Hazır Giyim Öğretmeni,
El Sanatları Öğretmeni,

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Selçuk Üniversitesi (KONYA)
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, 2002-Ankara
2010 ÖSYS Öğrenci Seçme yerleştirme Sınav Kılavuzu,
Yüksek Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,

· Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2008 Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.