Çevre Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Çevre Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Çevre Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Çevre Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Çevre Teknikeri Mesleği

TANIM

Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir.

GÖREVLER

Hava, su, toprak analizleri yapar, kirlilik düzeyini belirler,
Kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenleri belirler,

· Çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlar,

Çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere (örneğin; fabrika ve bina projesini çizenlere) iletir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Hava, gürültü, su ölçüm cihazları,
Numune tüpleri vb. laboratuar aletleri,
Büro alet, makine ve malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çevre teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu konularda başarılı,
Çevre sorunlarına duyarlı,
Renkleri ayırdedebilen,
Ayrıntıyı algılayabilen,
Dikkatli ve düzenli,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre teknikerleri laboratuarda çalışırken zaman zaman kokulu bir ortamda, tek başına, diğer zamanlarda, işin gereğine göre, açık havada çevre, inşaat, kimya mühendisleri ve teknisyenleri, sağlık personeli, şehir bölge plancıları ve gönüllü çevre kuruluşları ile iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında verilmektedir.

Gazi Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu “Çevre Sağlığı ” bölümü,
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Keban MYO “Çevre Koruma” bölümü,
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü” bölümü,
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) İskenderun MYO “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü” bölümü
Harran Üni.(Şanlıurfa)Bozova MYO “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü” bölümü
Sakarya Üni. Sakarya MYO. “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü” bölümü,
Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Meslek Yüksekokulu “Çevre Koruma” bölümü.
Selçuk Üniversitesi Sarayönü MYO “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü” bölümü
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi MYO “Çevre Koruma” bölümü,
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Almus MYO “Çevre Koruma” bölümü
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri “Çevre” bölümü,
Süleyman Demirel Üniversitesi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, Yalvaç MYO “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü” bölümü,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Kimya,
Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

Meslek liselerinin “Çevre Sağlığı” ile “Çevre Sağlığı Teknisyenliği” alanından mezun olanlar “Çevre Sağlığı”, “Çevre Koruma ve Kontrol” önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.
.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim 2 yıl süreli olup, alınan dersler aşağıdadır.

I. Yıl: Teknik Resim, Harita Bilgisi ve Uygulamalar, Fizik, Çevre Kimyası, Mikrobiyoloji (genel), Hidrografya, Bioistatistik, Toprak Bilgisi, Genel Biyoloji, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Atık Su Arıtımı, Gıda Kontrol ve Sanitasyonu, Çevre Toksitolojisi, Klimatoloji, Çevre Mevzuatı, Çevre Biyolojisi, Güzel Sanatlar, Aile Eko Sistemi, Birey ve Çevre Etkileşimi.

II. Yıl: Bilgi İşlem, Bilgi Toplama ve Sistem Analizi, Konut Hijyeni ve İnşaat Yapı Bilgisi, Arazi Kullanımı ve Çevre, Zehirli ve Katı Atıklar Arıtımı, Hava Kirliliği, Kültürel Çevrenin Korunması, Ekoloji, Meteoroloji, Staj, Numune Alma-Sonuçları Değerlendirme, Su analizleri, Toprak Analizleri, Radyolojik Atıkların Analizi.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ön Lisans Diploması” ve “Çevre Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çevre Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde, SEKA, Perkim, İGDAŞ gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Ülkemizde çevre bilincinin yeterince gelişmemiş olması nedeniyle çevre alanında çalışanların sayısı oldukça azdır. Üretim şekli yüzünden çevreyi kirletme olasılığı yüksek kurum ve kuruluşlara çevre teknikeri çalıştırma zorunluluğu getirmeyi amaçlayan yasal düzenlemeler yapılmasına çalışılmaktadır. Bu çabalar olumlu sonuç verirse iş bulma olanakları artacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde ise kazanç çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre değişiklik göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol ve Çevre Koruma” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Biyoloji, Çevre Mühendisliği ve Kimya”lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Çevre Mühendisi,
Çevre Sağlığı Teknisyeni,
Gıda Teknisyeni.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,

Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.