Büro Makineleri Bakım Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları

Büro Makineleri Bakım Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Büro Makineleri Bakım Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Büro Makineleri Bakım Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Büro Makineleri Bakım Mesleği

TANIM
Büro makineleri bakım ve onarımcısı yazı makineleri, hesap makineleri (digital), baskı makineleri (priport, fotokopi, teksir), faks vb. diğer cihazların her türlü elektronik, elektrik veya mekanik arızaları belirleyen ve bakım- onarımını yapan kişidir.

GÖREVLER
Bozuk makineyi yada cihazı inceleyerek, bozukluğun nereden kaynaklandığını tespit eder,
Bozuk parçayı onarır yada değiştirir, gerekli bakım işlerini yapar,
Gerekli sökme, takma, parça değiştirme işlemlerini yaparak ürünü çalışır duruma getirir ve test eder,
Onarım ve parça değiştirme ile ilgili kayıt ve raporları tutar,
Yaptığı işlemler hakkında müşteriye bilgi verir,
Bakım ve tamir ücretini hesapla***** tahsil eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Söküp takma, temizlik, kontrol ve ayar işlerinde kullanılan çeşitli genel ve özel takımlar.
Multimetre, osiloskop, simülatör, generatör gibi ölçme aletleri ve kontrol aletleri,
Lehim takımları,
Onarım için gerekli tüm elektrik, elektronik ve mekanik parçalar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Büro makineleri bakım ve onarımcısı olmak isteyenlerin;
Elleri ve gözleri sağlam,
Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen,,
Dikkatli, tedbirli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Büro makineleri bakım ve onarımcısı, görevini büroda yada atölyede, kapalı bir çalışma ortamında yürütür. Kişi birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Mesleğin icrası genellikle tek başına gerçekleştirilir. Zaman zaman diğer çalışanlarla, meslektaşlarıyla ve müşterileriyle iletişimde bulunur.
Çalışılan ortamdaki havada, boya zerrecikleri yoğun olarak bulunmaktadır. Ortamda bulunan kişi boya zerreciklerinin yoğun olduğu havayı teneffüs etmektedir. Kullanılacak maske ile en aza indirgenebilmekte, ancak solunan hava ile birlikte vücuda alınan boya zerrecikleri sağlığı olumsuz olarak etkilemektedir. Uzun süre bu meslekte çalışan kişilerde, boya-tiner kokusuna karşı hassasiyet görülmekte, akciğer rahatsızlıklarına yakalanma riskleri yüksek olmakta ve solunum sistemi rahatsızlıklarına rastlanmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
En karmaşık işletme ve holdinglerden en küçük işletme ve şirketlere kadar, bütün yönetim merkezlerinde, teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanılan makine ve cihazlardan oluşan donanım zenginleşmiştir. Bununla birlikte büro makinelerinin zamanında ve istenen kalitede kullanılmasını gerçekleştirecek, tamir ve bakımını sağlayacak teknik personele ihtiyaç vardır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar endüstride, özel ve resmi kuruluşlarda, küçük veya büyük iş alanlarında büro makineleri tamirciliği ile ilgili bölümlerde çalışırlar. Ayrıca, bu alanda imalat, bakım ve onarım servisleri kurabilirler. Bu meslek dalında iyi eğitim görmüş nitelikli eleman sıkıntısı çekilmektedir. Yeterli bilgiye ve eğitime sahip olan meslek elemanlarının iş bulmaları nispeten kolaydır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanı “Büro Makineleri Teknik Servisçiliği” dalında verilmektedir.
Ayrıca, meslek liselerinde aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
14 yaşını doldurmuş olmak,
Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.
Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleki eğitim merkezlerinde mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1.5 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim haftanın 1 günü teorik diğer günlerde ise, işletmelerde pratik olarak verilmektedir.
Eğitim programında; genel bilgi derslerinin yanı sıra Ortak Beceri, Elektrik Esasları, Arıza Analizi, Endüstriyel Kontrol, Teknik Ve Meslek Resim, Ölçme Tekniği Ve Elektronik gibi alan ortak dersleri ile Büro Makineleri ve Dijital Elektronik gibi mesleki dersler yer almaktadır. Mesleki eğitimde öğrencilere; büro makineleri bakım ve onarımında kullanılan araç-gereçlerin tanınması, işe göre malzemenin seçilmesi, bakım ve onarıma başlamadan önce ön hazırlık yapılması, yapılacak işin planlanması ve organizasyonun sağlanması, yapılması gereken iş ve işlemleri tekniğine uygun olarak ve yeterli çabuklukta yapabilecek alışkanlık düzeyine gelinmesi, güvenli-planlı ve sıralı çalışma alışkanlıklarının kazanılması, teknolojik gelişmelerin takibi ile araştırıcılık ruhunun geliştirilmesi, makine ve teçhizatın bakımlı ve tedbirli kullanılması alışkanlığının kazandırılması amaçlanmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
İlköğretim mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Çıraklık ve kalfalık eğitimi süresince yaşa uygun asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alınır.
Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır.
Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.
Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar.
Bu meslek elemanları, çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Mesleki Eğitim Merkezleri,
– Meslek Elemanları
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.