Bitki Koruma Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Bitki Koruma Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Bitki Koruma Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Bitki Koruma Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Bitki Koruma Teknikeri Mesleği

TANIM

Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara elemandır.

GÖREVLER

Ziraat mühendisinin gözetimi altında;

Üretim alanında gözlem yapar,
Mücadelede, kullanacağı yöntemi belirler,
Kullanacağı alet ve ekipmanı kontrol eder,
Kültüre alınmış ve ekonomik değeri olan bitkileri hastalık ve zararlıların oluşturduğu kayıplardan ve yabancı otların olumsuz etkilerinden korumak için, kültürel, fiziksel ve mekanik önlemler alır,
Kimyasal, biyolojik ve biyo-teknik mücadele yöntemlerini kullanarak, zararlı etmenlerin yok edilmesini sağlar,
İhtiyaç duyulduğu takdirde, kimyevi güçlendirici ilaçlarla bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlar,
Hastalık ve yabancı otlarla mücadele etmede çiftçilere teknik, gerekse uygulama bilgileri verir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Traktör,
Çapa,
Tırmık,
Sırt tırpanı,
Çim biçme makinesi,
Testere,
Budama makası,
Pülverizatör, Atomizör, Sisleyici, Fumigatuvar, Tozlama makineleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bitki Koruma Teknikeri olmak isteyenlerin;

Yaygın ve yoğun dikkat yeteneği güçlü,
Ayrıntıyı algılayabilen,
Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
Bazı verileri değerlendirerek gerekli önlemleri alabilen,
Yönergeyi izleyebilen,
Koku alma ve dokunma duyuları güçlü,
Fen bilimlerine ilgi duyan (Biyoloji ve Kimya),
Bitki yetiştirme, açık hava da çalışmaktan hoşlanan,
Dışa dönük, ekip çalışmasına yatkın,

kişiler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bitki koruma teknikeri, bağ, bahçe, sera gibi bitkisel üretim yapılan yerler depo ve ambarlar da görev yaparlar.

Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgarlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışılır. Ziraat mühendisleri, çiftçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Birinci derecede uğraş konusu bitkiler ve ilaçlardır. Yapılan faaliyetlerin başında besleme, yetiştirme, alma, satma, inceleme, ölçme, veri toplama, hesaplama, kullanma- çalıştırma, verilerin hesaplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması iletişimde bulunduğu diğer çalışanlar ile çiftçilere bilgi verme gelmektedir. Sürekli denetim ve iletişim halindedir. Tam gün, hafta sonu ve mevsimlik çalışma, söz konusudur. Bu nedenle stres altında çalışırlar. Dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Düşünme, ayakta durma, güç pozisyonlarda çalışma, ağır eşya kaldırma, konuşma mesleğin gerektirdiği etkinliklerdir.

MESLEĞİN EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi sadece Kocaeli Üniversitesi-Arslanbey Meslek Yüksek Okulu “Bitki Koruma“ bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Fen bilgisi (Fizik, Kimya, Biyoloji).

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin “Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Liseleri), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat” alanından mezun olanlar “Bitki Koruma” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra iki yıldır.
Eğitim süresince;

Bitki biyoteknolojisi,
Bitki fizyolojisi,
Böcek morfolojisi ve fizyolojisi,
Bitki ekolojisi,
Genel kimya,
Viroloji,
Nematoloji,
Bakteriyoloji,
Bitki fungal hastalıkları,
Akaroloji,
Mikoloji,
Yabancı ot mücadelesi,
Bitki virüs Hastalıkları,
Bitki koruma İlaçları,
Bahçe bitkileri yetiştiriciliği,
Tarla bitkileri yetiştiriciliği,
Tarımsal savaş mekanizasyonu,
Tarımsal savaş yöntemleri,
Kültür mantarı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele,
Bahçe bitkileri,tarla bitkileri, sera bitkileri hastalık ve zararlıları ile mücadele,
Sulama ve gübreleme,
Bitki klinikleri,
Biyolojik savaş,
Proje uygulamaları, gibi meslek dersleri ile
Bilgisayar kullanımı, Yabancı dil, Türk dili, Matematik, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, istatistik gibi kültür dersleri verilmektedir.

Ayrıca 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLAMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Bitki Koruma Teknikeri” unvanı ve “Bitki Koruma Teknikeri” önlisans diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bitki koruma teknikerleri, kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde, tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgeler de çalışabilirler. Zirai ilaç firma ve bayilerinde iş bulabilirler. Kendileri adına ilaçlama ve ilaç bayiliği konusunda işyeri açabilirler. Ayrıca zirai ilaç satılan marketlerdede çalışabilirler.
Bitki koruma teknikerliği, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi aşamalarında her zaman gereksinim duyulan bir meslektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenim ve harç kredilerinden faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istemeleri durumunda 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

Özel sektörde ise çalışılan yer, tecrübe vb. durumlara göre kazanç durumu değişiklik göstermektedir. İşe ilk girişte asgari ücret düzeyinde kazanç söz konusudur. Daha sonraki dönemde ise ücret asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Bitki Koruma Teknikeri” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Orman Mühendisliği ve Tarla Bitkileri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Kendi adına işyeri açanlar ilaçlama ve ilaç satış bayiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Endüstri ürünleri yetiştirme ve değerlendirme teknikeri,
· Bahçe ziraatı teknikeri,
· Fidan ve fidecilik teknikeri,
· Bitkisel üretim teknikeri,
· Bağcılık teknikeri,
· Peyzaj uygulamaları ve süs bitkileri teknikeri,
· Tarla bitkileri teknikeri,
· Tohumculuk teknikeri.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Eğitim Kurumları,
· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
· Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK)üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.