Bilgisayar Ağ İşletmeni Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Bilgisayar Ağ İşletmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Bilgisayar Ağ İşletmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Bilgisayar Ağ İşletmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Bilgisayar Ağ İşletmeni Mesleği

TANIM
Bilgisayar sistemleri donanım ve yazılım kurulumunu yapan, ağ sistemlerinin kurulumunu ve yönetimini gerçekleştiren, ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlara karşı çözümler üretebilen ve geniş ağ sistemleri yönetimini yapan nitelikli kişidir.

GÖREVLER

Ağ İşletmeni;
-İş organizasyonu yapar,
-İhtiyaçları değerlendirir ve bu doğrultuda istenilen projeyi analiz eder,
-Projenin algoritmasını çıkarır,
-Ağ kurulacak ortamı oluşturur,
-Oluşturulan ortam için bilgisayar ağının fiziksel kurulumunu gerçekleştirir,
-Kurulan bilgisayar ağının testini yapar,
-Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapar,
-Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sisteminin kurulumunu yapar,
-Sunucu işlemlerini düzenler,
-Yerel ve geniş ağ kurulumunda güvenlik politikalarının düzenlenmesini sağlar,
-Sanal ağlar (VLAN) sayesinde ağ trafiğini optimize eder,
-Ağa izinsiz girişlerin engellenmesine yönelik güvenlik ve uyarı sistemlerini kurar,
-Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Hub, Swicth, Kablosuz erişim noktası, Kablosuz ağ kartı, Router, Ağ Kartı (NIC)
-Ağ kabloları (Çift bükümlü (UTP, STP -Cat5, Cat 6, Cat7-) kablo, RJ45 konektör, Ağ (konektör) Pensesi, Ağ (krone –jack için-) pense, Plastik Kanal, RJ 45 jack, RJ 45 Konektör, Kablo test cihazı, Fiber optik bağlantı cihazları, Fiber optik test cihazı
-Matkap, Testere, Tornavida, Yan Keski, Pense, Elektrik Kablosu, Vida, Pul, Dübel, Lastik Çekiç
-Patch Pannel, Kabinet,
-Elektrik Kablosu, Elektrik Bandı, Ölçü Aleti (AVO Metre), Kontrol Kalemi,
-Firewall, Access Point, Wifi Controller, Wifi Scanner” ve “Network Analyser Yazılımı

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ağ İşletmeni olmak isteyenlerin;
– Sistemli düşünme gücüne sahip,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Mekaniğe ilgili ve yetenekli,
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Dikkatli, sabırlı, tedbirli ve sorumluluk sahibi,
– Ayrıntılara önem veren,
– Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan,
– Araştırmacı ve kendini yenileyebilen,
– Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine dayanıklı,
– Grup çalışmasına uyum sağlayabilen,
– Seyahat engeli olmayan
kimseler olmaları gerekir.
Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ağ işletmenleri, endüstride bilgisayar kullanılan iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Çalıştıkları iş ortamının hizmet ya da üretim özellikleri doğrultusunda çalışma ortamı; tozlu, dumanlı, kokulu, gürültülü, aydınlık, karanlık, soğuk veya sıcak olabildiği gibi, çok temiz ve sağlık açısından ideal büro ortamları da olabilmektedir. Birinci derecede; cihaz, ağ yazılımları ve sunucu işletim sistemleri ile ilgilidir. Ancak meslektaşlarıyla, müşterilerle sürekli iletişim kurmaları gerekir.
Ağ işletmenleri özellikle, el aletleri ile çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bilgisayarda çalışanlarda boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar olabilmektedir. Genellikle oturarak çalışırlar ve beden gücünü az kullanırlar. İşyerinin türüne göre tam gün veya yarım gün çalıştıkları gibi hafta sonu çalışmasının yanı sıra iş gereği seyahat etmek ve farklı şehirlerde çalışmak da söz konusu olabilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilgisayarın hayatın her alanına istisnasız girmiş olması nedeni ile bilgisayarın uzmanlık alanlarından olan ağ işletmenliği mesleğini icra eden insanlara duyulan ihtiyaç da aynı ölçüde artmış bulunmaktadır. Ağ işletmenleri kamu-özel ayrımı olmaksızın bilgisayarın bulunduğu tüm işletmelerde rahatlıkla iş bulabilirler. Ayrıca bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Kendi adlarına işyeri de açabilirler. Uluslar arası platformda da geçerli olan Microsoft ve Cisco sertifikasyon eğitimleri veren kurumlardan konusunda sertifika kazanmaları halinde iş bulmaları daha da kolay olmaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
-Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı Ağ İşletmenliği dalında verilmektedir.
-Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

-Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur.Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojilerinin Temelleri, Paket Programlar, Temel Elektronik ve Ölçme, Teknik ve Mesleki Resim.
Dal Dersleri:İşletmelerde Beceri Eğitimi, Açık Kaynak İşletim Sistemi, Ağ Sistemleri ve Yönlendirme, Ağ Güvenliği, E-Posta Sunucu, Sunucu İşletim Sistemi derslerini alırlar.
MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı “Ağ İşletmenliği” dalından mezun olanlar, meslek yüksekokullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) (Açıköğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim), Bilişim-Yönetim, e-Ticaret, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık bölümlerine sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları halinde, Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknoloji Y.O.), Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Yönetim Bilişim Sistemleri (Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir. Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar, asgari ücret tutarında; tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin çok üzerinde gelir elde edebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-İlgili eğitim kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.