Bale Dansçısı Mesleği Nedir, Şartları ve Maaşları

Bale Dansçısı Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Bale Dansçısı Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Bale Dansçısı Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Bale Dansçısı Mesleği

TANIM
Bale dansçısı, bir öyküde rolünü üstlendiği karakterin duygu ve düşüncelerini müzik eşliğinde vücut hareketleri ile sahnede canlandıran kişidir.

GÖREVLER

Sahnede canlandırılacak öyküyü okur,
Rolünü canlandıracağı kişinin duygu ve düşüncelerini özümler,
Yapacağı hareketlerin figürlerini öğrenir ve bunu egzersizlerle geliştirir,
Ekip halindeki prova çalışmalarına katılır,
Gösteri günü vaktinde gelerek kostümünü giyer ve makyajını yaptırır,
Sırası geldiğinde sahneye çıkar ve figürlerini, müzik eşliğinde, ayak parmakları üzerinde zarif hareketlerle dans ederek yapar. Hareketlerinin müzikle ve diğer oyuncuların hareketleri ile uyumlu olmasına çalışır,

· Gösteri bitince, diğer oyuncularla birlikte seyircileri selamlar. (Sahnede tek
· başına, bir eşle veya dans grubunun üyesi olarak figürlerini sergiler.)

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tayt,
Mayo,
Bale pabucu (Bayanların kullandığı bale pabucu Point Shoe olarak adlandırılır),
Tütü (Bayanların kullandığı bale eteği),
Tozluk, dizlik (Provalarda kullanılır).

MESLEĞIN GEREKTIRDIĞI ÖZELLIKLER
Bale dansçısı olmak isteyen bir kimsenin,
· Bedence sağlam yapılı olması, kemik ve kas yapısının ayak parmakları
üzerinde yürümeye, koşmaya ve dönmeye elverişli olması,
· Ezgileri ve ritmleri ayırdetme yeteneğine sahip olması,
· Uzun ve yorucu çalışmalar yapması gerektiğinden, sabırlı olması,
· Yaratıcı olması,
· Yönergelere uygun davranması,
· Başkaları ile işbirliğine açık olması gerekmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bale dansçısı genellikle kapalı ortamlarda gösterisini sunar, ancak zaman zaman açık-hava tiyatrolarında da oyunun sergilendiği olur. Bale dansçısı oyunda bir ekibin üyesi olarak rolünü yapar. Temsiller genellikle gece verildiği için bale dansçısı gündüz dinlenir veya provalara katılır. Geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerinde görev yapmak durumundadır. Bale dansçısı:Koreograflarla, Meslektaşlarıyla, Bale eğitmenleriyle, Orkestra şefiyle, Bale piyanistiyle, Sahne sorumlusuyla, Sahne müdürüyle, Repetitörle (koreograf yardımcısı) iletişimde bulunur.
MESLEK EĞITIMI
MESLEK EĞITIMININ VERILDIĞI YERLER
Bale dansçılığı eğitimi aşağıdaki üniversitelerin Devlet Konservatuarları Bale Bölümlerinde verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale Dansçılığı Bölümü
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı Bale Bölümü,
İstanbul Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Bölümü ,
Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Bölümü.

ÖN EĞITIMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Beden Eğitimi,Müzik.
MESLEK EĞITIMINE GIRIŞ KOŞULLARI
Bale eğitimine başlamak için 12 yaşından büyük olmamak , en az ilköğretim altıncı sınıfına geçmiş olmak ve konservatuar giriş (Özel Yetenek) sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.Bu sınavlara başvurabilmek için ayrıca vücut yapısı arızasız ve baleye yatkın olmak. Ezgileri ve ritmleri ayırdetme yeteneğine sahip olmak. Yapılacak mülakatta bale eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (Yapısal,ruhsal,zihinsel v.b) olumlu bir izlenim bırakmış olmak gerekmektedir.Konservatuarda bale eğitimi almak için yukarıda bahsedilen koşullara uygun öğrenciler Konservatuarda, başarılı olmaları koşuluyla Müzik ve Bale İlköğretimokulu, Lise devresi ve Lisans olmak üzere eğitimlerine devam ederler. Konservatuarda bale ilköğretim okulu ve lise devresi eğitimi almayıp lisans düzeyinde Bale eğitimi almak isteyenlerin ise
· Lise veya dengi okul mezunu olmaları,
· Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, Konservatuar tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavında girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.
EĞITIM SÜRESI VE IÇERIĞI
Bale dansçılığı, Konservatuar Bale Bölümünde orta devre 3 yıl, lise devresi 3 yıl, lisans devresi 4 yıl olmak üzere toplam 10 yıl süren bir eğitimi gerektirmektedir.
Orta Devre’ de:
Klasik Bale, Tarihi Danslar, Solfej – Kulak Eğitimi, Emprevizasyon gibi sanat derslerinin yanında,Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Coğrafya gibi genel kültür dersleri de verilmektedir.
Lise Devresi’nde:
Klasik Bale, Karakter, Repertuar, Birlikte Uygulama, Çağdaş Dans, Dans Yazısı, Bale Tarihi, Piyano, Psikoloji, Sosyoloji gibi dersler verilmektedir.
Lisans Dönemi’nde:
Klasik Bale, Karakter, Modern Halk Dansları ve Sanat Tarihi, Repertuar Uygulama (Birlikte), Pas De Deux, Makyaj,Eğitim Psikolojisi, Mitoloji, Estetik, Sahne Sanatları Tarihi, Müzik Tarihi, Müzik dersleri verilmektedir.Bale, çok güç ve uzun bir eğitime ihtiyaç gösteren yorucu bir sanat dalıdır. Bale sanatçısı olabilmek için kabiliyet, müziği sevme, doğuştan ritim anlayışına sahip olmak yeterli değildir. Küçük yaşlarda başlayıp uzun yıllar boyunca her gün ve sürekli eğitim yapmak zorunluluğu vardır.Derslerde bale öğretmenleri tarafından hazırlanmış akademik bale karakteriyle dansçının teknik ve eleştiri yeteneği artırılır.

EĞITIM SONUNDA ALINAN BELGE-DIPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Konservatuar lisans diploması verilir.Mesleğe profesyonel olarak başlamak, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ nün açmış olduğu sınavı kazanmakla mümkündür. İlk başlangıçta verilen unvan “Stajyer Sanatçı” unvanıdır. Stajyer olarak en az 1 yıl çalıştıktan sonra, bale sanatçısı unvanıyla göreve devam edilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE IŞ BULMA OLANAKLARI
Bale dansçıları, sanatçı unvanıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Ankara) ile bu kuruma bağlı Opera ve Bale Müdürlüklerinde, ayrıca özel bale topluluklarında görev alabilir. Bunun dışında, eğitici olarak Devlet Konservatuarları ile özel bale kurslarında çalışma alanı bulabilirler.Kültür Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ndeki orkestra, opera ve bale sanatçı kadroları her yıl Maliye Bakanlığı vizesi ile temin edilmektedir. Dolayısıyla yıl içinde Kurumun açtığı bale sanatçısı sınavına müracaat çok fazla da olsa ancak uygun görülen kadro sayısı kadar sanatçı alınabilmektedir. Devlet Opera ve Bale Müdürlükleri halen Ankara, İzmir, İstanbul ve Mersin gibi büyük illerde bulunmakta bazı illerde de kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

EĞITIM SÜRESINCE VE EĞITIM SONRASI KAZANÇ
EĞITIM SÜRESINCE
Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak başarılı bulunan öğrencilere Sevda Cenap And Müzik Vakfı’nca burs verilmektedir. Konservatuarda lisans eğitimi yapan son sınıf öğrencileri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde verilen bazı temsillerde sahneye alışmak ve kısmi bir ücret kazanmak amacıyla “yevmiyeli sanatçı statüsü”yle çalışabilirler.

EĞITIM SONRASI
Eğitim sonrasında kazanç, Devlet Opera ve Bale Kurumu’nda oldukça yüksektir. Bale dansçılarının aldığı en düşük ücret net asgari ücretin yaklaşık 10 katı kadardır.

MESLEKTE ILERLEME
Bale sanatçıları, sahnedeki performanslarına bağlı olarak sırasıyla:
Kordo (Bütün eserlerde Baş balerin ve Baş dansçının arkasında yer alarak dans
eden bale dansçılarına verilen unvan),
Solist Dansçı,
Prima Balerin (Solo dans eden bayanlar için kullanılır),
Baş Dansçı (Bu unvan erkek dansçılar için kullanılır),
Baş Balerin (Bu unvan bayan dansçılar için kullanılır)
unvanlarını almak suretiyle mesleklerinde ilerleme imkanı bulabilirler.

BENZER MESLEKLER

Koreograflık,
Bale öğretmenliği,
Repetitörlük (Koreograf Yardımcılığı),
Notasyonluk (Bale adımlarını ya da hareketlerini yazma yöntemi, bu eserlerin yazımıyla uğraşanlar).

EK BİLGİLER –

YARARLANILAN BILGI KAYNAKLARI
· Meslek Elemanları,

2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS ) Kılavuzu
Yükseköğretim Programları ve kontenjanları kılavuzu 2008
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
www.konser.hacettepe.edu.tr.

· Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,

DELEON, Jak., Bale Tarihi, İstanbul 1986,
DELEON, Jak.,Osmanlı’dan Cumhuriyete Türk Balesi, İstanbul 1988,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.