Atom Orbitalleri Nedir

kelimelerin anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Atom Orbitalleri Nedir, Atom Orbitalleri Ne Anlama Gelir, Atom Orbitalleri Ne Demektir, Atom Orbitalleri Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Atom Orbitalleri ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Atom Orbitalleri Anlamı

Modern kuvantum teorisinin, dalga mekaniğinin temeli olan Schrödinger denkleminin çözümüyle elde ettiği, her biri uzayda bir olasılık dağılımına karşılık düşen ve elektronların atom çekirdeğinden uzaklıklarının matematiksel ifadesi olan belirli dalga fonksiyonları. Orbitaller, Bohr modelindeki, yarıçapları kesin olarak belli olan yörüngelerin yerini alır. Her orbital, üç kuvantum sayısıyla belirlenir. Ana kuvantum sayısı (n), 1,2,3 vb. değerler alır ve n arttıkça elektronun enerjisi artar. Elektronun n= 1,2,3, vb. değerli durumlarına sırasıyla K, L, M vb. kabukları denir. Her kabuğun alabileceği maksimum elektron sayısı 2n2 formülüyle bulunur. Her n için 0,1,2,…., (n-1) gibi değerler alabilen ve elektronun açısal momentumunun ölçüsü olan azimut kuvantum sayısı (1) ise alt ya da iç kabukları belirler.

Örneğin n= 2 için, 1= 0 ve 1= 1’dir ve L kabuğundaki bu elektron, iki ayrı 1 değerini karşılayan değişik enerjili iki alt kabukta bulunabilir. 1= 0,1,2,3 değerli orbitallere sırasıyla s,p,d ve f orbitalleri denir. Manyetik kuvantum sayısı (m) ise, her 1 için -1, -(1),…., 0,…. (1-1), 1 gibi değerler alabilir. Örneğin 1=1 olan p orbitali için gerçekte m=-1,0 ve 1 olmak üzere üç orbital vardır; üçünün de n ve 1 değerleri ve enerjileri aynıdır; m sayısının önemi, atomun bir manyetik alanın etkisinde kalması hâlinde, ortaya çıkabilecek üç farklı durumu belirlemesidir. Elektronlar orbitallere rasgele dağılmamışlardır; elektronların +1/2 ve -1/2 değerlerini alabilen bir de spin kuvantum sayıları vardır ve iki elektronun tüm kuvantum sayılarının aynı olamayacağını ortaya koyan Pauli ilkesi, böylece bir orbitalde en çok iki elektronun bulunacağını belirlemiş olur.

Konu ile ilgili aramalar: Atom Orbitalleri Nedir Atom Orbitalleri ödev ara Atom Orbitalleri kelime anlamı Atom Orbitalleri sözlükte ara Atom Orbitalleri ansiklopedi bilgi bankası ara Atom Orbitalleri ne demek Atom Orbitalleri neye denir

Atom Orbitalleri ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.