Arşivci Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları

Arşivci Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Arşivci Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Arşivci Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Arşivci Mesleği

TANIM

Resmi ve özel kurum ve kuruluşların faaliyetleri ile ilgili belgeleri sınıflandıran, koruyan ve yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.

GÖREVLER
· Arşive gelen belgeleri (kurumlar arası veya uluslararası anlaşmalar,
genelgeler, kanun ve yönetmelikler, tapu kayıtları vb.) tarih, konu ve
ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırır,

 • Belgelerin bozulmadan korunması için gereken önlemleri alır,

bozulanların onarılmasını sağlar,

 • Osmanlıca ya da yabancı dilde yazılmış belgeleri Türkçe’ye çevirerek

veya çevrilmesini sağla***** kullanıma hazır hale getirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Bilgisayar,
 • Fotokopi makinesi,
 • Mikro film,
 • Cilt,
 • Belge onarım aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Arşivci olmak isteyenlerin;
· Sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili ve bu alanda başarılı,
· Üst düzeyde sözel düşünme yeteneğine sahip,
· Sistemli ve düzenli çalışabilen,
· Kapalı yerlerde, tek başına çalışmaktan rahatsız olmayan,
· Dikkatli ve titiz,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Arşivciler belgelerin saklandığı, kapalı ve loş, bazan tozlu olabilen mekanlarda ve büroda, çoğunlukla yalnız çalışırlar. Görevlerini sürekli oku***** yürütürler.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin ”Arşivcilik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Arşivcilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Şubat 2002-2003 yılında Yüksek öğretim kurulunun kararı kütüphanecilik ve arşivcilik bölümlerinin adı resmen “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü” olarak değiştirilmiştir.

· Hacettepe Üniversitesi (Ankara)- Edebiyat Fakültesi,
· İstanbul Üniversitesi (İstanbul)- Edebiyat Fakültesi,
· Marmara Üniversitesi (İstanbul)- Fen-Edebiyat Fakültesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
· Türk Dili ve Edebiyatı, Kompozisyon,
· Tarih.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS)Arşivcilik lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak ,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Arşivcilik lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y – ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimleri süresince öğrenciler; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi gibi genel kültür derslerinin yanı sıra; Sosyoloji, Tarih, Psikoloji vb. sosyal bilim dallarında temel bilgi kazandırıcı derslerle Kütüphaneciliğin Tarihi, Okul Kütüphaneleri, Halk Kütüphaneleri, Kataloglama ve Sınıflandırma, Kütüphane Mevzuatı, Çocuk edebiyatı vb. kütüphanecilik programı derslerini alırlar. Daha sonra belge ve belge bilim, bilgisayar gibi dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve “Arşivci” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Arşivciler Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü, askeri arşivler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kuruluşların arşiv bölümlerinde görev alabilirler. Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı arşivcilere duyulan gereksinimi de artırmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı burs verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arşivciler 9. derecenin 1. kademesinden ücretle işe başlamaktadırlar. Özel sektörde ise ücretlerde değişkenlikler bulunmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Kamu sektöründe çalışan arşivciler görev yaptıkları birimde yönetici olabilirlerÜniversitelerde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan kişiler doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.Arşivlerin bilgisayara yüklenerek bir arada toplanması, böylece levha, sayfa, cilt vb. gibi arşiv çalışmalarının yıpranma, yoklama ve kaybolmasının önlenmesi ve arşivlerin korunması amacı ile bilgisayar arşivciliğinin yaygın hale gelmesi beklenmektedir.Ayrıca uluslararası bilgisayar ağı kurularak ülke arşivlerinin her ülke tarafından araştırılması ve izleme imkanı sağlayacak bir bilgisayar sisteminin oluşturulmasına çalışılmaktadır.Bu alanda bilgisayar bilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

BENZER MESLEKLER
Dokümantasyon Uzmanı,Kütüphaneci.

EK BİLGİLER
Türkiye’de arşivcilik Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde başlar. 18. yy.’la değin devletin belgeleri sandık ve torbalarda saklanır ve korunurdu. Tanzimat döneminde 1846’da Mustafa Reşit Paşa “Hazine-i Evrak Nezareti”ni kurdu ve Sadaret Evrakı için Hazine-i Evrak binası inşaa edildi. 1839’dan önceki belgeler genel konu başlıkları altında, sonrakiler ise daha ayrıntılı olarak burada arşivlendi.Türkiye’de arşiv sorununa temelden çözüm getirecek bir yasa tüm uğraşlara karşın ne yazık ki çıkartılamadı. Bu gereksinim 1975’de çıkarılan Devlet Arşiv Yönetmeliği ile giderilmeye çalışıldı ise de yeterli olmadı.
Arşiv yönetimini başlı başına bilimsel bir dal olarak ele alan uzmanlar, şimdiye değin beş temel sorunla uğraşmak durumunda kaldılar.Bu sorunlar;
1- Kaynak kuruluşlardan alınacak belge türlerinin saptanması,
2- Belgeleri arşive yerleştirme zamanı,
3- Yerleştirme ve düzenleme zamanı,
4- Bazı belgeleri ayıklama ve ortadan kaldırma,
5- Arşivlerin geniş kesimlerce kullanılır duruma getirilmesi.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
· Meslek Elemanları,

 • Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Kılavuzu –2008
· ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,

 • Bilgi Kaynakları ve Arşivcilik (Sami N.ÖZERDİM)
 • Arşivcilik Eğitimi ve Türkiye’de Başlatılan Uygulama (Faruk BİLİCİ),

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Arşivci Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları” için bir yorum

 • 21 Temmuz 2014 tarihinde, saat 15:18
  Permalink

  İyi günler ben erciyes üniversitesi tarih bölümü 3.sınıf öğrencisiyim.Mezun olduktan sonra bu mesleği yapmak istiyorum.Kpssden kaç almam gerekiyor kayseri dışına çıkmak istemiyorum o yüzden nerelerde çalışabilirim öğrenebilir miyim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.