Araba Nedir Tarihi

kelimelerin anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Araba Nedir, Araba Ne Anlama Gelir, Araba Ne Demektir, Araba Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Araba ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Araba Anlamı

İnsan ya da yük taşımaya yarayan tekerlekli kara taşıtı. Araba, hayvanların evcilleştirilmesinden sonra icat edilmiştir. Arkeolojik araştırmalar ilk arabaların İ.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya’da kullanıldığını göstermektedir. Ön Asya’da ise İ.Ö. 3000’den beri araba biliniyordu. İlk arabaların yük taşımaya özgü ve öküzlere çektirilen ilkel taşıma araçları olduğu sanılmaktadır. At, arabaya öküzden sonra koşulmuştur. Araba bir süre sonra savaş aracı niteliği de kazanmıştır. Mitanniler ile Mısırlılar arasında yapılan savaşlarda savaş arabaları kullanılmıştır. Sümer, Mısır, Asur ve Antik Yunan’daki savaş ve av arabalarının ilk örnekleri iki tekerlekli ve arkası açık araçlardı. Klasik Eskiçağ’da bunlar iki ya da dört atlı yarış ve zafer alayı arabaları olarak kullanıldı. Doğu kavimlerinin akınları batıya yeni teknikler, özellikle atların göğüslük ya da omuz kayışıyla koşulması usulünü getirdi. Ama arabalar uzun süre en basit Roma modellerine uygun kaldı. 15. yüzyıl sonlarında arabalarda suspansiyonun kullanılması çok önemli bir ilerleme sağladı. Bunu “döner ön bölüm”ün icadı izledi. 16. yüzyıl sonlarında İtalya’da arabalara büyük camlar takılmaya başlandı. Osmanlılarda arabaya binme hakkı, Tanzimata dek padişahtan başka yalnız şeyhülislâm ve kazaskere tanınmıştı. Fayton, İstanbul’da koçu arabalarından sonra kullanılan ilk araba çeşididir. Öküzle çekilen koçu arabalarının üstü örtülü, çevresi açık, yanları oymalar ve nakışlarla süslüydü. Paris’ten getirtilen ilk fayton arabasından sonra kupa arabaları, berlin ya da landon denilen kapalı binek arabası İstanbul’a yayıldı. 20. yüzyılda motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla araba önemini yitirdi.

Araba (tekerlekli taşıt), yolcu ve yük taşımaya uygun tekerlekli, motorlu veya motorsuz hareket edebilen her türlü kara ulaşım taşıtı.[1] Motorsuz olanlar hayvanlarla ya da insanlar tarafından yürütülür. Çekçekler, el arabaları insan gücüyle yürürken, kağnı, öküz ve mandayla; fayton ve benzeri arabalar at ile otomobil, kamyon vb. motordan aldığı tahrikle yürütülür. Keçilerin çektiği hafif arabalar da vardır.

Arabaların Tarihi

Arabaların M.Ö. 3000 yıllarında tekerlek ve kızağın bulunmasından sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. İlk çağ kavimlerinin (Sümer, Mısır, Yunan, Asur) arkası açık iki tekerlekli savaş arabaları kullandıkları bu dönemle ilgili adak heykelciklerinde görülmektedir.

İki tekerlekli ve parmaklıklı ilk arabaları M.Ö 2000’li yıllarda savaş amacıyla Hititliler yapmıştır. Frigler, Yunanlılar ve Romalılar dağlık ve sarp bölgelerde arabaların devrilmemesi için teker açıklığı kadar mesafede birbirine paralel giden oyuk yollar yaptığı bilinmektedir.

9. yüzyıldan itibaren arabaların üstü kapanmaya başlamış. 1400’lü yıllardan sonra arabalarda yay makas kullanılarak sarsıntıların azaltılmasında önemli başarılar sağlanmıştır. Yine aynı dönemde Uzakdoğu’da çekçek, Anadolu’da kağnı, Almanya’da koçu arabaları yapılmıştır.

Fayton ve kupa yapımına 1500’lü yıllarda İngiltere’de, 17. yüzyılda Berline’ler Fransa’da başlanmıştır. Demiryolu ulaşımının başlaması ve 20. yüzyılda otomobillerin geliştirilmesi ile atlı arabaların önemi oldukça azalmıştır.

Osmanlılarda Tanzimat’a kadar yalnızca padişahlar, şeyhülislamlar ve kazaskerler arabaya binebilmekte idi. Tanzimat’tan sonra bu araba ayrıcalığı kaldırılmış, İkinci Meşrutiyet’ten sonra ise kadınlarla erkekler aynı arabaya binmeye başlamışlardır.

İstanbul’da ilk kullanılan araçlar öküzle çekilen koçu arabaları idi. Daha sonra talikalar kullanılmış, binek olarakta fayton, landon ve berline tipi arabalara binilmiştir.

Türkiye’de 1950’li yıllara kadar İstanbul’da faytona binilirken, 1964 yılına kadar Ankara sokaklarında fayton dolaşmıştır. Günümüzde ise İstanbul Adalarda, İzmir de ve kıyı kentlerimizde turistik amaçlarla fayton taşımacılığı yapılmaktadır.

Konu ile ilgili aramalar: Araba Nedir Araba ödev ara Araba kelime anlamı Araba sözlükte ara Araba ansiklopedi bilgi bankası ara Araba ne demek Araba neye denir

Araba ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.