Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Başvuru ve Açılacak Dersler

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Başvuru ve Açılacak Dersler, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Açılacak Dersler sorgulama, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu fiyatları, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu dersleri, hangi dersler açılacak, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu süresi, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu harçları, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu ne zanan, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu nasıl, 2010-2011 Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu başvuru, eğitim fakültesi yaz okulu, fakültesi yaz okulu ücretleri harçları ve başvuru zamanı açılacak dersleri

Tanım ve Kapsam
Madde 1– (Değişik: 03.07.2008 tarih ve 26925 sa. R.G.) Yaz okulu, 19/8/1994 tarihli ve 22026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde ve 25/11/1996 tarihli ve 22828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirlenen esaslar dahilinde yaz aylarında uygulanır. Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp, bahar yarıyılının devamı niteliğindedir ve öğrencilerin bahar yarıyılına ait genel not ortalamaları yaz okulu sonu itibariyle değerlendirmeye alınır. Ancak bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler için yaz okulu ayrı bir yarıyıl gibi kabul edilir. Bahar yarıyılında hakkı saklı tutulan öğrenciler de isterlerse yaz okulundan ders alabilirler. Yaz okulu süresi normal öğretim süresi ile ilgili kısıtlamaların dışında tutulur.

Madde 2– (Değişik: 14.12.2005 tarih ve 26023 sa. R.G.) Yaz okulu, açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakülteler dışında, tüm fakülte, yüksekokul, Konservatuvar ve enstitülerce uygulanır. Yaz okulu güz ve bahar dönemlerindeki eğitimin yerine konacak bir biçimde uygulanamaz.

Amaç
Madde 3– Yaz okulunun amaçları şunlardır :
a) Öğrencilerin önceki dönemlerde alıp başarısız oldukları dersleri almalarını sağlamak,
b) Öğrencilerin daha önceki dönemlerde alıp, yeteri düzeyde başarı sağlayamadıkları dersleri almalarını sağlamak,
c) Öğrencilerin dönem kaybını önleyici olarak ders almalarını sağlamak,
Böylece bir yandan başarısız öğrencilere başarısız oldukları dersleri tekrar etme olanağı vermek, başarılı öğrencilere daha kısa bir sürede mezun olabilme fırsatı sağlamak, diğer yandan tatil aylarındaki atıl fiziki kaynakları verimli hale getirmek, Güz ve Bahar dönemlerindeki yığılmaları önlemektir.

Yaz Okulu İle İlgili Esaslar
Madde 4– (Değişik: 02.02.2003 tarih ve 25012 sa. R.G.) Yaz okulu, en az 35 öğretim gününden oluşur. Eğitime ilişkin akademik takvim ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okulunda açılan her ders, normal dönemlerdeki toplam ders saati kadar yapılır.

Madde 5– Yaz okulunda açılacak lisans dersleri, ilgili Bölümlerce; lisans üstü dersleri ilgili enstitü Anabilim/Anasanat dalları tarafından önerilir, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu kararı ve Senato’nun  onayı ile belirlenir.

Madde 6– (Değişik: 14.12.2005 tarih ve 26023 sa. R.G.) Kayıtlar, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır. Lisans ve önlisans öğrencileri yaz okulunda en çok 18, lisansüstü öğrencileri 30 ECTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Üniversitenin diğer birimlerince veya başka üniversitelerce okutulan ve eşdeğerliği ilgili bölümce kabul edilen derslere de bu sınırı aşmamak koşuluyla kayıt yaptırılabilir. Ancak, yaz okulunda Üniversitemizde açılan bir ders, Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilecek zorunlu haller dışında, başka yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Öğrenciler yaz okulunda, daha önceki derslerden almadıkları veya gelecek dönemlerde açılması planlanmış derslere de kayıt yaptırabilir. Dersler başladıktan sonra, öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma talepleri yaz okulunda geçerli değildir.

Madde 7– Örgün öğrencilerin derslere devamı zorunludur. Derslere devam, ara sınavı, ödev, atölye, laboratuvar, uygulama, dönemsonu sınavı ve başarı notlarıyla ilgili konularda Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 8– Sınavlara senatoca haklı ve geçerli sayılan bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı açılır. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ilgili öğretim biriminin Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin Yaz Okulu kaydı iptal edilebilir.

Madde 9– (Değişik: 31.12.2005 tarih ve 26040 sa. R.G.) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Anadolu Üniversitesinin ilgili öğretim ve sınav yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11– Bu Yönetmeliği Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yayım tarihi : 22.07.1996 tarih ve 22704 sa. R.G.

Kaynak: anadoluüniversitesi resmi sitesi: Daha fazla bilgi: http://www.anadolu.edu.tr/

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Ücretleri Başvuru ve Açılacak Dersler” için 6 yorum

 • 01 Temmuz 2013 tarihinde, saat 09:04
  Permalink

  bu nedır ya ayın 2 sınde basvuru var dıyor bugun bıle hangıu derslerı alacagımız yazılmamısş

 • 19 Haziran 2012 tarihinde, saat 12:05
  Permalink

  yaz okulunda parazitoloji dersi açılacak mı bilen varsa yardımcı olun lütfen

 • 09 Haziran 2012 tarihinde, saat 18:06
  Permalink

  dahiliye ingilizce tarih fizyopatoloji veya farmakoloji dersleri yaz okulu nerede açılıyor bilen varsa yardımcı olun lütfen

 • 03 Haziran 2012 tarihinde, saat 23:07
  Permalink

  düzgün açıklayın şu yaz okulu programını.dersler nerde ya .s

 • 24 Nisan 2012 tarihinde, saat 17:08
  Permalink

  bu yaz açılacak dersleri yazar mısınız?

 • 22 Haziran 2011 tarihinde, saat 09:28
  Permalink

  anadolu üniversitesi yaz okulunda açılması planlanan derslerin listesi nerde bulabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.