Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir, Ne İş Yapar | Üniversite Bölümleri

meslekler ve bölümler hakkında bilgiler
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ile ilgili yazıyı ve Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü ile ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü ile ilgili genel bilgiler ve bölümün geleceği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir, Ne İş Yapar Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgiler, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nasıl bir bölümdür?

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir?

Bu programın amacı; kişi, aile ve kurumların yerel, ulusal, evrensel düzeyde tatminkâr bir yaşam kalitesinin temel fonksiyonları olan ekonomik, psikososyal, fiziksel refahını sağlamaya ve yükseltmeye yönelik eğitim, araştırma ve yayın yapmaktır.

Çalışma Alanları:

Mezunlar, aile yapısı, aile değerleri, aile ilişkileri, aile sağlığı, aile kararları, ailede para, zaman, enerji vb. insansal ve materyal kaynakların kullanımı, beslenme ile ilgili araştırmalar yapar, projeler geliştirir. Kurumlarda ev idaresi hizmetlerinin verimliliğinin artırılması için; personelin yönetimi, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, bakımı, korunması ve iş etüdüne yönelik araştırmalar yapar, eğitim programları hazırlar ve uygulanmasını sağlar. Piyasada mevcut veya ilerde üretilmesi planlanan tüketim malları ile hizmetlere ilişkin kullanıcı ihtiyacı ve tercihlerini belirleyici araştırmalar yapar, en ekonomik satın alma, seçme, bakım ve kullanma yollarını belirler, elde edilen sonuçların tüketici ve üreticilere iletmesine katkıda bulu- nur. Özürlü ve yaşlıların ev ve aileye yönelik faaliyetlere uyum sağlayıcı rehabilitasyon programlarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar. Mülteci ailelerin ve kadınların ev ve aile yaşamına ilişkin sorunlarını araştırır, topluma uyum sağlamalarına katkıda bulunmayı amaçlar.

Mezunlar, aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, kurum ev idaresi alanlarında araştırmacı, eğitimci, planlamacı, danışman ve yönetici olarak çalışırlar. Mezunlar daha çok; Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde bulunan Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Kitle İletişim Kurumları; Sanayi Bakanlığı, Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü; Kamu ve Özel Kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, kreş, huzurevi, misafirhane öğrenci yurtları vb. kurumlar; Halk Eğitim Merkezlerinde Yetişkin Eğitimi Programı Kursları; Çeşitli Kamu ve Özel kuruluşlar, Yerel Yönetimler vb. Rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı ve özürlü bireylerin ev ve aileye yönelik uyum programları, Temizlik Şirketleri, ev ve Koruma yönelik tüketim malları (beyaz eşya, mobilya vb.) üreten firmalar; Büyük departmanlı mağazalarda (Hipermarket) tüketici danışma üniteleri vb. alanlarda çalışmaktadır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü hakkında bilgiler ve şartları

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Sahip olunan kaynakların verimli kullanılması, aile ekonomisi ve tüketici bilimleri konusundaki bilinçlenme arttıkça bu alanda yetişmiş mezunlara ihtiyaç da artacaktır.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Sosyal Bilimlere ilgi duyuyor olması
İnsanlarla iyi iletişim kurabilme, hoşgörülü ve sabırlı olması
Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilmesi
Kendini ve çevresini geliştirmeye istekli, coşkulu ve yaratıcı olması
Toplumsal olaylara merak duyması, olaylar arasında bağlantı kurabilmesi
Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanması, iyi bir gözlemci olması
Başkalarının duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlayabilmesi gerekir
İlgili aramalar: Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nedir, Ne İş Yapar Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgiler, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Nasıl, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü seçilir mi, seçsem mi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü okunurmu, hangi üniversitelerde vardır, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünün geleceği nasıl, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü okuyanlar nerede çalışabilirler, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü okuyanlar ne kadar maaş alırlar, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü okuyan maaşı, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü iş bulabilirmi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü dersleri zor mudur, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü kolay mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.