Uçak Motor Bakım Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Uçak Motor Bakım Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Uçak Motor Bakım Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Uçak Motor Bakım Teknisyeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Uçak Motor Bakım Teknisyeni Mesleği

TANIM

Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak ve hava araçlarının
gövde ve motorlarının her türlü montajı bakım ve onarımında, görev yapan kişidir.

A-GÖREVLER

– Uçakların motor, gövde, kuyruk,kanat, iniş takımı gibi aksamlarını kontrol ederek; gerekli ayar, onarım,monte kontrol, test, servis ve bakımını yapar,
– Arızalı parçaların tamir edilerek tekrar kullanıma sunulması veya değiştirilmesi işlemlerini yapar,
– Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Perçin makineleri,
– Kesme aletleri,
– Şekillendirme aletleri,
– Mekanik/Elektronik ölçüm aletleri,
– Motor test üniteleri (bremze vb),
– Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri,
– Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Uçak Bakım Teknisyeni(Gövde-Motor) olmak isteyenlerin;
– Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– Ellerini eşgüdümle kullanabilen,
– Sorumlu, dikkatli, kurallara uyan,
– Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,
– Yenilikleri takip edebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uçak Bakım Teknisyenleri(Gövde-Motor) uçak fabrikalarında, uçak bakım ve
onarım ünitelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle kirli (yağ ve yakıt),
kokulu ve gürültülüdür. Mühendis ve teknikerin denetiminde görevlerini yaparlar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Anadolu Teknik Liselerinin, Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor) bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fen,
– İş Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimini alabilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmış olmak, gerekmektedir.
– Türkiye’de tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım teknisyeni lisansına sahip olmak zorunludur. Lisansı olmayanların uçak bakım teknisyenliği yapmalarına müsaade edilmemektedir.
– Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi “Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı”na göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığı’nca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kıldığı müesseselerce verilir.
– Ulaştırma Bakanlığı’ndan lisans alabilmek için mutlaka Anadolu Teknik Lisesi Uçak Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Ama teknisyen olarak diploması olup da bir işyerinde çalışanlar, çalıştıkları süre en az (3) üç yıl olmak şartı ile bu işyerinden alacakları bir belge ile mesleğinde çalıştıklarını kanıtlamaları halinde Ulaştırma Bakanlığı’ndan lisans almak için, lisans sınavına başvurma hakkını elde ederler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Anadolu Teknik lisesinde öğrenim (5) beş yıldır.

9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmektedir. Mesleki derslerin uygulamaları işletme ve atölyelerde verilmektedir. Bölümde öğrencilere, temel uçak gövde ve yapısı, uçak elektrik sistemleri, pistonlu uçak, uçak yapı ve sistemleri uçak motorlarının bakım ve testi ile avionics uygulamaları ile ilgili olarak Uluslararası Ortak Havacılık Kuralı olan JAR 66 ‘ya göre eğitim verilir. Ayrıca eğitim süresi içinde 10.sınıftan 11.sınıfa geçildiğinde 150 saat, 11.sınıftan 12.sınıfa geçildiğinde 150 saat olmak üzere toplam 300 saat işletmelerde endüstri stajı yaptırılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Anadolu Teknik Lisesi Diploması” ve Teknisyen” unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları’nda, Askeriyede, Uçak ve hava araçlarının üretim, montaj, bakım ve onarımının yapıldığı fabrikalar ile sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılığı sektörlerinde çalışabilirler. Bu bölüm mezunları, uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldığı fabrikalar ile sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılığı sektörlerinde çalışabilirler. Uçak Bakım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. İş imkanı geniş olup; Teknoloji sürekli geliştiğinden, Uçak Bakım Teknisyeni yeni teknolojiyi izlemeli, bilgilerini tazeleme adına tüm seminer kurs ve eğitimleri takip etmelidir.
Ayrıca, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı 2008 yılında uluslar arası Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler bu alanda istihdam olanaklarını artırmaktadır. Bununla beraber özel havacılık şirketleri kendi bakım merkezlerini ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurmayı planlamaktadırlar.
Günümüzde bayanlarda bu mesleklerde eğitim alıp, teknisyen olarak çalışabilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmede beceri eğitimi gören öğrencilere asgari ücretin %30’u oranında bir ücret ödenmektedir. Ancak kuruluşların öğrencilere stajları sırasında ücret ödemesi; bazı kurum veya kuruluşların kendi mevzuatına göre de yapılabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini başarı ile tamamlayan ve Ulaştırma Bakanlığı girdiği sınavlardan başarılı olarak lisans almaya hak kazanan teknisyenler, çalıştıkları işyerlerine göre değişen oranlarda kazanç elde ederler. Bu kazanç iş bilgisi, tecrübe ve işe yatkınlığa göre değişmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde Motor,) bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Makine, Otomotiv, Tarım Alet ve Makineleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca Otomotiv Öğretmenliği, Uçak Gövde-Motor (Sivil Havacılık Y.O.), Uçak Gövde-Motor Bakım (Sivil Havacılık Y.O.), Mekatronik Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Uçak bakımı alanında mezun olan öğrenciler, Türkiye’de tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım merkezlerinde iki yıl uygulamalı eğitimden sonra 21 yaşını dolduran meslek elemanı sertifika sınavına girmeye hak kazanır.
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi “Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı”na göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığı’nca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkili kıldığı müesseselerce verilir.
Uçak Bakım alanında meslek eğitimini tamamlayarak Uçak Bakımı sektöründe çalışanların kariyerinde yükselmek ve gelişen teknolojiyi takip edebilmek için Avrupa Sivil Havacılık Otoritesine (Joint Aviation Authorities-JAA) göre iki yılda bir güncelleme eğitimleri zorunludur.

BENZER MESLEKLER

– Motor Teknisyeni ve Teknikeri,
– Makine Teknisyeni,
– Otomotiv Teknikeri.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 4702 sayılı Kanun,
– ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
– MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül 2005,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Uçak Motor Bakım Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Uçak Motor Bakım Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.