Türk Halk Bilimi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar | Üniversite Bölümleri

meslekler ve bölümler hakkında bilgiler
Türk Halk Bilimi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ile ilgili yazıyı ve Türk Halk Bilimi bölümü ile ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Türk Halk Bilimi bölümü ile ilgili genel bilgiler ve bölümün geleceği ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.
Türk Halk Bilimi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar Türk Halk Bilimi Bölümü Hakkında Bilgiler, Türk Halk Bilimi Bölümü Nasıl bir bölümdür?

Türk Halk Bilimi Bölümü Nedir?

Halk edebiyatı, halk müziği ve oyunları, gelenek, görenek ve inançlar, el sanatları, halk bilgisi gibi temel araştırma alanlarında Türk kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim süreçleri ile kültür içindeki rol ve etkileri araştırmak , teknolojik değişmelerin getirdiği sonuçlarla ortadan kalkan halk kültürü ürünlerini tespit ederek incelemek ve halkbiliminin kültür içindeki öneminin kavranmasını ve alanla ilgili daha fazla çalışılmasını sağlayacak girişimler başlatmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

Çalışma Alanları :

Dilin bir araç olarak kullanıldığı sözel anlatımlar, geleneksel gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, festivaller ve ritüeller doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği şeklinde beş alt başlık altında toplanmaktadır. Bu öğelerin araştırıldığı, derlendiği, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinde, müzelerde, öğretim kurumlarında ders olarak okutulması halinde eğitim kurumlarında, kitle iletişim araçlarında çalışabilirler.

Özel eğitim kurumlarında ve devlete ait bütün eğitim kurumlarında halkbilimi öğretmenliği, medyada somut olmayan kültürel miras program yapımcılığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde halkbilimi açık hava müze uzmanlığı ve folklor araştırmacılığı, turizm alanında kültürel animasyon tasarımcılığı, özel sektör tarafından kurulacak kültür merkezlerinde somut olmayan kültürel miras bölümü yöneticiliği yapabilirler. Birçok uygulamalı halkbilimi alanında, halkbilimi eğitimi almış kişilere yeni çalışma alanları açılması sonucunu hazırlayacağı da varsayıldığında, Türk Halkbilimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çok farklı eğitim, kültür ve turizm alanlarında iş bulmaları ve iş kurmaları mümkün olabilecektir.

Türk Halk Bilimi Bölümü hakkında bilgiler

Somut olmayan kültürel mirasın ilkokuldan başlayarak bütün eğitim kurumlarında ders olarak okutulmasının planlanması, ilkokuldan liseye kadar bütün ilk ve orta öğretim kurumlarında halkbiliminin ders olarak okutulması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin ilk ve orta öğretim kurumlarında somut olmayan kültürel miras konulu bir ders açılması durumunda, ders kitabından, yardımcı kaynaklarına ve diğer eğitim araç gereçlerinden öğretmenine kadar geniş bir alanda bu kararın yansımaları olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Tarihe, sanata, edebiyata ve Türk gelenek ve göreneklerine merak duyması
Türk tarihine ilgi duyması
Eski eser ve müzelerle ilgilenmesi
Genel kültür seviyesinin yüksek olması
Sözel yeteneğinin güçlü olması gerekir.
İlgili aramalar: Türk Halk Bilimi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar Türk Halk Bilimi Bölümü Hakkında Bilgiler, Türk Halk Bilimi Bölümü Nasıl, Türk Halk Bilimi Bölümü seçilir mi, seçsem mi, Türk Halk Bilimi Bölümü okunurmu, hangi üniversitelerde vardır, Türk Halk Bilimi Bölümünün geleceği nasıl, Türk Halk Bilimi Bölümü okuyanlar nerede çalışabilirler, Türk Halk Bilimi Bölümü okuyanlar ne kadar maaş alırlar, Türk Halk Bilimi Bölümü okuyan maaşı, Türk Halk Bilimi Bölümü iş bulabilirmi, Türk Halk Bilimi Bölümü dersleri zor mudur, Türk Halk Bilimi Bölümü kolay mı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.