Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Sponsorlu bağlantılar
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (İlk Sen Oyla!
Loading...

Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği

TANIM

Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişidir.

A- GÖREVLER

– Kalp, beyin gibi organların çalışma şekillerini kaydeden EEG ve EKG cihazlarının tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmalar yapar,
– Kan akışı ve kan miktarı ölçümü yapan cihazların elektronik devreleri üzerinde çalışmalar yapar, elemanlarını tanır, meydana gelecek arızaları giderir,
– Cihazların periyodik (günlük, haftalık,aylık ve yıllık) bakımlarını yapar,
– Cihazları test eder, kalibrasyon ayarlarını yaparak kullanıma hazır olmasını sağlar,
– Cihazların yedek parça veya eleman ihtiyacını belirler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Çeşitli kataloglar, elektronik ve mekanik test aletleri, güç kaynağı, gaz ölçüm cihazları, narkoz test cihazı, anestezi test cihazı, kimyasal test cihazı, çalıştırma talimatnamesi,
– Kaynak tabancası, havya, eğe, pense, tornavida, mengene,
– Tezgah, çalışma masası, bilgisayar,
– Bakımını yaptığı alet ve cihazlara ait bakım ve kullanım talimatnameleri veya kataloglar,
– Bilgisayar ve yazılım programları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıp elektroniği teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Alet ve makinelere ilgili ve mekanik ilişkileri algılayabilen,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Şekil ilişkilerini algılayabilen,
– Dikkatli ve sakin,
– Görme ve işitme organları sağlam
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıp elektroniği teknisyenleri sağlık kuruluşlarının teknik bakım bölümlerinde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yaparlar. Görev ortamı aydınlık ve temizdir. Gürültü oranı fazla değildir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
– Aydın Mimar Sinan Anadolu Teknik Lisesi Tıp Elektroniği bölümü,
– Eskişehir Tepebaşı Anadolu Teknik Lisesi,
– Kocaeli Gebze Teknik Lisesi,
– Kocaeli Gebze Anadolu Teknik Lisesi Tıp Elektroniği
bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Fen Bilgisi,
– Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu Teknik Liselerinde eğitim görmek için;
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak,
– Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunması gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi; 4 yıldır. Hazırlık sınıfında; Türkçe, İngilizce, Beden Eğitimi ve seçmeli ders vardır. 2. dönemde İngilizce ders saatleri içerisinde 1 saat Matematik, 1 saat Fen Bilgisi dersi verilir. Hazırlık sınıfında başarılı olmak esastır. Başarılı olamayanlara sınıf tekrarı yoktur.
Öğrencilere; el tesviyeciliği, çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatı, temel elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında teknisyenlik düzeyinde yeterlilik kazandırılmaktadır. Cihazların; kullanım, bakım ve onarımlarını, kalibrasyon işlemlerini yapabilecek kişilerin bu alanla ilgili mekanik, elektronik ve tıp bilgileri ile donatılmış olması, her cihazın yapısını oluşturan elemanların özellikleri ile fonksiyonlarını, bu cihazların kullanılmasını ve cihazların ölçeceği tıbbi verileri bilmeleri gerekmektedir.

1. Sınıfta: Elektrik, elektronik, bilgisayar, teknik ve meslek resmi dersleri verilmektedir.
2. Sınıfta: Elektroteknik, elektronik, tıbbi fizyoloji, dijital elektronik, bioteknoloji, bilgisayar uygulamaları dersleri verilmektedir.
3. Sınıfta: Dijital elektronik, mikro işlemciler, bilgisayarla devre dizaynı, biyomedikal cihazlar 1 ve fizyolojik ölçümler dersleri verilmektedir.
4. Sınıfta: Mikro işlemciler, nükleer tıp-x ray, biyomedikal cihazlar 2 ve PLC dersleri verilmektedir.
Yukarıda belirtilen derslerden alınan bilgilerin pratik çalışmaları, laboratuar ölçümleri ve projeler bütün dönemlerde alınan atölye ile laboratuar dersi içinde yer almaktadır. Ayrıca pratik çalışma için, atölye dersi saati içinde çeşitli sağlık kurumlarına gidilerek buradaki çalışmalar izlenmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Anadolu teknik liselerinden mezun olanlar “Teknisyen” unvanı ve meslek lisesi diploması alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İş bulma olanakları oldukça geniştir. Hastanelerde, laboratuarlarda, tıp cihazı satan ve imalatını yapan şirketlerde, Sağlık Bakanlığı’nın illerde bulunan bölge tamirhane ve depo müdürlüklerinde iş bulma olanağı vardır.
Kadınların oranı toplam çalışanlar içerisinde %30 civarındadır.
Ülkemizde tıp alanında, elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaştığından, bu alandan mezun olanlar, aranan elemanlardır.
Bu alandan mezun olarak teknisyen unvanını alan kişiler, yukarıda sayılanların dışında, kendi servislerini kurmak ve bu cihazların pazarlamasını yapmak olanağına da sahiptirler.
Meslekte işsiz kalınması halinde, temel elektronik bilgisi alınmış olduğundan, elektronik ile ilgili diğer bütün dallarda çalışma olanağı vardır.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Tıbbi uygulamalar içinde çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavilerinde kullanılan cihazlar sürekli gelişme göstermiş ve bir takım elektronik donanımları da bünyesine almıştır. Bu tür tıbbi cihazları kullanacak, bakım ve onarımları ile kalibrasyon işlemlerini yapacak kişilerin, amaca uygun ölçüde tıbbi ve elektronik bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.
Ülkemizde de, tıp alanında elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, yeni kurulan kurum, kuruluş ve hastanelerde bu tür cihazların sayıları her geçen gün artış göstermektedir. Tıp bilimindeki ilerlemelere paralel olarak, tıp elektroniği de gelişme göstermektedir.
Ülkemizdeki tıbbi cihazların üretimi sınırlı sayıda olup, %80’i yurt dışından getirilmektedir. İleriki yıllarda, bu cihazların imali ülkemizde yaygınlaşacağından, alanda görülen teknik eleman açığı daha da büyüyecek ve çalışacak elemanlara gereksinim doğacaktır.
Otomasyona bağlı olarak, bu meslek dalında çalışacak elemanların daha teknik donanımlı olmaları gerekecektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar. Özel firmalarda staj yapanlar ise asgari ücretin tamamını ya da daha fazlasını alabilmektedirler.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında teknisyen unvanı altında net asgari ücretin 2-3 katı ücret almaktadırlar.
Özel firmalarda net asgari ücretin 5-8 katı ücret alınmaktadır.
Kendi işyerini açanlar, yaptıkları iş oranında, değişik miktarlarda kazanç sağlayabilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Anadolu Teknik Liselerinin Tıp Elektroniği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik- elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomosyon, Ev cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik santralleri, Mekatronik, Otomotiv, Protez ve Ortez, Odyometri, Optisyenlik, Elektronörofizyoloji, Radyo ve televizyon tekniği, Termik Santral Makineleri, Termik Santallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca, Teknik liselerinin Tıp elektroniği bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Elektronik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Mezun olanlara, 3308 Sayılı Kanun’a göre doğrudan “İŞYERİ AÇMA BELGESİ” verildiğinden, işyeri açabilirler.
– Kamu kuruluşlarında, başta atölye şefi olmak üzere, benzer idari kadrolara yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

– Elektronik Teknisyenliği,
– Motor ve Makine Teknisyenliği,
– Bilgisayar Operatörlüğü.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Arızalanmış cihaz tamir edilirken, dikkat ve itina gerekmektedir. Çünkü, cihaz bir hastalığın teşhis edilmesinde kullanılabilir. Hatalı cihaz, hatalı teşhise neden olabilir, bu da hastaya zarar verir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
– 4702 Sayılı Kanun,
– 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004,
– ÖSYM, 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.
Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

BU YAZIYI FACEBOOKTA PAYLAŞ ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...
Sponsorlu bağlantılar
yorum yap

Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları yazısı ile ilgili yorumlar:

İlk Yorumu Sen Yap!“Tıp Elektroniği Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları”

Cevapla

Yorum:
XHTML: Etiket: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Yorumlarınızı Lütfen BÜYÜK harfle yazmayınız. Aksi halde yorumunuz onaylanmamaktadır. Yorumlarınızda kurallara uymayan ifadeler bulunmadığı taktirde; 24 Saat içerisinde yorumlarınız moderatörlerimiz tarafından onaylanmaktadır.