Son Konular

SIKINTILARI GİDEREN DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
SIKINTILARI GİDEREN DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey'en" MANASI: "Benim Rabbim, Allâh'dır. Allâh. O'na hiç bir şeyi ortak koşmam." demektir. Tabarani'de bu duânın...
SIKINTILARI GİDEREN DUA

TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis" MANASI: "Allah'ın ismiyle. Allah'ım! pislikden insana eziyet veren her türlü şeytanın...
TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA

TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Bismillahi alâ dînî ve nefsî ve veledî ve ehlî ve mâlî." MA'NASI: "Allah'ın ismiyle, dînimi, kendimi, çocuklarımı, âilemi ve...
TÜM AİLESİNİ MALINI KORUMAK İÇİN OKUNACAK DUA

İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Allâhümme innâ nec'alüke fî nühurihim ve ne'ûzü bike min şürûrihim." MA'NASI: "Allâh'ım! Senin kudretinle onların karşısına dikilmeni...
İNSANLARDAN KORKAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

HASTAYA OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
HASTAYA OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Allâhümmeşfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşî leke ilâ salâtin. MA'NASI: "Allâh'ım, şu kuluna şifâ ver. Sağlıklı olursa, senin yolunda cihad eder ve senin...
HASTAYA OKUNACAK DUA

GECE RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
GECE RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: Sübhânallâhi Rabbil'âlemiyn. MA'NASI: Alemlerin rabbi olan Allah'ı tesbih ederim (Her türlü noksanlıklardan ve eksikliklerden uzak ve pak olduğuna...
GECE RESULULLAHIN OKUDUĞU DUA

KORKULU RÜYA İÇİN DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
KORKULU RÜYA İÇİN DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Allâhümme inni eûzübike min amelişşeytani ve seyyiâtil-ahlâm." MA'NASI: "Allah'ım! Şeytanın amelinden (işinden) ve kötü (korkulu) rüyalardan sana...
KORKULU RÜYA İÇİN DUA

ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Es'elullâhel'Azîyme, Rabbel'arşil'azîymi en yeşfîyke." MA'NASI: "Arş-i azîmin (büyük arşın) sahibi, Rabbi olan ulu Allâh'tan sana...
ECELİ GELMEMİŞ HASTAYA OKUNACAK DUA

AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî." MA'NASI: "Allah'ın ismiyle, kendimi, âilemi ve malımı Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine...
AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

ALLAH’IN SEVDİĞİ İKİ KELİME

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
ALLAH’IN SEVDİĞİ İKİ KELİME DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: Subhânallâhi ve bihamdihi. Subhânallâhil-azıym. MANASI: Allah'ü Teala'yı tesbih ederim, hamd o'na mahsustur. Azim olan Allah'ı tesbih...
ALLAH’IN SEVDİĞİ İKİ KELİME

YATARKEN OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
YATARKEN OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü." MANASI: "Allah'ım! Senin isminle (senin adını anarak) uyur ve senin...
YATARKEN OKUNACAK DUA

ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA -SİNİR DUASI

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Allahümme inni e'üzü bike mineşşeytanir'raciym." MA'NASI: "Allahım! Koğulmuş şeytanın şerrinden sana...
ÖFKELİ KİMSENİN OKUYACAĞI DUA -SİNİR DUASI

KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: Allâhü Rabbî, lâ şerikeleh. MANASI: Benim Rabbim (sahibim) Allah'tır. Onun şeriki...
KEDER VE HASTALIKLARA KARŞI OKUNACAK DUA

Korku için Kısa Dua

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
Korku için Dua DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: "Hasbinallahü ve ni'melvekîl." MANASI: "Allah bana kâfidir. O ne güzel...
Korku için Kısa Dua

BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA

Kategori Genel | Perşembe, 14 Temmuz 2016
BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA DUA'yı paylaşıyorum. Allah tüm dualarımızı kabul etsin inşallah. Dua Şu şekilde: Bismillâhi evvelehü ve âhirehü MANASI: Başından sonuna kadar Allah'ın...
BESMELEYİ UNUTUNCA OKUNACAK DUA