Otomatik Kumanda Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Otomatik Kumanda Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Otomatik Kumanda Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Otomatik Kumanda Teknisyeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Otomatik Kumanda Teknisyeni Mesleği

TANIM

İş makineleri, takım tezgahları ve çeşitli otomasyon cihazların otomatik kumanda devrelerini kuran, işleten, bakım ve onarımını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

– Kurulacak sistemin projesini inceler,
– Sistemin kurulacağı yeri inceler,
– Projeye göre malzemeleri temin eder,
– Otomatik kumanda sistemlerini kural,
– Söz konusu sistemlerin programlarını veya gerekli program değişikliklerini yapar ve sistemi devreye alır,
– Pilot üretim yaparak sistemi test eder,
– Otomasyon kumanda sisteminin bakım ve onarımını yapar,
– Olası arızaları belirler ve problemi ortadan kaldırır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Otomasyon sahasında kullanılan çeşitli ölçü aletleri,
– Programlanabilir kumanda aletleri (Bilgisayar, PLC, Mikrokontrolör),
– Lehimleme gereçleri,
– Çeşitli el takımları,
– Çeşitli güç kaynakları,
– Elektronik devre elemanları,
– Hidrolik-Pnömatik devre elemanları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Otomatik kumanda teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Temel bilimlere özellikle fizikte mekanik ve elektronik konularına ilgi duyan,
– El ve parmak becerisine sahip,
– İnce ayrıntıları görebilen, dikkatli,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Yönergelere uyabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı ve otomatik makinelerle seri üretim yapan fabrikalarda çalışırlar. Birinci derecede alet ve malzemelerle ilgilidir. Çalışılan ortam gürültülü, kapalıdır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu Meslek Liselerinin “Otomatik Kumanda” bölümünde mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fen Bilgisi,
– Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu mezunu öğrencilerin, Orta öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinin “Otomatik Kumanda” bölümünü kazanmış olmaları gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Meslek eğitim süresi Anadolu Teknik Liselerinde ve Anadolu Meslek Liselerinde 4 yıldır.
Öğrencilere ilk yıl yabancı dil hazırlık olmak üzere eğitim vermekte olup, diğer yıllarda ise mesleki formasyon verilmesi amaçlanmaktadır. İkinci yıldan itibaren Elektroteknik, Analog/Dijital Elektronik, Mikrokontrolör (8051 ailesi), Yüksek programlama dili (C Programlama), Hidrolik, Pnömatik, PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör S7-300), Sensör tekniği, Kontrol Tekniği (PİD ayarlayıcılar) ve AUTO–CAD dersler teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Ayrıca uygulamaya dönük çalışmalar yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi tamamlayanlar “Teknisyen” unvanı ve “Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek lisesi diploması” alırlar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının 16.12.1997 tarih ve 9919 sayılı onay ve sınav esasları gereğince okul ve işletme temsilcileri tarafından yapılan sınavı kazananlara sanayi odası, okul müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından ortaklaşa imzalanan “Mesleki Yeterlilik Sertifikası” verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı alanlarda (gıda, otomotiv, tekstil vb.) teknoloji yoğun olarak üretim yapan kuruluşlarda çalışmaktadır. İş bulma olanakları oldukça geniş olmakla birlikte, kişinin sadece okul hayatında edindiği bilgilerle kalmayıp, iş hayatındaki uygulamanın içinde yer alarak çaba harcamasıyla daha fazla istihdam imkanına kavuşabileceği bir gerçektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler işyerlerindeki uygulama stajını 2’nci sınıftan itibaren yapabilmektedirler. Bu süre içerisinde öğrencilere bazı işletmeler sigorta yaparak ücret vermektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 3-4 katına kadar ücret alabilmesi mümkündür.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Otomatik Kumanda bölümünden mezun olanlar istedikleri yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme,Elektronik Haberleşme(Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Elektronik,Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim) Endüstriyel Otomasyon,Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim) Ev cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Mekatronik(Uzaktan Eğitim) Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Teknolojisi,Termik Santral Makineleri,Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, meslek liselerinin “Otomatik Kumanda” bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Elektronik öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Meslek elemanları;
– Deneyim süresinin artması, kişisel gayret ve başarıyla çalışması neticesinde Baş teknisyenlik, bölüm şefi, bölüm teknik amiri gibi şirketin bünyesinde var olan yönetim kademelerine getirilebilir.
– Çeşitli kuruluşların ileri eğitim programlarına katılarak uzmanlaşabilir. (KOSGEB, MEKSA Vakfı, Meslek Odaları vb.)

BENZER MESLEKLER

– Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi teknisyeni,
– Hidrolik, pnömatik teknolojisi teknisyeni,
– Endüstriyel elektronik teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– İlgili bölüm eğitimcisi,
– MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü dokümanları,
– ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
– 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Otomasyon.gen.tr. adresli İnternet sayfası,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.
Otomatik Kumanda Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Otomatik Kumanda Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.