Ortopedi Teknisyeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Ortopedi Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Ortopedi Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Ortopedi Teknisyeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Ortopedi Teknisyeni Mesleği

TANIM

Beden sakatlığı olanlara suni maddelerden, ağaçtan, deriden, metalden kol ve bacak sargısı, muhafaza gömleği, suni organ ve korset gibi teknik yardımcı cihazları imal eden ve onaran kişidir.

A- GÖREVLER

Ortopedi teknisyeni, her zaman doktor reçetesine göre çalışır. Yapacağı protezleri doktorun isteğine uygun olarak hazırlar.

– Doktorun reçetesini ve raporunu inceler,
– Takılacak protezin ölçüsünü alır,
– Plastik dökülecek kalıbı ayarlar, uygun plastiği döker,
– Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur,
– Yeni modelâj yapar,
– Protez takılacak organın kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir,
– Protezin ayarını yapar ve işi tamamlar,
– Ortez malzemelerini istenilen ölçülere uygun olarak hazırlar,
– Kalıplar ve patronlar çıkarır,
– Kalıp ve patronlara uygun bandaj ve korsetlerin dikimini yapar,
– Protez onarımları ve bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Yapay malzemeler,
– Bandaj ve korset malzemeleri,
– Tutkal, oksijen, asetilen, alçılar, sargılar,
– Kaynak makineleri, torna taşlama frezeleme tezgâhları,
– Matkap makineleri, havya ve havya matkapları,
– Torna kalemleri, primler, kamalar, rafya çeşitleri,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
– Markalama aletleri, paftalar, raspa, testere, eğeler, vidalar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ortopedi teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El ve parmak becerisine,
– Şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip,
– İnce ayrıntıları görebilen,
– Titiz ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ortopedi teknisyeni, hastanelerin atölyelerinde ve özel atölyelerde, kokulu, tozlu ve gürültülü ortamlarda çalışırlar.
Mesleğin yürütülmesi, uzun süre ayakta kalmayı gerektirmektedir. Mesleğin icrası torna, eğe, matkap vb. aletlerle yapıldığı için fiziksel güç ve dayanıklılık ister. İşin yapılması sırasında yoğun kimyasal maddeler kullanılması nedeniyle alerjik ve solunum yolları hastalıklarına neden olabilecek bir ortam söz konusudur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğim eğitimi, Mili Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin “Ortopedi Teknisyenliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fen Bilgisi,
– İş Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Ortopedi Teknisyenliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
– Kamu haklarından mahrum olmamak,
– Evli, dul veya nişanlı olmamak, (Öğrenci iken evlenen veya nişanlananların okulla ilişkileri kesilir.)
– Sınavın yapıldığı eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarının 8.sınıfında öğrenim görüyor olmak,
– Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 16 yaşını bitirmemiş olmak, (17 yaşından gün almamış olmak.)
– Girmek istediği mesleğin eğitim-öğretiminin yürütülmesi için özel sağlık şartlarını taşımak. Kekelememek-şaşılık-körlük-topallık-sağırlık-kamburluk-cücelik vb. özürler ile açık tbc-AİDS-syfiliz gibi uzun seyirli bulaşıcı hastalıklar, sara-parkinson gibi sinir sistemi hastalıkları, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ve ilaç bağımlılığı bu okullara girmeye engel teşkil eder.
– Taksirli suçlar hariç, ağır hapis, 6 aydan f azla hapis veya affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, sahtecilik, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası veya kanuni bir kavuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.
– Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile, herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak.
Sağlık meslek lisesinin Ortopedi Teknisyenliği bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Ortopedi teknisyenliği bölümlerinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır.
Eğitim süresince; Tüm kültür dersleri; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fen, Felsefe, Yabancı dil Sağlık Hizmetleri, Anatomi-Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Genel Beslenme, Sağlık İstatistiği, Malzeme Bilgisi, Biyo-Mekanik, Teknik Resim, Patoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Mekanik ve Atölye uygulaması dersleri verilmektedir.
Ayrıca 3. ve 4. sınıfta kamu ve özel atölyelerde staj yapılmakta ve hastalar üzerinde uygulama gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca 9. sınıtfa genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi tamamlayanlar Sağlık Meslek Lisesi Diploması ve “Ortopedi Teknisyeni” ünvanı ile mezun olurlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu alanda yetişmiş elemanlara özel ve kamuda mevcut protez-ortez atölyelerinde sürekli gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca, devlet hastanelerinde ortopedi teknisyeni kadroları mevcuttur.
Meslek mensupları kendi atölyelerini de açabilirler.
Sürekli değişim yaşanan tıp teknolojisinde, meslek elemanları kendilerini değişen koşullara hazırlamak ve yenilikleri izleyerek bu piyasalardan uzak kalmamak durumundadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 2-3 katına kadar ücret alabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Ortopedi Teknisyenleri, deneyimleri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak atölye sorumlusu olabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– İstanbul Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği Okulu Sağlık Meslek Lisesi Eğiticileri,
– ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK ) Üyesi Kuruluşlar,
– [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
– [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
– “ORTA ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI”NA İLİŞKİN TALİM VE TERBİYE KURULUNUN 07/06/2005 TARİH VE 184 SAYILI KARARI, [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] 29/05/2006
– 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Ortopedi Teknisyeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Ortopedi Teknisyeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.