Maliye Politikası Nedir Amaçları | AÖF ders notları

Sponsorlu bağlantılar
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (İlk Sen Oyla!
Loading...

Maliye Politikası Nedir Amaçları | AÖF ders notları

Maliye Politikasının Amaçları Şunlardır: ekonomik istikrar, İktisadi büyüme ve kalkınma, gelir dağılımında adalet
Ekonomik istikrar, hem fiyat istikrarını hem de tam istihdamı ifade eder.İktisadi büyüme bir ekonomide milli gelirin yıldan yıla artışını ifade etmektedir.Gelir dağılımında adalet ise ulusal gelirin kişiler veya üretim faktörleri arasında adil dağılmasını ifade eder.

Maliye Politikasının Araçları Şunlardır:Kamu harcamaları, Kamu gelirleri, Kamu borçlanması, Kamu bütçesi

MERKANTİLİZM:1.16.ve 18. Yy arasındaki dönemde genel kabul görmüş bir düşünce yapısıdır 2.tTemel amaç devletin zenginleşmesidir 3.Zenginleşmenin yolu da ülkeye kıymetli maden girişiyle olur 4.Deniz ticareti ve taşımacılığı geliştirilmelidir 5.Devlet müdahalesi önemlidir

FİZYOKRASİ:1.Fizyokrasi, insan toplumlarının doğal kanunla yönetilmesidir. 2.18.yyda Fransada ortaya çıkmıştır 3.Üretken olan tek alan tarımdır 4.Doğal düzen bireycilik serbest piyasa önceliklidir

KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE:Öncüleri A.Smith, D.Ricardo, R.Malthus, J.S.Mill.Tam rekabet koşulları geçerlidir.Ekonomi tam istihdamda dengededir.Her arz kendi talebini yaratır.Devlet müdahalesine karşıdırlar.Kamu harcamaları dolaylı vergilerle karşılanmalıdır

KEYNESYEN İKTİSADİ DÜŞÜNCE:Talep yönlüdür.Her talep kendi arzını yaratır.Kamu harcamalarındaki artış istihdamı canlandırır.Oluşacak bütçe açıkları için borçlanmaya başvurulabilir

MONETARİST YAKLAŞIM:Para arzını önemli bir araç olarak gören bir paradigmadır.Milton Friedman öncüsüdür.Uzun dönemde maliye politikası etkin değildir.Para arzındaki artış büyüme oranına eşit olmalıdır

RASYONEL BEKLENTİLER YAKLAŞIMI: Neoklasik çatı altındaki yaklaşımlardan biridir.Fiyat ücret gibi değişkenler esnektir.

ARZ YÖNLÜ İKTİSAT YAKLAŞIMI: Temel politika aracı vergilerdir.Maliye politikalarının reel etkileri vardır.

LAFFER EĞRİSİ: Vergi oranı arttıkça toplam vergi hasılatı artar.Ancak vergi oranları belli bir eşiği aştıktan sonra toplam vergi hasılatı azalmaktadır.

ANAYASAL İKTİSAT YAKLAŞIMI:Devletin ekonomiye müdahale araçlarının yasal yollarla sınırlandırılması gerektiğini savunan bir yaklaşımdır.

YAPISALCI YAKLAŞIM:Ülkelerin yapısal özelliklerinin dikkate alınarak modellenmesi gerektiğini savunan bir yaklaşımdır.Gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki serbest dış ticaretin azgelişmiş ülkeler aleyhine sonuçlandığını iddia etmektedirler.Devlet müdahalesi önemli ve gereklidir

POST KEYNESYEN YAKLAŞIM:Öncüsü John Robinsondur.Ekonomide eksik rekabet ve oligopolistik bir yapı vardır.Belirsizlik kavramına vurgu yaparlar.Maliye politikası önemli ve etkindir.

BU YAZIYI FACEBOOKTA PAYLAŞ ARKADAŞLARIN DA GÖRSÜN...
Sponsorlu bağlantılar
yorum yap

Maliye Politikası Nedir Amaçları | AÖF ders notları yazısı ile ilgili yorumlar:

İlk Yorumu Sen Yap!“Maliye Politikası Nedir Amaçları | AÖF ders notları”

Cevapla

Yorum:
XHTML: Etiket: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Yorumlarınızı Lütfen BÜYÜK harfle yazmayınız. Aksi halde yorumunuz onaylanmamaktadır. Yorumlarınızda kurallara uymayan ifadeler bulunmadığı taktirde; 24 Saat içerisinde yorumlarınız moderatörlerimiz tarafından onaylanmaktadır.