İktisadi Büyüme Nedir | AÖF Ders Notları

İktisadi Büyüme Nedir, AÖF Ders Notları

İktisadi büyüme, bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde veya reel gayrisafi yurtiçi hasılasında görülen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışlardır.
REEL ARTIŞ:Fiyat değişmelerinin etkisi giderildikten sonraki artış oranıdır.
.Ekonominin üretim düzeyini gösteren kavram ise üretim imkanları eğrisidir.Üretim imkanları eğrisi belirli bir zaman diliminde, veri kaynak arzı ve sabit bir teknolojiye göre çizilmekte, farklı malların etkin üretimi altında birbirlerine dönüşümünü göstermektedir.
.Üretim faktörlerinin tam ve etkin kullanılması ile üretilebilecek maksimum mal ve hizmetlerin parasal karşılığına potansiyel GSMH denir
.ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ:Mevcut üreti faktörler ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı bileşimlerini gösteren eğridir
.ARTAN FIRSAT MALİYETİ:Bir malın daha fazla üretilmesi için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesinin gerekmesidir
.TAM İSTİHDAM:Bir ekonomide mevcut tüm üretim faktörlerinin tam olarak kullanılmasıdır
.İKTİSADİ BÜYÜME:Nitelik bakımından ortaya çıkan bir değişikliği ölçmekte yani üretim faktörlerinden bir veya birkaçının artması sonucunda meydana gelen üretim artışını ifade etmektedir
.ÜRETİM FAKTÖRLERİ:Üretimi gerçekleştirmek için kullanılan işgücü doğalkaynaklar sermaye ve teknolojidir
.ÜRETİM AÇIĞI:Ekonominin fiili hasılası ile mevcut kaynakların tam istihdam edilmesiyle üretilebilecek olan hasıla arasındaki farktır
.Gayri safi milli hasıla belirli bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerinin toplamıdır
.NİHAİ MAL VE HİZMET:Belirli bir zaman aralığında nihai son kullanıcısı tarafından satın alınan bir üründür
.GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA:Bir ülkede belirli bir dönemde yurtiçinde üretilen nihai malların ve hizmetlerin piyasa değerlerinin toplamıdır
.Net dış alem faktör gelirleri ise ülkeye giren ve çıkan faktör gelirleri arasındaki farktır
.NOMİNAL GSYH:Belirli bir yılda üretilmiş olan nihai mal ve hizmetleri o yılın faaliyetleri ile olan değeridir.
.REEL GSYH:Farklı dönemlerde üretilen ma ve hizmetleri aynı fiyatlarla değerlendirerek dönemler arasında fiziki üretimin değişimini ölçme imkanı verir.
.BAZ YIL:Baz alınan yıla genellikle 100 değeri verilir
.GSYH DEFLATÖRÜ:Nominal gsyh’nın reel gsyh’ye oranıdır.
-GSYH üretim yöntemi, harcama yöntemi ve gelir yöntemi olmak üzere üç farklı yöntemle hesaplanmaktadır.
-Uzun dönem reel gsyh’nin az da olsa her yıl belirli bir oranda büyümesi, zaman içerisinde büyümenin katlanması anlamına gelmektedir.
-Satınalma gücü paritesi, ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, farklı para birimlerinin satınalma gücünü etkileyen bir değişim oranıdır
.SMH: Gsmh’yi oluşturan mal ve hizmetlerin üretiminde önceki yıllarda üretilmiş sermaye malları da kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.